Eikrem-saken

Fornøyd med at Eikrem får sparken: — Må få vekk råtne epler

— Man må få vekk råtne epler i møte med studenter som skal jobbe med marginaliserte grupper i samfunnet, sier stipendiat Dagny Adriaenssen Johannessen ved OsloMet.

Dagny Adriaenssen Johannessen mente Eikrem med sine uttalelser i 2018 bidro til høyreradikal propaganda. — Holdningene Eikrem viser er ikke i tråd med verdiene jeg og mange andre legger til grunn i sosialt arbeid, sier hun i dag og er fornøyd med at NTNUs ledelse vil gi Eikrem sparken.
Publisert Oppdatert

Det har gått nesten tre år siden stipendiatene Dagny Adriaenssen Johannessen og Kenneth Arctander Johnsen gikk hardt ut mot sin fagfelle Øyvind Eikrem i fagbladet Fontene.

De mente han bedrev høyreradikal propaganda som var uforenlig med verdiene i sosialt arbeid.

Nå, i 2021, er Johannessen og Johansen fornøyde med at NTNU-ledelsen har konkludert med at de vil avskjedige førsteamanuensen Eikrem. Han er også fra mai i år suspendert fra all studentkontakt og undervisning.

Dersom han har undervist med utgangspunkt i de holdningene han har utvist, så er det problematisk. Man må få vekk råtne epler i møte med studenter som skal ut og jobbe med marginaliserte grupper i samfunnet, sier Johannessen til Khrono.

— Det som sies avslører meget godt den anti-akademiske omgang med «verdigrunnlag», et heller blodfattig surrogat til vitenskapelighet, svarer Øyvind Eikrem i en e-post til Khrono.

Du kan lese hele svaret hans lenger ned i denne saken.

Omstridte uttalelser i Resett

I 2018 var det uttalelser i et intervju på det høyreradikale nettstedet Resett som var tema og som opprørte flere ansatte og studenter ved barnevern- og sosionomutdanninger.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Siden den gang har mye skjedd. I februar i fjor publiserte Filter nyheter en sak om at Eikrem skulle stå bak en anonym facebook-konto som hisset til rasistiske debatter på nettet.

I begynnelsen av mai i år konkluderte NTNU-ledelsen med at de har grunnlag for å avskjedige Eikrem etter blant annet en advokatrapport som slo fast at han hadde kommet med ytringer på denne facebook-kontoen som de mente var i strid med raismesparagrafen (§185).

NTNU-ledelsen og deres advokater mener at Eikrem må stå ansvarlig for facebook-kontoen fordi han har hatt tilgang den, selv om Eikrem benekter å ha noe med ytringene der å gjøre. NTNU mener også at han har brutt med sine tjenesteplikter og sin lojalitetsplikt som ansatt, at han har oppført seg utilbørlig overfor ledelse, kolleger og studenter.

Bovim: Innenfor ytringsfriheten

Førsteamanuensis, psykolog og sosialantropolog Øyvind Eikrem er fortsatt og var også den gang, ansatt på Institutt for sosialt arbeid ved NTNU. Flere reagerte på uttalelsene hans om drap på mindreårige asylsøkere i Trondheim.

Sosialantropolog Bjarne Vandeskog mente den gang at Eikrem synset og kom med insinuasjoner uten faglig grunnlag.

Eikrems kollega ved NTNU, Berit Berg, leverte inn bekymringsmelding til instituttledelsen og mente det var grenser for hva man kunne akseptere av holdninger hos en ansatt: «Han er ikke bare på kollisjonskurs med fagkunnskapen på feltet. Han uttaler seg også på en hoverende og nedlatende måte», skrev hun i meldingen.

Den gang slo daværende rektor ved NTNU, Gunnar Bovim, fast at Eikrems uttalelser var en del av ytringsfriheten ved universitetet, og en rekke akademikere og advokater var også enig med Bovim.

Førstkommende torsdag 17. juni skal Eikrem-saken diskuteres i ansettelsesutvalget ved NTNU, og de skal ta stilling om de støtter ledelsens begrunnelse og forslag om avskjed.

Har vært bekymret

Dagny Adriaenssen Johannessen forteller at hun er spent på hva som eventuelt vil bli offentliggjort videre i saken.

— Det har jo stormet veldig rundt Eikrem både før og etter den kronikken. Vet ikke om en skal si «heldigvis» at vi var raskt ute med den, men vi fulgte jo veldig godt med på denne saken, sier Johannessen.

— NTNU virker veldig klare for å bli ferdig med saken, og å få han vekk, sier hun.

Johannessen jobber med en doktorgrad i sosialt arbeid og sosialpolitikk ved OsloMet. Hun har selv ikke studert ved NTNU eller under Eikrem, men innrømmer hun har vært bekymret for hvordan han kan ha påvirket studentene sine.

— Disse uttalelsene i Resett er jo i direkte strid med grunnleggende verdier i sosialt arbeid, selv om han har gjort det ganske tydelig at han ikke bruker de verdiene som kompass i sitt arbeid eller privat. Jeg vet ikke hva mandatet hans er i undervisningsarbeidet, men jeg regner med at en stor del av hans arbeid er å undervise om sosialt arbeids verdigrunnlag, slår hun fast.

Den akademiske friheten gjelder ikke

Et av Eikrems hovedforsvar har vært den akademiske friheten, og at han har ytret sine meninger basert på dette. I en kronikk fra mars i år skrev han blant annet at den akademiske friheten visner. Det er Johannessen uenig i.

