Leder av Norsk studentorganisasjon, Mats Johansen Beldo, mener de som ikke har retningslinjer bør få det på plass. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Flere mangler retningslinjer for forhold mellom foreleser og student

Etikk. Flere norske universiteter og høgskoler har ikke retningslinjer for romantiske eller seksuelle forhold mellom forelesere og studenter. Ikke bra nok, mener studentene.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Flere høyere utdanningsinstitusjoner har ingen retningslinjer for forhold mellom foreleser og student, en del har retningslinjer for forhold mellom veileder og student, mens noen ikke har retningslinjer i det hele tatt.

Leder for Norsk studentorganisasjon (NSO), Mats Johansen Beldo, er ikke imponert.

— De utdanningsinstitusjonene som per i dag ikke har retningslinjer bør få det på plass, mener han.

Våre retningslinjer for veiledning er ment i vid forstand.

Jørgen Fossland

Mangler retningslinjer

En ringerunde Khrono har gjort viser at kun to av de høyere utdanningsinstitusjonene vi tok kontakt med hadde retningslinjer for forhold mellom foreleser og student, nemlig Nord universitet og delvis Universitetet i Stavanger. De er også i gang med å utarbeide nye.

En del flere har imidlertid retningslinjer for personlige, romantiske og/eller seksuelle forhold mellom veileder og student.

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) har ingen retningslinjer for noen av delene. Personal- og organisasjonsdirektør, Elisabeth Ernø Borhaug, sier de har andre retningslinjer.

— HSN har ikke utarbeidet generelle etiske retningslinjer, men har vedtatt at høgskolen skal forholde seg til Etiske retningslinjer for statstjenesten, og herunder punktet om habilitet, sier hun, og fortsetter:

— Det er imidlertid utarbeidet etiske retningslinjer innenfor spesielle fagområder som f.eks. forskning, kommunikasjon og innkjøp. I personalpolitiske retningslinjer er det nedfelt at alle ansatte ved HSN er personlig ansvarlig for å utføre sitt arbeid i samsvar med disse retningslinjene. Slik blir respekten for studenter og ansattes faglige og personlige integritet ivaretatt.

Hun sier de kontinuerlig vurderer hvorvidt det er behov for å utarbeide øvrige retningslinjer for spesifikke forhold og fagområder.

Bruker veileder-retningslinjer

Ved andre institusjoner, som UiT Norges arktiske universitet, sier universitetsdirektør Jørgen Fossland at de har retningslinjer for forhold mellom veileder og student, og at de har brukt disse i saker om foreleser-student.

— Våre retningslinjer for veiledning er ment i vid forstand. Det har vært saker hvor vi har brukt retningslinjer for veiledning til å håndtere en relasjon mellom emneansvarlig og student, sier han.

I de retningslinjene står det blant annet: «Om et parforhold oppstår, skal institutt- eller fakultetsledelsen informeres og veiledningsrelasjonen avbrytes»

Ved NTNU sier HR- og HMS-sjef Arne Kr. Hestnes at de har retningslinjer for forhold mellom veileder og student.

— Dersom et eventuelt personlig forhold mellom student og foreleser medfører en ikke tilstrekkelig profesjonell distanse mellom de to - slik at dette eksempelvis påvirker studentens læringsmiljø, så vil det samme også gjelde her, sier han.

Sak på OsloMet

Tidligere denne uken skrev Universitas om studenten de kalte «Maren», som innledet et forhold til foreleseren sin på OsloMet - Storbyuniversitetet (tidligere HiOA). Etter at forholdet var over skulle hun ha ham som foreleser på masternivå, og hun opplevde ham som trakasserende.

Hele regelverket vårt gjennomgås nå i vår, for å identifisere behov for oppdatering, både generelt og spesielt i kjølvannet av #metoo.

Mathilde Holm

Ifølge Universitas kommer det frem i et møtereferat fra et møte mellom «Maren» og administrasjonen at de spør om hun kan ta faget ved et annet fakultet, eller la være å rekke opp hånden i hans forelesninger, og heller sende mail til en annen underviser.

I den saken svarer instituttleder ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, Hilde Harnæs, at institusjonen ikke har noen skriftlige retningslinjer som omhandler forhold mellom studenter og lærere, men «innarbeidede rutiner som sikrer at veiledning, sensur og annet ikke påvirkes av nære relasjoner».

Reviderer etiske retningslinjer

Noen av universitetene Khrono har vært i kontakt med er i gang med å revidere de etiske retningslinjene sine. Universitetet i Bergen vil trolig ha sine klare i mars, ifølge konstituert kommunikasjonsdirektør, Mathilde Holm.

