ny rektor

Flertall i OsloMet-styret for å ansette rektor til 2027

OsloMet skal fortsatt ha ansatt rektor og stillingen lyses ut for perioden fram til 2027. Vedtaket ble gjort med 7 mot 4 stemmer.

Curt Rice hadde sitt siste styremøte ved OsloMet torsdag og fredag. Der fikk han flertallet i styret med seg på å ansette ny rektor, og det fram til 2027. - Ansatt rektor er en god modell som har tjent OsloMet vel, sa han.
Publisert Oppdatert

Styret ved OsloMet vedtok fredag med 7 mot 4 stemmer å lyse ut stillingen som rektor frem til 2027. Det betyr også at den neste rektoren kan få ny tillit i 2027, og dermed sitte helt til 2031.

Mindretallet ønsket å ansette bare til 2023 fordi de ønsket å stå fritt til å endre modell til valgt rektor fra 2023.

Styremedlem Nils Pharo, som er valgt inn av faglig ansatte, fremmet forslag om at OsloMet går over til valgt rektor når Curt Rice nå slutter midt i perioden for å bli rektor ved NMBU. Mye av debatten i styret handlet om det var riktig å endre modell midt i en styreperiode, uten nærmere utredning og høring blant ansatte og studenter.

I løpet av styrebehandlingen kom det imidlertid fram at Kunnskapsdepartementet slår fast at det ikke er mulig å endre modell midt i styreperioden.

Dermed endret Pharo sitt forslag slik at det i stedet går ut på at ny rektor etter Rice ansettes kun fram til 31. juli 2023. Dette for at OsloMet skal stå fritt til å velge om universitetet heller skal ha valgt rektor fra 1. august 2023.

Fem og et halvt år for ny rektor

Fire av ansatterepresentantene i styret stemte for å ansette rektor kun til sommeren 2023, mens alle de fire eksterne i styret inkludert styreleder Trine Syvertsen, de to studentrepresentantene og representanten for midlertidig faglig ansatte stemte for å ansette rektor fram til 2027. Dermed skal stillingen lyses ut, ansettelse skje i november eller desember og ny rektor kan være på plass fra 1. mars 2022 og ha stillingen i nesten fem og et halvt år.

- For meg er enhetlig ledelse det riktige. Jeg opplever det som et forvirrende system når rektor er styreleder, sa styreleder Trine Syvertsen .

Rektor Curt Rice argumenterte for at ansatt rektor gir flere søkere og større sjanse for å rekruttere en god rektor, at det er fordel med ekstern styreleder, og at det er mange fordeler i hverdagen med enhetlig ledelse. Han advarte sterkt mot å vedta å ansette rektor bare fram til 31. juli 2023.

— Det vil være til skade for OsloMet og gjøre stillingen mindre attraktiv. Det vil gi en ny rektor svært knapp tid til å få utrettet noe, før vedkommende eventuelt må søke sin stilling på nytt. Dessuten er rekrutteringsarbeid svært krevende, sa han.

Ansatte mot eksterne

— Jeg har tidligere hellet mot ansatt rektor, men etter at vi har hatt ansatt rektor en periode ser jeg at det er noe uheldig ved denne modellen. Nå blir situasjonen kuppet av at rektor går av midt i perioden. Jeg skulle gjerne sett av vi kunne konstituere rektor ut perioden, men det får vi ikke lov til (ifølge UH-loven, red.mrk), sa Hege Maria Bergersen, som er valgt inn av teknisk/adminstrativt ansatte.

De eksterne stiller seg opp mot de ansattes ønsker. Dette er en dramatisk regimeendring ved OsloMet.

Einar Braathen, styremedlem

Einar Braathen argumenterte kraftfullt for valgt rektor, men innså at det ikke var mulig å få til i inneværende styreperiode.

— Da bør vi kun ansette for resten av denne perioden, da får vi bedre tid til å diskutere endring av modell. Kanskje får vi ikke så mange søkere, men vi har jo allerede en habil fungerende rektor (prorektor Nina Waaler blir fungerende rektor fra 1. august red.mrk.), sa han.

Braathen påpekte at alle de eksterne i styret stemte for innstillingen om å ansette ny rektor til 2027.

— De eksterne stiller seg opp mot de ansattes ønsker. Dette er en dramatisk regimeendring ved OsloMet på et tidspunkt da det antakelig er et stort ønske om å endre modell, sa han.

Departementet sa nei

Khrono har spurt Kunnskapsdepartementet om det er mulig for OsloMet å endre ledelsesmodell midt i en styreperiode. Svaret er, som OsloMet-direktør Asbjørn Seim også opplyste om under styremøtet, at dette ikke er mulig.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Departementet viser til at de fleste styremedlemmene ved OsloMet er valgt eller oppnevnt fram til 31. juli 2023 ref. universitets- og høyskoleloven (uhl.) § 9-4.)

«Styremedlemmer kan bare helt unntaksvis avsettes av Kongen i statsråd, jf. uhl. § 9-8. Departementet legger til grunn at det ikke er tilfellet her. Hvis styret beslutter at OsloMet skal endre styrings- og ledelsesmodell vil det derfor gjelde fra neste periode. OsloMet må selv vurdere om det er hensiktsmessig», opplyser departementet i en epost 17. juni.

Jussprofessor: Ikke tilstrekkelig grunnlag

Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt sa tidligere denne uken til Khrono at det etter hans mening er det mulig å endre modell midt i en periode, men at det vil medføre en del utfordringer. Blant annet må ansettes en direktør, og siden rektor også er styreleder, kan man måtte ha nyvalg av ansatterepresentanter.

— Disse særlige utfordringene kan nok medføre at departementet vil hevde at man ikke kan gå over til valgt rektor, men det er etter min mening ikke tilstrekkelig grunnlag for å avskjære styret fra å bruke sin fullmakt etter loven til å gå over til valg av rektor, sa han.

Powered by Labrador CMS