virke og lo

Foreslår lovendring for å hindre astrologiskoler godkjenning som fagskole

I 2019 ble det rabalder da Nokut ga akkreditering til astrologiskolen Herkules. Nå foreslår LO og Virke en lovendring.

— Når denne type hokus-pokus utdanninger som Astrologiskolen kan bli godkjent av myndighetene, da svekker dette seriøsiteten og statusen til hele fagskolesektoren betydelig, sier adm.dir i Virke, Ivar Horneland Kristensen.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert)

Astrologiskolen Herkules AS ble etter en klagerunde i 2019 akkreditert av Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) som fagutdanning.

I praksis betyr dette at studenter ved den nyakkrediterte fagskolen kan søke om stipend og studielån i Lånekassen for å lære seg å lage horoskop, blant annet.

— Dersom utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæring, så kan den bli godkjent. Man må dokumentere at det finnes et yrkesfelt for skolens kandidater. Utover dette er det ingen begrensninger på hva som er gyldig yrkesrelevans, sa Terje Mørland, direktør ved Nokut til Khrono, etter at astrologiskolen ble godkjent.

I kjølvannet av saken den gang lovet Kunnskapsdepartementet å se på reglene for godkjenning av fagskoler, men ingenting har ennå skjedd.

Vil endre fagskoleloven

Nå går Virke og LO ut med krav til regjeringen. De har deltatt i en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt Fagskoleråd som har grepet fatt i saken og de foreslår å endre fagskoleloven § 4 slik:

«Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. Den bygger på erfarings- og utviklingskompetanse i arbeidslivet og kunstnerisk utviklingsarbeid, samt relevant forskning.»

LO og Virke: Derfor må det endring til

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, forklarer hvorfor de finner endringen nødvendig.

— Vi jobber mye for å styrke anseelsen til fagskoleutdanningene, og gjennom dette styrke posisjonen til yrkesfaglig høyere utdanning, noe som blant annet vil rede grunnen for flere studieplasser, starter Kristensen.

Han fortsetter:

— Men når denne type hokus-pokus utdanninger som Astrologiskolen kan bli godkjent av myndighetene, da svekker dette seriøsiteten og statusen til hele fagskolesektoren betydelig.

Kristensen presiserer at fagskolene ikke skal være miniuniversiteter, men at man bør kunne legge til grunn at de baserer seg på en grunnleggende vitenskapelig innsikt.

— Jeg ønsker selvsagt ikke å nekte astrologiskolen å tilby utdanning, men jeg mener det blir helt feil når loven tillater at et slikt tilbud blir offentlig godkjent, sier Virke-direktøren, og han legger til:

— Nå forventer vi faktisk at regjeringen og Stortinget rydder opp i dette.

LO støtter

Og her får han full støtte fra LO-sekretær Trude Tinnlund.

— Dette er helt klart initiert av den uheldige hendelsen med godkjenning av astrologiutdanning. Vi har oppfattet Nokut dithen at de med dagens lovverk ikke har lov til å vurdere innholdet i utdanningene. Samtidig har vi også erfaring med noen utdanninger som får beskjed om at de må nedskalere nivået for å bli godkjent, derfor foreslår vi en lovendring, bekrefter Tinnlund.

Hun trekker også fram at de utdanningene som blir godkjent må være utdanninger som man kvalitetsmessig kan stå for.

— Nokut trenger altså et rammeverk der de får lov til å skille mellom spådom og utdanning, legger Tinnlund til.

«Fastholder noe som ikke er»

Arbeidsgruppen til Nasjonalt Fagskoleråd trekker fram at saken om akkrediteringen av fagskolen Herkules brakte debatten om kunnskapsgrunnlaget til fagskolene til offentligheten.

Fagskolerådet, Nokut og andre hadde forgjeves forsøkt å spille inn en beskrivelse av kunnskapsgrunnlaget i lovarbeidet som pågikk i 2018.

I sitt notat trekker arbeidsgruppen fram at Store Norske Leksikons artikkel om astrologi beskriver dette som «læren om forestilte forbindelser mellom himmellegemene og jorden. I snevrere forstand er det vanlig å definere astrologi som kunsten å spå om fremtidige hendelser og skjebner ut fra stjernenes stilling.»

«Dette er forestillinger som i sin tid var beste tilgjengelige kunnskap om virkeligheten, men som senere har vist seg å være gale. En påstand om at astrologi er kunnskap er dermed feil», heter det i notatet fra arbeidsgruppen.

Planetenes «herskerskap»

De trekker også fram at i studieplanen til fagskolen Herkules beskrives astrologiens teori som påstander om virkeligheten. Studentene skal for eksempel ha «kunnskap om planetene og deres herskerskap», og de skal kunne anvende denne kunnskapen.

