kunstig intelligens

Foreslår å la studenter bruke kunstig intelligens på eksamen

En rapport fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, konkluderer med at det vil være nyttig å legge til rette for forsvarlig bruk av KI-verktøy.

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen vil åpne opp for at studenter som er i den avsluttende fasen av utdanningen kan få muligheten til å bruke KI-verktøy under eksamen.
Publisert Oppdatert

Professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, Jan-Ove Færstad, har ledet arbeidsgruppen som nylig har ferdigstilt en rapport om bruken av kunstig intelligens (KI) i undervisning og prøving.

Det er Universitetet i Bergen (UiB) som selv skriver om dette på sin nettside.

I rapporten foreslås det blant annet at man skal la studentene på de senere studieårene bruke KI-verktøy i forbindelse med avsluttende vurderinger, som for eksempel eksamener.

— Bør gå motsatt vei

Professor Færstad sier rett ut at man bør gå motsatt vei av det som gjerne har vært snakket mest om når det gjelder bruk og konsekvenser av kunstig intelligens.

— Mange mener at svaret på utfordringen er å sikre integriteten ved å gå tilbake til skoleeksamen. Vi mener imidlertid at vi bør gå motsatt vei, og i størst mulig grad åpne opp for at studentene kan ta i bruk KI-verktøy i forbindelse med avsluttende vurdering, sier Færstad.

Professor Jan-Ove Færstad har ledet arbeidsgruppen.

I rapporten, som arbeidsgruppen har utarbeidet, foreslås det en rekke tiltak. Det er likevel ikke snakk om noe frislipp når det gjelder bruk av KI-verktøy i en vurderingssammenheng, ifølge Færstad.

På de første studieårene mener arbeidsgruppen tvert imot at det er riktig å begrense studentenes tilgang på KI-verktøy i vurderingssituasjonen.

— Vår jobb som utdanningsinstitusjon er å legge til rette for at de studentene vi utdanner blir i stand til å løse rettsspørsmål på en virkelighetsnær måte, sier Færstad.

Skal opp i styremøte

På spørsmål om hvor viktig det er at jussfakultetet får på plass retningslinjer for bruk av KI-verktøy, svarer arbeidslederen at «alle» etterspør en tydeliggjøring av hva som er tillatt og ikke.

Han legger til at Det juridiske fakultet foreløpig ikke har tatt stilling til tiltakene som er foreslått av arbeidsgruppen, men visedekan ved fakultetet, Halvard Haukeland Fredriksen, forteller at studieutvalget allerede har hatt sin første diskusjon om rapporten.

Rapporten og forslagene skal nå opp i det neste møtet til fakultetsstyret.

— Kunstig intelligens byr på muligheter og utfordringer som vi alle må kjenne til, sier Fredriksen.Powered by Labrador CMS