Forskningsevaluering

Flere norske signerer avtale om nytt evaluerings­regime

En rekke norske utdannings­institusjoner har de siste dagene sluttet seg til en europeisk allianse for reform av regimet for forsknings­evaluering.

– Tiden er moden for en revisjon, sier prorektor Camilla Brekke ved UiT.
Publisert Oppdatert

Flere norske universiteter og høgskoler har de siste dagene signert en europeisk avtale om for reform av regimet for forskning og forskere. De går samtidig inn i europeisk allianse som skal jobbe for en slik reform.

– UiT er opptatt av talentutvikling, og har dette som en del av vår strategi. Skal vi lykkes med å være et så attraktivt universitet for forskere som vi ønsker, særlig med tanke på de yngre, så krever dette at vi omstiller og oppdaterer måten vi vurderer forskning og våre forskere på, heter det i en uttalelse fra Camilla Brekke, prorektor for forskning ved UiT Norges arktiske universitet.

Universitetet er ikke den første institusjonen i Norge som signerer avtalen og dermed går inn i koalisjonen CoARA. En oversikt hos Universitets- og høgskolerådet viser at Høgskolen i Østfold (HiØ) var først ute da de signerte avtalen 11. november. Senere har også MF vitenskapelig høyskole og Norges Idrettshøyskole signert.

Onsdag ble også avtalen signert av Universitetet i Stavanger, NTNU og Universitetet i Bergen, i tillegg til UiT.

Tidligere har Norges Forskningsråd og Universitets- og høgskolerådet signert samme avtale.

Skal slipe ned tellekanter

Avtalen — Agreement on reforming research assessment — ble offentliggjort i juli, etter måneder med forhandlinger mellom ulike forskningsaktører og EU-kommisjonen. Bak avtalen står blant andre European University Association og Science Europe.

Det legges opp til en omfattende reform av hva det skal legges vekt på ved blant annet finansiering av forskning og ansettelser. Bruken av bibliometriske indikatorer, såkalte tellekanter, skal begrenses. Forhold som antallet publiseringer, prestisjen til tidsskriftene og antallet siteringer skal telle mindre, kvalitet skal telle mer.

Avtalen er ikke juridisk bindende, men de som signerer forplikter seg til å lage en handlingsplan for hvordan de skal følge den opp innen utgangen av 2023, eller ett år etter at de har signert.

Flere vurderer

Det ble offisielt åpnet for signering i september. I midten av oktober fortalte en representant for CoARA at de mottok et høyt antall signaturer og at listen oppdateres fortløpende. Den siste oversikten er fra 8. november.

Som Khrono har kartlagt, vurderer flere norske universiteter og høgskoler om de skal signere avtalen. Noen har uttalt at de kommer til å gjøre det, mens andre har stilt seg mer avventende.

Blant annet har Universitetet i Bergen tidligere sagt at de var spørrende til om det er «riktig medisin for å rette opp i ulempene ved nåværende praksis». Nå har altså universitetet signert avtalen.

Det bygges også et nettverk av norske institusjoner, kalt NOR-CAM-nettverket. Dette skal blant annet spille en sentral rolle i oppfølgingen av den europeiske avtalen for de som signerer.

Første generalforsamling

Kristi G. Bache, prorektor for forskning og formidling ved Høgskolen i Østfold, sier til Khrono at de har signert avtalen fordi de har tro på arbeidet som gjøres.

— Vi er også involvert både ved å dedikere arbeidskrefter inn i arbeidet med NOR-CAM og revideringen av vurderinger av karriereløp. Vi er engasjert i dette, da synes vi det er naturlig å signere, sier Bache.

Hun viser også til at de ved å signere før 17. november har innflytelse over hvem som skal sitte i styret for CoARA. Da er det satt frist for å melde inn kandidater.

I forkant av den første generalforsamlingen i koalisjonen, som skal være 1. desember, ble det varslet fra CoARA at bare nominasjoner fra institusjoner som har signert innen torsdag denne uka, vil bli vurdert.

— Moden for en revisjon

Diskusjonen om forskningsevalueringen er ikke ny. Det er ti år siden San Francisco-erklæringen om forskningsvurdering (DORA) ble skrevet. I en pressemelding fra UiT vises det til at det har vært prosesser rundt dette i flere år, både nasjonalt og internasjonalt.

– Tiden er moden for en revisjon, og vi ligger gjerne foran i dette arbeidet. UiT er et internasjonalt universitet. Dette uttrykkes blant annet gjennom at vi er en del av det globale arbeidsmarked når det gjelder rekruttering av forskere, samt at vi deltar i internasjonale konkurransearenaer for forskningsfinansiering, heter det i uttalelsen fra prorektor Brekke ved UiT.

Torsdag 09.45: Oppdatert med at også Universitetet i Bergen har signert avtalen.

Powered by Labrador CMS