STUDENTSTREIK

Flere hundre studenter i streik mot samarbeid med Israel

På tvers av landet har hundrevis av studenter satt tydelige krav til sine utdanningsinstitusjoner: Stans samarbeidet med Israel. 

Studenter ved NTNU protesterte mot universitetes koblinger til Israel. De gikk i tog rundt på campus.
Publisert Oppdatert

I dag har studenter over hele landet streiket. De ønsker stans i israelske samarbeid ved sine utdanningsinstitusjoner. Det er bekreftet demonstrasjoner og streik ved NTNU, Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og UiT Norges arktiske universitet.

På NTNU møtte over 100 studenter opp til streik. Magnus Barka Hjelle sier at han er veldig fornøyd med dagens oppmøte på campus, og at toget til studentene skapte oppmerksomhet om saken. 

I Bergen gikk over 250 studenter i tog. Ahmed Omar, som leder studentgruppen Aktivister for Palestina, forteller at det ble holdt appeller, og at studentene ønsker akademisk frihet både for palestinere og israelere. I tillegg fikk studentgruppen et 15 minutters møte med rektor Margareth Hagen, der de var enige om å holde dialogen om saken åpen. 

Hagen skriver i en e-post at rektoratet ved UiB ikke er for akademisk boikott som virkemiddel.

— Det er et prinsipielt standpunkt. Våre vitenskapelig ansatte samarbeider med forskere i mange land, også i land med ulike styresett og lovgivning, som vi ikke kan stå inne for, skriver Hagen til Khrono.

— I en stadig mer fragmentert og polarisert verden er det viktigere enn noen gang å hegne om prinsippet om å gi forskere og studenter fritt leide i deres søken etter nye innsikter. Det er opp til den enkelte forsker og det enkelte fakultet å velge sine samarbeidspartnere.

Studenter i Bergen streiket for at UiB skal avslutte samarbeid med israelske institusjoner. Over 250 gikk i tog.

Fikk innfridd krav

Et av kravene til studentene i Trondheim er at NTNU skal stanse utvekslingsavtaler med Israel. Frem til nå har det vært en avtale med Bezalel Academy of Arts and Design, som nå er avsluttet. Det meddeler Tor Grande i et innlegg i Universitetsavisa. Dermed er ett av de tre kravene fra NTNU-studentene innvilget, sier Hjelle. De to andre er å avslutte forskningssamarbeid med Israel, og avslutte samarbeidsavtalen med Kongsberg Gruppen. 

På Universitetet i Oslo (UiO) fredag samlet rundt 70 studenter seg for å protestere mot UiO sine samarbeid med israelske aktører. De ønsker en akademisk boikott. 

Det gjallet foran biblioteket da leder av Studenter for Palestina, Raghad Abu Shaker, oppfordret til akademisk boikott av Israel. 

— Vi ønsker at universitetene våre skal slutte å samarbeide med israelske institusjoner og selskaper som støtter drap og vold mot palestinerne, sier Shaker til Khrono. 

Det var tidligere i januar en markering på UiO. Denne ga rektor Svein Stølen og rektoratet en respons til i Khrono. Han skrev på tidspunktet:

 «UiO sitt prinsipielle standpunkt er nedfelt i de etiske retningslinjene: «UiO er imot bruk av akademisk boikott som et politisk virkemiddel og arbeider for at vitenskapelige nettverk kan benyttes på en positiv måte i konflikter der diplomatiske kanaler brytes ned.» Vi er enige i dette.»

NTNU har blitt kontaktet for kommentar, men har på publiseringstidspunktet ikke hatt anledning til å svare. 

Endringslogg. Den 2. februar kl. 16:13 har det blitt lagt inn noen setninger om aktivitetene til studentene i Bergen. 

En student holder opp et skilt på student-streik på Universitetet i Oslo den 2.februar 2024. På skiltet står det 'Ingen er fri før alle er fri!'
På UiO var det mange studenter som stilte til streik. En av dem holdt skiltet «Ingen er fri før alle er fri!»
Powered by Labrador CMS