Internasjonal undersøkelse

Flere forskere sier de har opplevd diskriminering, mobbing og trakassering

... og færre mener arbeidsgiveren gjør nok for å fremme mangfold.

En av tre sier de har vært vitne til mobbing, trakassering eller diskriminering i sin nåværende jobb.
Publisert

— Jeg har faktisk identifisert noen fordeler ved å bli diskriminert. For det første trenger jeg ikke å forholde meg til ansvaret som følger av en viktigere tittel. Så lenge jeg er produktiv vil jeg trolig ha en jobb og mer tid til forskning. Jeg kan slutte med bevisstheten om at jeg fortjente hver krone og tidvis ga mer mer enn jeg tok. Det er en trøst i det.

Ordene tilhører en postdoktor i Canada, med iransk bakgrunn.

Vedkommende er langt fra den eneste forskeren som forteller om opplevelser med diskriminering i akademia. En internasjonal undersøkelse blant forskere, gjennomført og offentliggjort av Nature, viser at diskriminering, mobbing og trakassering fortsatt er en del av virkelighet for mange i akademia.

Det er dessuten flere som sier at har opplevd det nå enn for bare tre år siden.

Flere har sett diskriminer og trakassering

Som figuren under viser sier nå nær en av tre — 32 prosent — at de har vært vitne til diskriminering eller trakassering av kollegaer, opp fra 28 prosent i en tilsvarende undersøkelse fra 2018. Hele 27 prosent — mer enn en av fire — sier at de selv har opplevd trakassering, mobbing eller diskriminering i sin nåværende jobb, mot 21 prosent i 2018.

Tallene er hentet fra en internasjonal undersøkelse tidsskriftet Nature gjennomfører hvert tredje år. 3200 forskere fra ulike deler av verden har svart på årets undersøkelse.

Ikke bare er det flere som sier de har opplevd eller vært vitne til diskriminering, trakassering og mobbing, det er også færre som mener arbeidsgiveren gjør nok for å fremme mangfold, her er andelen 40 prosent, mot 51 prosent i 2018.

Det er også bare i overkant av en fjerdedel som føler at institusjon har styrket arbeidet med mangfold som svar på bevegelser som #MeToo og #BlackLivesMatter.

Maktubalanse, mobbing og diskriminering

Flere kvinner enn menn forteller om slike opplevelser. Mer overraskende er det kanskje at andelen som rapporterer om slike hendelser er dobbelt som høy blant de som jobber i akademia enn de som jobber i industrien.

— Jeg kommer aldri til å jobbe i en akademisk setting igjen, sier en forsker som har gått fra jobb ved et universitet til en biomedisinsk selskap. Hun sier hun ble mobbet og trakassert gjentatte ganger i den forrige jobben.

La oss ta noen andre tall fra undersøkelsen:

  • Flest opplevelser er knyttet til maktubalanse (66 prosent) og mobbing (51 prosent).

  • De hyppigst rapporterte formene for diskriminering er kjønnsdiskriminering (34 prosent), aldersdiskriminering (21 prosent) og rasediskriminering (15 prosent).

  • 17 prosent av kvinnene og en prosent av mennene sier de har opplevd kjønnsdiskriminering.

— Alle snakker om likestilling i forskningen, men det skjer egentlig ikke, det er så mange artikler, så mye diskusjon, men i løpet av mine 30 år er det blitt verre, sier kreftforsker Fiona Simpson ved University of Queensland i Australia til Nature.

Blottlegger ulike syn

Flere av de som har svart på undersøkelsen, har også lagt igjen kommentarer. Flere av kommentarene blottlegger svært ulike syn på tilstanden i akademia, slår de fast og siterer to av dem. Først en kvinnelig asiatisk forsker innen geologi og miljøvitenskap:

— Akademikere liker å tenke på forskersamfunnet som frimodig og nyskapende, men det er massiv systemisk diskriminering og makhierarkier som ødelegger folk og karrierer... Dette kveler forskningen og tar motet fra folk tidlig i karrieren.

Så en hvit mannlig samfunnsforsker i USA:

— Når jeg sier jeg har opplevd og sett kjønnsdiskriminering, har det alltid vært mot menn. Vi ble for eksempel fortalt rett ut under en jobbsøking at vi ikke kunne ansette en hvit mann, selv om vår relative representasjon av kvinner og minoriteter er høyere en snittet for feltet vårt. Hvite menn har lenge følt at det er liten sannsynlighet for å få godkjent et sabbatsår eller bli forfremmet av dekanen eller den øvrige ledelsen.

Powered by Labrador CMS