instituttledere

Førland vil lede trøbbelinstitutt ved UiO

Tor Egil Førland vil lede instituttet med store økonomiske problemer ved Universitetet i Oslo og kaller det drømmejobben. Her er søkerlistene til fem instituttlederstillinger.

— Å lede Ifikk er en stor utfordring, i og med de økonomiske problemene instituttet har havnet i, sier Tor Egil Førland, en av søkerne til jobben.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo har denne våren lyst ut stillinger som instituttleder ved seks av syv institutter.

Forrige uke gikk en felles søknadsfrist ut. Da var de kommet inn 16 søknader til fem av stillingene, og det er både eksterne og interne søkere. Til den siste stillingen er fristen utsatt til torsdag denne uken.

Uniforum omtalte først denne saken.

En stor utfordring

En av internsøkerne er nåværende leder ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), Tor Egil Førland. Han søker seg nå til trøbbelinstituttet Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (Ifikk), som Khrono har skrevet mye om denne vinteren på grunn av instituttets store økonomiske problemer.

Førland er snart ferdig med to fireårsperioder som instituttleder ved sitt Institutt for arkeologi, konservering og historie, og har ikke mulighet til å søke om en tredje periode.

— Ifikk er et institutt med fryktelig stort potensiale. Instituttet har veldig mange flinke folk og veldig spennende studietilbud. Bare se på interesse for det nye programmet i filosofi, politikk og økonomi! Og så har instituttet havnet i et veldig alvorlig økonomisk uføre, som det må ut av for å løse ut potensialet sitt, sier Førland til Khrono.

Fakta

Økonomiske problemer ved Ifikk:

 • Den økonomiske situasjonen som Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (Ifikk) ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo nå befinner seg i kan spores flere år tilbake i tid.
 • På starten av 2010-tallet gikk institutt med et betydelig overskudd, og kilder forteller til Khrono at beskjeden fra fakultetsledelsen var tydelig: Ifikk er nødt til å bruke opp pengene.
 • For å komme i økonomisk balanse ble det oppfordret til nyansettelser. Men så snudde medvinden for instituttet. I et intervju med Khrono beskrev professor og styremedlem Øystein Linnebo situasjonen som en «perfekt storm» med både økende personalkostnader som følge av nyansettelsene og fallende inntekter.
 • Konsekvensen ble en økonomisk situasjon der merforbruket, eller underskuddet, økte år etter år fram til instituttet nådde et punkt der det var nødt til å ta grep.På et styremøte før jul ble det bestemt at en rekke tiltak skal utredes, blant annet å se på mulighetene for å kutte ex.phil.-tilbudet og legge ned instituttet.
 • I tillegg til arbeidet som gjøres av instituttstyret, har også Det humanistiske fakultet (HF) satt ned en arbeidsgruppe. Utgangspunktet for gruppen er at Ifikk ikke skal nedlegges eller at fag skal flyttes. Men gruppen skal se på tiltak som sørger for at Ifikk er i balanse så snart som mulig.

— Det er ikke litt skremmende å potensielt ta over et slikt institutt? Hva tenker du kan gjøres med den økonomiske situasjonen?

— Det er altfor tidlig for meg å presentere løsninger på den økonomiske situasjonen. Det er klart det er skremmende, men det er dette som gjør den til en så utfordrende jobb, sier han.

Den mest spennende jobben

Førland sier til Uniforum at denne lederjobben er den mest spennende jobben man kan ha på Det humanistiske fakultet ved UiO akkurat nå. Førland er selv historiker.

Han konkurrerer med to andre søkere om jobben som instituttleder ved Ifikk. En kvinne som har blitt unntatt offentligheten og historieprofessor Kjetil Jakobsen fra Nord universitet. Jakobsen er også en av tre søkere til stillingen som instituttleder ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Han har også nylig søkt stillingene som Arena-direktør og direktør for kulturhistorisk museum ved UiO.

Dette er søkerne

Institutt for arkeologi, konservering og historie

 • Jon Vidar Sigurdsson, 61, professor i historie, Universitetet i Oslo (UiO), mann
 • Helene Whittaker, 62, professor i Antikens kultur och samhällsliv ved Göteborgs universitet, kvinne
 • Kjetil Jakobsen, 54, professor i historie, Nord universitet, Bodø, mann

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

 • Søker er unntatt offentlighet, kvinne
 • Tor Egil Førland, 60, instituttleder og professor i historie, UiO, mann
 • Kjetil Jakobsen, 54, professor i historie, Nord universitet, Bodø, mann

Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 • Gianmaria Pistone, 36, lærer, mann
 • Rune Svarverud, 61, professor i Kina-studier, UiO, mann
 • Joakim Parslow, 40, førsteamanuensis i midtøstenstudier, UiO, mann

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 • Gianmaria Pistone, 36, lærer, mann
 • Geir Flikke, 56, professor i Russland-studier, UiO, mann
 • Christine Meklenborg Nilsen, 48, professor i fransk språk, UiO, kvinne

Institutt for musikkvitenskap

 • Anja Nylund Hagen, 40, postdoktor i musikkvitenskap, UiO, kvinne
 • Zafer Özgen, 56, instituttleder ved Institutt for medie- og samfunnsfag, Universitetet i Stavanger, mann
 • Tor Dybo, 62, professor i musikkvitenskap, Universitetet i Agder, mann
 • Paal Fagerheim, 48, professor i musikkvitenskap, Nord universitet, mann
Powered by Labrador CMS