Norsk studentorganisasjon

Flere varsler mot student­topper. Henlagt på kort tid

Norsk studentorganisasjon (NSO) mottok før og i helgen varsler mot de mannlige medlemmene i arbeidsutvalget. Tirsdag ble varslingssakene henlagt.

Tre varslingssaker har skapt sterk uro blant flere tillitsvalget i Norsk studentorganisasjon (NSO) på tampen av studieåret. Her et illustrasjonsbilde fra et tidligere landsmøte i organisasjonen.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Torsdag kveld 10. juni mottok sekretariatet i Norsk studentorganisasjon (NSO) to skriftlige varsler mot de fire mannlige medlemmene i arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget har ansvar for den daglige driften, og er den politiske ledelsen av organisasjonen mellom landsmøtene.

I løpet av helgen kom enda et varsel, om samme tema. Totalt har organisasjonen fått tre varsler. To av dem er anonyme.

Etter det Khrono kjenner til gjelder varslene påstander om en rangeringsliste over kvinnelige tillitsvalgte i organisasjonen — kvinner i medlemslagene og i verv i sentralstyret og/eller ulike komiteer. Kriteriene for en plassering på en slik rangeringsliste skal være blant annet utseende og hvordan vedkommende er å ha sex med.

Khrono har ikke sett rangeringslisten, men kjenner til at NSO-sekretariatet har fått informasjon om at en slik liste skal være spredd i organisasjonen, og at flere skal ha opplevd dette som svært ubehagelig. Flere kvinnelige tillitsvalgte skal ha vært bekymret for om de står på en slik liste, og andre er redde for å si ifra i frykt for at det kan få konsekvenser.

Etter det Khrono erfarer er også flere bekymret for hvordan varslene vil bli håndtert og behandlet internt i organisasjonen.

Khrono har vært i kontakt med en rekke kvinnelige tillitsvalgte i organisasjonen, men ingen ønsker å kommentere saken. Enkelte svarer at de ikke vil kommentere, andre legger på røret, noen sier de ikke kjenner til saken og andre sier at de så vidt har hørt om de omtalte listene.

Khrono har også vært i kontakt med alle de mannlige medlemmene det er varslet om, men ingen av dem ønsker å uttale seg. De viser til sekretariatsleder i NSO, Even Ulsnæs, for kommentarer om saken.

Har du noe du vil dele?

Du kan trygt ta kontakt med Khronos journalister, Amanda Schei og Torkjell Trædal, på telefon og e-post. Amanda: 90697727 – amanda@khrono.no
Torkjell: 91859540 – torkjell@khrono.no


Hvis du vil dele noe med oss kryptert, kan du laste ned meldingsappen Signal og sende oss en melding der. For kryptert e-post kan du sende til tortra@protonmail.com

Satt ned varslingsutvalg

Sist fredag ble det satt ned et internt varslingsutvalg som skulle granske varslene.

Dette utvalget besto av de to kvinnelige medlemmene i dagens arbeidsutvalg, samt sekretariatsleder Even Ulsnæs og organisasjonskonsulent Anna Gjersøe Buran.

Allerede tirsdag konkluderte utvalget med at det ikke er hold i varslene.

— De tre varslene er ferdigbehandlet. Basert på den informasjonen som kom fram i vår undersøkelse, har vi konkludert med at det ikke er noe som tilsier at det er hold i varslene. Vi har nå henlagt saken i organisasjonen, sier sekretariatsleder Even Ulsnæs til Khrono.

Ulsnæs, som tiltrådte som sekretariatsleder i NSO 1. februar i år, sier at det har blitt gjort en habilitetsvurdering av arbeidsutvalgets kvinnelige medlemmer, som det siste året har jobbet tett sammen med de fire omvarslede i arbeidsutvalget.

På spørsmål om hvordan det var mulig å ferdigbehandle saken på to-tre dager svarer Ulsnæs dette:

Even Ulsnæs, sekretariatsleder i NSO

— Alle varslingssaker er unike og det finnes ingen fasit på hvor lang tid en slik prosess vil ta. Det viktigste for oss er at saken ble behandlet i henhold til våre rutiner. Om våre rutinemessige undersøkelser og samtaler hadde gitt oss noen indikasjon på at det var hold i varslene, ville det naturligvis blitt en lengre prosess.

Hele saken har skapt stor uro i landets største studentorganisasjon på tampen av det sittende arbeidsutvalgets fungeringsperiode. Det er bare to uker til det sittende arbeidsutvalget går av, og et nytt tar over.

Vil ikke si noe om innholdet

Khrono var i kontakt med sekretariatsleder, Even Ulsnæs, mandag 14. juni. Han bekreftet da at et nylig nedsatt varslingsutvalg jobbet med saken. Da Khrono intervjuet han tirsdag ettermiddag, kunne han fortelle at sakene var henlagt.

— Hvordan vil du karakterisere innholdet i varslene?

— Jeg kan ikke kommentere innholdet i varsler som er levert til NSO. Vi skal være et trygt og fungerende varslingsinstitutt, og jeg må kunne si til alle som ønsker å varsle i NSO, at de ikke trenger å være redde for at noe de varsler om eller sier blir gjengitt i media eller andre fora, sier han.

— Har dere indikasjon på om innholdet i varslene stemmer?

— Vi har undersøkt varslene grundig og snakket med alle de involverte. Vi har håndtert dette med det største alvor, etter våre retningslinjer for en trygg organisasjon. Til nå har vi ikke noen grunn til å tro at innholdet i varslene stemmer, sier han.

