arbeiderpartiets program

– For mye styring og for svakt på studentøkonomi

Leder i Norsk studentorganisasjon, Anders Trohjell, er kritisk til Arbeiederpartiets utkast til partiprogram.

Leder for Norsk studentorgansiasjon, Andreas Trohjell, følger godt med når partiene legger fram sine ulike forslag til partiprogram. Denne gang er det Arbeiderpartiet som får sitt pass påskrevet.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Anders Trohjell er leder av Norsk studentorganisasjon (NSO). Han har merket seg at landets største partier har lagt fram utkast til partiprogram.

Nå sist Arbeiderpartiet.

Fakta

Partienes partiprogram

Senterpartiet

Høyre

Arbeiderpartiet

  • Tre stikkord Nina Sandberg trekker fram som leserveiledning til programutkastet, punkter der hun mener Arbeiderpartiets politikk skiller seg vesentlig fra regjeringen politikk:
  1. Mer og bedre utdanning til alle
  2. Bedre vilkår for de som gjør jobben, altså studentene og de ansatte i akademia.
  3. Forskning som setter oss i stand til å løse de samfunnsutfordringer vi står overfor

Les også:

— Kunnskap bør være en av de viktigste pilarene for partiene i den neste stortingsperioden, slik at vi fortsetter omstillingen til et kunnskapssamfunn, understreker Trohjell.

— Leverer ikke godt nok på studiestøtte

Han trekker fram at det er utrolig betryggende å se et styringsparti som er opptatt av å bevare gratisprinsippet og satse på studentboliger, men han er likevel kritisk til Arbeiderpartiets førsteutkast til partiprogram.

Det ble lagt fram før helga, og skal vedtas i april neste år.

— Arbeiderpartiets førsteutkast til nytt partiprogram er for sterk på styring av institusjonene og for svak på studentøkonomi, sier Trohjell og legger til:

— Studiestøtte er hvert år det øverste statsbudsjettkravet NSO har. Arbeiderpartiet leverer ikke på høyere studiestøtte for alle studenter, men åpner for muligheten til å utrede videre. Vi savner Arbeiderpartiet i kappløpet for å realisere høyere studiestøtte.

Trohjell er fornøyd med andre ting:

— En særlig satsing på studenters psykiske helse er sårt trengt, og Arbeiderpartiet leverer på dette. Og i tillegg:

— Arbeiderpartiets satsing på studentboliger har tatt seg sterkt opp siden de satt ved makten. Nå ønsker Arbeiderpartiet å levere.

— Snakker med to tunger

På punkt om styring og desentralisering, mener Trohjell Ap snakker med to tunger:

— I forslaget ønsker Arbeiderpartiet å avvikle unødvendige og byråkratiske kontrollregimer, samtidig som de selv har et enormt styringsbehov – for eksempel knyttet til desentraliserte utdanningstilbud. Her taler Arbeiderpartiet med to tunger, mener Trohjell og fortsetter:

— Arbeiderpartiet ønsker en tillitsreform, samtidig som partiet legger opp til å gjøre voldsomme inngripen i forvaltningen av institusjonenes fagmiljø. Dette er hårreisende.

Trohjell trekker her fram at AP sammen med Frp og Sp påla regjeringen å bake inn en indikator for arbeidslivsrelevans i finansieringsmodellen, og han syns det er vanskelig å forstå hva partiet egentlig mener i denne debatten.

— Arbeiderpartiet ønsker å trappe opp studieplasser ved utdanninger som er viktige for arbeidslivet, og vi stiller oss spørrende til hva som «ikke» er viktig. Samtidig etterlyser vi en helhetstenkning om blant annet studieplasser, bygg og studentboliger slik at kvaliteten i norsk høyere utdanning ikke svekkes.

Powered by Labrador CMS