styremøte

Forsinkelser på Romerike og plan for ubrukte midler

OsloMet-styret skal vedta en plan for universitetets ubrukte midler på styremøtet torsdag. Forsinkelser på Romerike står også på dagsorden.

OsloMet må ut fra sine lokaler her på Kjeller i Lillestrøm kommune ved utgangen av 2024, ifølge leiekontrakten. Nå ser OsloMet etter erstatningslokaler inntil ny campus kan stå ferdig.
Publisert

Styret ved OsloMet har digitalt styremøte torsdag 10. februar fra kl 9.30. Møtet kan følges direkte nederst i denne saken.

En av sakene handler om hva OsloMet skal investere sine ubrukte midler i. I likhet med en del andre universiteter og høgskoler må OsloMet lage investeringsplaner for å slippe å måtte betale tilbake ubrukte bevilgninger til statskassen.

Forsinkelser på Romerike

Styret vil også få en orientering om konsekvensene av vedtaket som ble fattet 8. desember. Da vraket styret OsloMet-ledelsens anbefaling om å legge den nye Romerike-campusen på Ahus og vedtok i stedet med 6 mot 5 stemmer å gå for ny campus i Lillestrøm.

Ifølge orienteringen gir dette forsinkelser som betyr at OsloMet vil trenge erstatningslokaler på Romerike etter at leiekontrakten på Kjeller utløper ved slutten av 2024. I en redegjørelse til Kunnskapsdepartementet skriver OsloMet-ledelsen at det er tre alternativer; Enten å prøve å få forlenget dagens leieavtale utover 2024, noe som virker vanskelig, å finne erstatningslokaler et annet sted på Romerike, eller å flytte alle på Kjeller midlertidig til Pilestredet.

Dette står på dagsorden:

  • Investeringsplan OsloMet 2022-2026
  • Revisjon av valgreglement for OsloMet 2022
  • Forlengelse av midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om studier og eksamen ved OsloMet
  • Styrets beretning 2021
  • Tildelingsbrev for 2022
  • Justering av styregodtgjørelser for statlege universitet og høgskolar med verknad frå 1. januar 2022
  • Rektors orienteringer 10. februar
  • Eventuelt

Styredokumentene ligger her

Powered by Labrador CMS