— Hvilke etiske brudd regner dere dette som, hvis det stemmer?

— Det blir feil av meg å realitetsbehandle en hypotetisk situasjon. På generelt grunnlag kan jeg si at i NSO skal alle behandles med respekt, og man skal snakke til hverandre på en skikkelig måte. Utover det vil jeg ikke spekulere om hvilke punkter dette ville blitt hektet på, sier han.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

— Hvordan håndterer organisasjonen varslingssaker?

— Vi følger retningslinjene for en trygg organisasjon, og har også involvert LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner journ.anm.), der vi er medlem. De sitter på kompetanse rundt prosess, så vi har invitert dem inn som rådgivere – men de har ikke sett innholdet i varslene, sier han.

Ulsnæs forteller at NSO har gjennomført samtale med den varsleren som de kjenner navnet på.

— Vi har fulgt opp all informasjon som har kommet, og alle navn som er nevnt. Det har vært et mål å få fram all informasjon. Vi har hele veien forsøkt å finne nye ledetråder, og vi har ikke stoppet før vi kom til det punktet at vi ikke hadde flere ting å undersøke, sier han.

— Hvordan kan et «rykte» ha blitt så sterkt at det har ført til tre alvorlige varsler, tenker du?

— Det blir veldig vanskelig å spekulere i. Vi har snakket med alle som vi vet kan sitte på informasjon i denne saken og fulgt alle spor så langt det har vært mulig, sier han, og legger til:

— Dersom det sitter mennesker med mer informasjon om saken, som ikke har kommet fram i vår behandling, vil jeg på generelt grunnlag oppfordre dem til å ta kontakt, og varsle. Da vil dette naturligvis bli håndtert på samme måte, sier han.

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 30 ulike studentdemokratier ved norske universiteter og høgskoler. Institusjonene der NSO har medlemslag har til sammen rundt 240.000 studenter. Politisk ledelse (arbeidsutvalget) består av seks heltids-studentpolitikere som er valgt for ett år om gangen.

Kort behandlingstid ikke synonymt med dårlig behandling

Andreas Borud, generalsekretær i LNU

NSO er tilknyttet Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og benytter seg av deres rammeverk for håndtering av varsler. Generalsekretær i LNU, Andreas Borud, kjenner ikke til varslene i NSO og kan kun uttale seg på generelt grunnlag.

— Det er kommet inn tre varsler, det siste i helga. Tirsdag ettermiddag er det «henlagt». Høres det ut som en reell saksbehandling?

— Hvor lang tid det tar å behandle et varsel, avhenger av innhold, hvordan organisasjonen er rigga og hvor lett det er å gjennomføre møter med involverte raskt. Det kan gå veldig fort og det kan ta lang tid. Ofte er det folks kalendre som gjør at det kan trekke ut. Jeg vil ikke på generelt grunnlag si kort behandlingstid betyr dårlig behandling, så lenge man har hatt en ryddig behandling og gjennomgått alle trinnene i en varslingsprosess, sier Borud.

Borud sier de anbefaler alle som sitter i et varslingsutvalg om å vurdere sin habilitet før de behandler en sak.

— I våre retningslinjer anbefaler vi at de som behandler varsel vurderer om de har egeninteresse i utfallet av saken eller har et nært slektskap eller forhold til noen av de involverte. Hvis de er inhabile, bør de fratre behandlingen av varselet. En del organisasjoner har mer detaljerte regler for habilitet enn det, sier Borud.

Vedtok etiske retningslinjer i år

NSO vedtok for første gang etiske retningslinjer på landsmøtet i år. Her står det blant annet at NSO skal være en trygg organisasjon hvor den enkeltes integritet og grenser respekteres.

«Seksuell trakassering, seksuell overskridende atferd og seksuelle overgrep aksepteres ikke, samt brudd på og urettmessig innsyn i personlige forhold som omfattes under personvern».

Det står også at alle tillitsvalgte skal være bevisst den makt og påvirkningskraft de har i relasjon til andre både i og utenfor organisasjonen, «og ikke misbruke den tillit de har i kraft av sitt verv eller sin stilling».

I organisasjonens Retningslinjer for trygg organisasjon, defineres «grenseoverskridende seksuell adferd» slik:

«Handlinger som bryter med de grenser en person har for å beskytte sin integritet. Dette kan være, men er ikke begrenset til, uønskede seksuelle tilnærmelser, oppfordring om seksuelle tjenester, verbal eller kroppslig atferd av seksuell natur som oppleves ydmykende og/eller invaderende.»

«Seksuell trakassering» defineres slik:

«Uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. I seksuell ligger at det spiller på kropp, kjønn og seksualitet. Oppmerksomhet omfatter både verbal, ikke-verbal og fysisk atferd. Seksuell trakassering inkluderer forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn / kjønnsidentitet og kan i de tilfeller betegnes som kjønnsmobbing.»

Kan ekskludere medlemmer

Ifølge de etiske retningslinjene har arbeidsutvalget myndighet til å fatte vedtak om disiplinærtiltak, dersom tillitsvalgte eller deltakere på organisasjonens arrangementer bryter NSOs etiske retningslinjer.

«Slike vedtak kan ankes til sentralstyret. Mindre brudd kan sanksjoneres med muntlig eller skriftlig advarsel, utestengelse fra arrangementer eller oppfordring om å fratre sitt verv. Alvorlige brudd kan sanksjoneres med suspensjon eller eksklusjon».

Powered by Labrador CMS