økonomi

Forbereder seg på å kutte 60 mill.

Høgskolen i Innlandet regner med et inntektstap på 60 millioner neste år. Oppsigelser utelukkes ikke, ifølge rektor.

Portrett Maren Kyllingstad og Peer Jacob Svenkerud
Rektor Peer Jacob Svenkerud forbereder seg på et kutt i de statlige overføringene neste år. Her er han sammen med styreleder Maren Kyllingstad.
Publisert Oppdatert

Færre studenter, færre studiepoeng gjennomført og bortfall av covid-studieplasser er blant grunnene til at Høgskolen i Innlandet regner med å få et kutt på 60 millioner i de statlige overføringene neste år.

I et skriv publisert på intranettet sier rektor Peer Jacob Svenkerud til de ansatte at høgskolen vil forsøke å unngå oppsigelser, men gir ingen garantier.

Saken ble først omtalt i Gudbrandsdølen Dagningen (GD) (for abonnenter).

— Lønn er en betydelig del av kostnadene våre. 60 millioner kroner i redusert bevilgning tilsvarer om lag kostnaden vel 60 årsverk. Vi ønsker å unngå oppsigelser, men kan ikke utelukke at det blir nødvendig dersom den negative økonomiske utviklingen fortsetter uten at inntektene øker, sier Svenkerud i skrivet som har fått tittelen «Vi må forberede oss på trangere tider».

Søkersvikt vil ramme økonomien

En av grunnene til det forventede inntektstapet er svikten i rekruttering til lærerutdanningene. Beregninger gjort for Khrono viser at lærerutdanningene nasjonalt fra 2025 og framover vil miste opp mot 600 millioner kroner i årlige inntekter. Dette vil også ramme Høgskolen i Innlandet.

Morten Ørbeck, som er dekan ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Innlandet, forklarer at reduksjonen i søkertall og møtt-tall hittil i liten grad har slått ut på inntektene, men at inntektstapet kommer fra neste år og framover.

Ser på flere tiltak

Rektor Svenkerud sier til GD at flere tiltak vurderes. Det kan være ulike effektiviseringstiltak, som for eksempel å se på studietilbudet. 

— Konkret har vi allerede begrenset nyansettelser, etter stor vekst i antall ansatte de siste årene, opplyser han.

Han sier at studietilbudet og kvaliteten i utdanningene vil bli prioritert, men at det ikke betyr at de skal ha den samme studieporteføljen framover.

Har tid til å sette inn tiltak

Svenkerud har gitt en arbeidsgruppe i mandat å analysere situasjonen med tanke på framtidig inntektsmodell for høgskolen. Gruppen skal levere en økonomisk analyse som blant annet skal vise hvilke konkrete konsekvenser den nye finansieringsmodellen i sektoren får for Høgskolen i Innlandet.

— Den økonomiske utfordringen vår fremover vil vi måtte løse helhetlig og som én institusjon, og både fakulteter og fagavdelinger må regne med strammere rammer. Fordi vi kjenner til utfordringen, har vi også tid til å sette i gang tiltak for å motvirke den og tilpasse oss, sier Svenkerud i informasjonsskrivet.

 

Powered by Labrador CMS