«Utdanningen skiller seg dermed fra andre utdanninger under fagskoleparaplyen ved at den fastholder noe som ikke er», heter det i notatet.

De skiller mellom astrologiskolen og religiøse fagskoler.

«Menighetsbibelskolen beskriver ikke den kristne religionen som et vitenskapelig faktum, men viser til «den kristne tro». Det samme gjør Hald internasjonale senter», påpekes det i notatet.

Og de legger til:

«Forskjellen mellom disse utdanningene er at utdanningen innen astrologi fremstiller seg som vitenskapelig basert uten å være det, mens Menighetsbibelskolen og Hald internasjonale senter ikke påstår noe sånt.»

Astrologiskolen selv skriver på sine hjemmesider i omtale av sitt grunnstudiet og profesjonsstudiet at: I dag kan vi ikke kalle astrologi vitenskap.

Henrik Asheim, forskning- og høyere utdanningsminister vil sende ut lovforslag etter sommeren.

Departementet: Utreder fortsatt

Etter debatten i 2019 da astrologiskolen var Nokut-godkjent uttalte statssekretæren til daværende kunnskaps- og integreringsminister, Jan Tore Sanners statssekretær, Tom Erling Skaug, til Khrono at:

— En arbeidsgruppe skal nå utrede hva som skal være kunnskapsgrunnlaget for fagskolesektoren.

I tillegg sa han at Kunnskapsdepartementet er i gang med å følge opp innspillene de fikk i høringen av ny fagskolelov i fjor.

Men ifølge statsråd Henrik Asheim er departementet ennå ikke ferdige med arbeidet.

— Kunnskapsdepartementet jobber fortsatt med kunnskapsgrunnlaget. Jeg er opptatt av at vi skal ha gode kriterier som bidrar til at fagskoleutdanningene holder høy kvalitet og er basert på aktuell kunnskap og praksis i yrker. Vi tar sikte på å sende ut forslag til endringer på høring etter sommeren, skriver Asheim i en epost til Khrono.

Korona-tiltak: Ønsker seg mer satsing

I forrige uke ble det også klart at fagskolene får tildelt 1000 flere studieplasser i revidert nasjonalbudsjett

— Vi har lenge etterlyst en opptrappingsplan for fagskolene. Vi er litt skuffet over at det kommer 4000 til universiteter og høgskoler og sett i det lys bare 1000 til fagskolene.

— Alle undersøkelser viser at samfunnet har behov for og bedriftene ønsker seg flere med fagutdanning og høyere yrkesfaglig utdanning gjennom fagskoleutdanning, sier Tinnlund i Fagskolerådet.

Hun trekker også fram at fagskolene gjennom sitt samarbeid med bransjeprogrammene har vist at de er svært gode til å snu seg raskt.

— Det vi trenger nå er mer arbeidslivsnær utdanning og kompetansebygging, vi ønsker oss enda mer ressurser på dette feltet, legger Tinnlund til.

Kristensen i Virke sier at de synes det er veldig positive signaler regjeringen kommer med.

— Et kompetent arbeidsstokk er mer viktig enn noen gang vi er glade for disse signalene fra regjeringen, sier Kristensen.

Nokut ble ikke hørt om forslag til endringer

Da forslaget om ny fagskolelov var på høring i 2017, foreslo Nokut at det burde tas inn krav om at «utdanningsvirksomheten skal utøves i overenstemmelse med anerkjente faglige, saklige, pedagogiske og etiske prinsipper», samt at «fagskoleutdanningene skal knyttes til anerkjente yrker og erverv».

Men verken regjering eller Stortinget tok hensyn til innspillene.

Se også: Her finner du Lov om høyere yrkesfaglig utdanning.

Vil ikke kommentere nå

Khrono har snakket med daglig leder for astrologiskolen Herkules, Gisle Henden, og presentert forslaget og kritikken fra LO og Virke og deres nye lovforslag. Henden sier han ikke ønsker å kommentere saken.

På sine hjemmesider forteller skolen at deres avdeling i Oslo er akkreditert av Nokut. De andre avdelingene og Nettstudiet er foreløpig ikke akkreditert.

Astrologiskolen beskriver prosessen med Nokut her.

Endringslogg:

16. mai 2020, kl. 13.15: Følgende presisering er lagt inn: Astrologiskolen selv skriver på sine hjemmesider i omtale av sitt grunnstudiet og profesjonsstudiet at: I dag kan vi ikke kalle astrologi vitenskap.

Powered by Labrador CMS