— Hele regelverket vårt gjennomgås nå i vår, for å identifisere behov for oppdatering, både generelt og spesielt i kjølvannet av #metoo. Det er da sannsynlig at vi utvider regelverket til å omhandle forholdet underviser–student, slik at det omfatter mer enn bare veiledersituasjonen, sier Holm.

Nord univesitet var nyfusjonerte for to år siden, og ifølge direktør for økonomi og HR, Anita Eriksen, hadde de gamle institusjonene en etisk plakat som blant annet handlet om forhold mellom lærer og student.

— Vi er nå i prosess med å utarbeide rutiner og retningslinjer for forebygging og håndtering av seksuell trakassering. Disse vil også omhandle hvordan institusjonen skal håndtere doble relasjoner mellom foreleser og studenter, sier hun til Khrono.

I tillegg reviderer også Universitetet i Stavanger (UiS) flere retningslinjer og prosedyrer for ansatte, ifølge universitetsdirektør Ole Ringdal.

Spesielt regler for musikk- og dansefag

Universitetet i Stavanger er den institusjonen som i tillegg til Nord universitet har litt mer spesifikt rettet mot undervisere og ikke bare veiledere. UiS sine spesielle retningslinjer er til forskjell rettet mot undervisere innen musikk- og dansefag. I det dokumentet står det at alle studenter skal informeres om det ved studiestart.

I disse retningslinjene står det blant annet også at underviseren skal unngå å komme i unødvendig fysisk kontakt med studenten, og heller ikke kommentere studentens utseende annet enn i direkte relasjon til det faglige arbeidet.

Det står også at underviseren ikke skal ha «flere roller enn den profesjonelle i sin omgang med studenten, for eksempel når læreren har et kjærlighets- eller slektskapsforhold til studenten.»

Mener studenter mangler vern

NSO-leder Mats Johansen Beldo oppfordrer de som ikke har retningslinjer til å få det.

— For NSO er det svært viktig at alle studenter har en trygg opplevelse av studietiden. Intime forhold mellom student og foreleser er problematisk når foreleser også har makten til å for eksempel sette karakterer eller veilede studenten. Institusjonen må ha avklarte retningslinjer for forholdet mellom studenter og ansatte, i tillegg til et system som sikrer at studenten kan si i fra dersom det skulle oppstå ubehagelige situasjoner, sier Beldo.

Han mener politikerne også må bidra til at studentene har tilstrekkelig vern.

— Regjeringen har et ansvar for å sikre at studentenes rettsikkerhet er ivaretatt blant annet gjennom vern mot gjengjeldelse på lik linje som de ansatte har i arbeidsmiljøloven. Dette har ikke studenter i dag.

Tror ikke på forbud

I USA er det flere universiteter som opererer med totalforbud for forhold mellom studenter og ansatte, blant dem Yale, Harvard og University of Connecticut.

Selv om NSO ikke har noe standpunkt om et slikt forbud, tror ikke Beldo det er veien å gå.

— Jeg synes å ilegge et forbud er å gå feil vei. Jeg tenker at retningslinjer for om det skulle oppstå et intimt forhold mellom student og foreleser bør holde. Det er vanskelig å skulle forby eventuelle kjærlighetsforhold. Det er jo det forbudte i forholdet mellom Romeo og Julie som gjør den fortellingen så tidløs. Det er synd hvis Romeo og Julie er byttet ut med professor og student, sier han.

Fakta

Forhold mellom foreleser og student

Khrono har ringt noen norske universiteter og høgskoler for å høre om de har retningslinjer for romantiske eller seksuelle forhold mellom foreleser og student, og eventuelt hva disse er.

UiT Norges arktiske universitet: Har ikke egne retningslinjer for student-foreleser-forhold, men har retningslinjer for veileder-student.

Nord universitet: Institusjonene som fusjonerte til Nord hadde en etisk plakat, blant annet om forhold mellom ansatte og studenter. De arbeider med nye, felles retningslinjer.

NTNU: Har retningslinjer for forhold mellom veileder og student på nettsidene sine, sier de gjelder også for undervisere.

Høgskolen i Sørøst-Norge: Har ikke retningslinjer for forhold mellom foreleser og student, heller ikke for veileder og student.

Universitetet i Bergen: Har retningslinjer for veileder-student, reviderer etiske retningslinjer nå.

Universitetet i Oslo: Har ikke retningslinjer for forhold mellom foreleser og student, har retningslinjer for forhold mellom veileder og student.

OsloMet - Storbyuniversitetet (tidl. HiOA): Instituttleder Hilde Harnæs sier til Universitas at de ikke har retningslinjer for forhold mellom foreleser og student.

Universitetet i Stavanger: Har retningslinjer for forhold mellom underviser og student innen musikk- og dansefag. Ellers kun retningslinjer for veiledere, men ikke generelt for forelesere.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS