Tillegg for hjemmekontor

Flere fagforeninger med krav om korona-tillegg

Fagforeninger ved flere universiteter vurderer å kreve koronagodtgjørelse, etter at Universitetet i Oslo gir ansatte kompensasjon for bruk av hjemmekontor.

Universitetet i Oslo kompenserer ansatte for merutgifter ved å ha hjemmekontor. Nå vurderer fagforeninger flere steder i landet å be om det samme.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert)

Ved UiT Norges arktiske universitet sier hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet, Olaf Styrvold, at de samordner seg med de andre fagforeningene i spørsmålet om koronagodtgjørelse.

— Det skjer noe raskt her nå. Vi er i prosess og jeg er sikker på at det blir et felles utspill, sier han.

— Jeg er sikker på at det blir et felles utspill, sier Olaf Styrvold ved Forskerforbundet UiT om krav om koronagodtgjørelse.

Ved Universitetet i Bergen sier Forskerforbundets leder, Steinar Vagstad, at saken vil bli tatt opp.

— Det er naturlig at det vil bli bragt opp på neste møte med universitetsledelsen, sier han.

Også ved Universitetet i Stavanger, Universitetet i Sørøst-Norge og Universitetet i Agder vil fagforeningene be om koronagodtgjørelse.

Var ikke begeistret for Rice-bonusen

Steinar Vagstad ved UiB sier at det ikke var noen stor stemning hos dem da rektor Curt Rice ved OsloMet lanserte sin julebonus på 10.000 til alle ansatte som påskjønnelse for ekstraordinær innsats under pandemien.

OsloMet brukte 26,2 millioner kroner på koronabonusen, ifølge årsregnskapet for 2020.

— Men godtgjørelsen som Universitetet i Oslo gir er noe annet. Der er det jo snakk om godtgjørelse for ekstrautgifter ved å holde hjemmekontor, påpeker Vagstad.

Hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen, Steinar Vagstad, har tidligere vært skeptisk til koronabonus, men vil nå ta opp koronagodtgjørelse på neste møte med universitetsledelsen.

Også Høgskulen på Vestlandet vedtok i høst å sette av 7 millioner kroner til koronapåskjønnelse til ansatte.

Kompenserer for kaffe og nett

De 7000 kronene som UiO-ledelsen har bestemt å gi alle ansatte som er aktivt ansatt i stillinger som utgjør mer enn 20 prosent, er ment å kompensere for utgifter til elektroniske kommunikasjonstjenester og andre merutgifter ved hjemmekontor. Pengene skal komme på konto i disse dager.

— Våre ansatte har tatt sin del av koronadugnaden og gjort en iherdig innsats fra hjemmekontor, sier universitetsdirektør Arne Benjaminsen på UiOs nettsider. Han legger til:

— UiO har forsøkt å legge til rette for en god arbeidshverdag hjemme gjennom ulike digitale tilbud og tilgang på fysisk utstyr, men vi er også klar over at situasjonen har medført ekstra utgifter for mange. Derfor har vi besluttet å gi denne kompensasjonen, sier Benjaminsen.

Kommer opp igjen ved NTNU

Ved NTNU har fagforeningene på nytt bestemt seg for å be om koronagodtgjørelse, ifølge Universitetsavisa.

— Vi synes NTNU har vært for grådige etter den innsatsen som ble lagt ned i store deler av fjoråret og i hele år. Og vi opplever vel egentlig ikke at NTNU er uenige i at de ansatte fortjener en kompensasjon, men det har bare ikke materialisert seg, sier Thomas Ferstad, nestleder i Norsk tjenestemannslag (NTL) ved NTNU til avisen.

Forskerforbundet ved NTNU er enig.

— Når du legger ned en ekstraordinær arbeidsinnsats skal det betales. Vi synes arbeidsgiver har et ansvar her. Vi forventer også at det settes av midler til lokale forhandlinger. Det er en stund siden sist, sier Lisbeth Aune, hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved NTNU.

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby ved NTNU sier til avisen at spørsmålet om koronakompenasjon vil bli tatt opp med dekanene og vil bli vurdert i forbindelse med vårens lønnsoppgjør.

Forskerforbundet ved UiS tar opp saken

Leder av Forskerforbundet ved Universitetet i Stavanger, Arnljot Corneliussen, sier at de også holder på å forberede en sak om koronagodtgjørelse.

— Det er blitt tatt opp på sentralt hovedavtaleutvalg, og vi venter på vurdering fra UiS. Vi holder også nå på å lage en sak, som vi vil på nytt sende til arbeidsgiver, skriver han i en epost.

UiS-direktør: Ikke helt som i Oslo

Direktør for organisasjon og infrastruktur, Ole Ringdal, sier imidlertid at de ikke har planer om flere ordninger for økonomisk kompensasjon under pandemien.

— På Universitetet i Stavanger gjorde vi en vurdering i fjor høst om hvordan vi skulle legge til rette for ansatte på hjemmekontor under pandemien. Da valgte vi å etablere nye nye retningslinjer for økonomisk kompensasjon for utstyr til hjemmekontor. Her går det blant annet fram at ansatte kan ta opp sitt utstyrsbehov med lederen sin. Utover dette har vi ikke planer om flere ordninger for økonomisk kompensasjon for hjemmekontor under pandemien, sier han i en epost.

Ringdal påpeker at situasjonen hos dem nok har vært litt annerledes enn i Oslo, hvor det har vært mer hjemmekontor, mindre fleksibilitet og lengre perioder med full stenging av universitetet.

Direktør Ole Ringdal sier at UiS ikke har nye planer om økonomisk kompensasjon for hjemmekontor under pandemien.

USN: Kommer opp på nytt

Ved Universitetet i Sørøst-Norge har man tidligere sagt nei til ekstraordinær godtgjørelse som følge av koronapandemien.

Leder i Forskerforbundet ved USN, Berit Bratholm, sier at fagforeningene hos dem forbereder et nytt initiativ i nær framtid.

— Vi har tatt det opp flere ganger før, men ikke fått gehør eller gjennomslag, sier hun.

— Hvor mye vil dere be om?

— Størrelse og innhold vil bli en forhandlingssak, sier hun.

UiA: Ser hva de andre gjør

Ved Universitetet i Agder følger ledelsen med på hva de andre universitetene gjør.

— Mange ansatte har og fortsetter å strekke seg langt i denne pandemien. Vi registrerer hva andre universiteter foretar seg, men det er så langt ikke fattet lignende vedtak for alle UiA-ansatte, sier universitetsdirektør Seunn Smith Tønnesen.

Hovedtillitsvalgt i NTL ved Universitetet i Agder, Knut Ole Eriksen, sier at spørsmålet ikke diskuteres nå.

— Vi har ikke noe på tapetet nå, sier han.

Har tatt det opp flere ganger

Leder av Forskerforbundet ved UiA, Tom Roar Eikebrokk, sier at de har tatt opp saken flere ganger.

— Svaret har vært at UiA tilbyr utstyr og støtte etter henvendelser fra ansatte og vurdering av deres behov. Som følge av dette har flere fått låne eller fått utstyr til sitt hjemmekontor. Vi har ikke vært tilfreds med denne løsningen, ettersom vi vet at ansatte også påføres utgifter utover dette med sitt hjemmekontor som behov for å oppdatere bredbåndsutstyr og -tilgang, sier han.

Han legger til at ledelsen ikke har avvist et krav om kompensasjon, men har ønsket å vente på sentrale retningslinjer eller en etablert praksis i sektoren.

Et fakultet ved UiA får kompensasjon

Selv om det ikke er åpnet for noen generell dekning av utgifter til hjemmekontor ved UiA, har Fakultet for Helse- og idrettsvitenskap utbetalt kompensasjon for ekstrautgifter ved hjemmekontor på kr. 4392 til sine ansatte, opplyser Eikebrokk.

— Med utgangspunkt i at ett fakultet innfører kompensasjon, og praksis vi ser i sektoren, har Forskerforbundet kontaktet ledelsen med ønske om å få på plass en generell ordning for alle ansatte på UiA, sier han.

Ifølge Forskerforbundets koronaundersøkelse som ble lagt fram i januar, sier 70 prosent av respondentene at de har jobbet ut over normal arbeidstid, enten fordi de måtte jobbe mer eller at de måtte forskjøvet. Kun en liten andel svarer at de har blitt kompensert for dette form av overtidsbetaling, avspasering eller annen form for godtgjøring.

Saken er oppdatert torsdag 29/4 kl 11.30 med kommentarer fra leder av Forskerforbundet ved USN, Berit Bratholm og leder av Forskerforbundet ved UiA, Tom Roar Eikebrokk.

Powered by Labrador CMS