— Om en bare ser det isolert på den akademiske friheten, så skal vi være veldig forsiktig med å kneble den. Verken politikere eller utdanningsinstitusjoner skal bestemme hva forskere undersøker, verdigrunnlaget de legger til grunn eller sensurere funnene. Isolert sett, er det problematisk å kneble noen for deres holdninger, sier Johannesen.

— Men såvidt jeg forstår dreier denne saken seg om hans daglige arbeid med å undervise studenter i sosialt arbeid. Det mener jeg er en arena hvor det er problematisk å undervise med utgangspunkt i verdier som er i direkte strid med fagets. Men selvfølgelig er det ikke noe enkelt svar på det, sier hun.

Etter det Khrono kjenner til argumenterer nå NTNU-ledelsen delvis på samme måte som Johannesen når det gjelder at Eikrem har gått på tvers av verdigrunnlaget for sosialt arbeid.

NTNU: Ytringer skader tilliten til stillingen

NTNU-ledelsen mener at Eikrem gjennom stillingen som førsteamanuensis ved NTNU har ansvar for ikke å videreformidle, eller bidra til videreformidling av hatefulle, krenkende, diskriminerende eller rasistiske ytringer.

Ledelsen peker på at NTNU har ansatte og studenter med ulik bakgrunn, etnisitet og religion blant annet. De argumenterer med at det at Eikrem disponerer en facebookkonto hvor det fremsettes hatefulle og fremmedfiendtlige ytringer, skader den tilliten som er nødvendig for stillingen hans som førsteamanuensis i psykologi. Det er heller ikke forenlig med undervisning for studenter på barnevern- og sosionomutdanningen, hevder NTNUs ledelse som henviser til de særlige reglene som gjelder for barnevern- og sosionomutdanningen, hevdes det.

NTNU viser til at ytringsfriheten ikke gjelder ubegrenset.

Eikrem selv hevder at han ikke har hatt befatning med ytringene på de omtalte Facebook-profilene. NTNU skal også etter det Khrono erfarer ha fått oversendt et bevitnet dokument der en av Eikrems bekjente innrømmer at «Det jeg ser i Filter Nyheter som tillegges Eikrem, er min aktivitet». Khrono omtalte den saken i fjor sommer. NTNU mener likefullt at dette ikke endrer på Eikrems tilkytning til kontoen.

— Viktig å påpeke de høyreradikale tendensene

Kenneth Arcanter Johnsen, som sammen med Johannessen skrev kronikken i 2018 om at Eikrem bidrar til «høyreradikal propaganda» støtter Johanessen, og sier han er veldig fornøyd med at NTNU ønsker at Eikrem ikke lenger skal ha en undervisningsstilling ved NTNU.

— Det er viktig å sikre akademisk frihet og ytringsfrihet, men det finnes jo forventninger fra arbeidsgiver til en stilling. Da vi skrev den kronikken var det viktig for oss å påpeke at de høyreradikale tendensene til Eikrem fremsto for oss som uforenlig med å undervise sosialfaglig personell, sier Johnsen.

— Heldigvis har denne saken vist at det fortsatt er en sterk antirasistisk tone i deler av befolkningen, sier Kenneth Arctander Johnsen om avskjedigelse av Eikrem ved NTNU.

Det at det har gått tre år fra varslene fra intervjuet i Resett, til at Eikrem nå kan få sparken, har han også forståelse for.

— Veldig mange var engasjerte i saken om Eikrem, og det skal mye til før noen får avskjed. Nå viste det seg at saken var større og verre enn det den framsto som da vi kritiserte den tilbake I 2018, som ikke ville vært grunn til avskjed, sier han.

Fortsatt en sterk antirastistisk tone i befolkningen

— Det skurrer at noen har kommet så langt med slike holdninger i bagasjen. Heldigvis har denne saken vist at det fortsatt er en sterk antirasistisk tone i deler av befolkningen, men jeg er ikke dypt sjokkert over at det har gått så langt, sier Kenneth Arctander Johnsen som nå er daglig leder i RIO, en landsomfattende organisasjon for rusbrukere.

Verdigrunnlag er et heller blodfattig surrogat til vitenskapelighet, mener førsteamanuensis Øyvind Eikrem ved NTNU.

Eikrem: Fantasidrevne og uinformerte

Khrono har tilbudt Eikrem å kommentere uttalelsene til Johannessen og Johnsen. Eikrem velger å svare med en e-post:

— Det framstår som fullstendig hensiktsløst å «debattere» ut fra disse stipendiatenes fantasidrevne og uinformerte premisser. Logisk konsistens mellom utsagnene som presenteres er fullstendig fraværende, skriver Eikrem og legger til:

— Men det som sies avslører likevel meget godt den anti-akademiske omgang med «verdigrunnlag», et heller blodfattig surrogat til vitenskapelighet. Mer enn det er det ikke nødvendig å si, avslutter han.

Khrono har vært i kontakt med fra studenrepresentantene ved Instituttet for sosialt arbeid, og de ønsker ikke å uttale seg om avskjedssaken.

Studentombudet ved NTNU bekrefter ovenfor Khrono at de har mottatt henvendelser relatert til Eikrem-saken i tidsrommet 2018-2021.

— Jeg ønsker ikke komme inn på noe av innholdet i henvendelsene, men jeg kan bekrefte at det er innkommet henvendelser fra enkeltstudenter omkring Eikrem i tidsrommet du nevner, svarer studentombud Lennart Soligard.

Powered by Labrador CMS