campus romerike

OsloMet på Romerike ser etter midlertidige lokaler

OsloMets campus på Romerike blir betydelig forsinket og det letes nå etter erstatningslokaler for tiden etter at leieavtalen på Kjeller utløper.

OsloMet-styret vedtok i desember å etablere en ny campus i Lillestrøm, men problemet er at den ikke vil bli ferdig før leieavtalen her i Kunnskapsveien 55 på Kjeller på Romerike utløper.
Publisert

Styret ved OsloMet vedtok 8. desember at ny campus på Romerike skal ligge i Lillestrøm og ikke på Ahus, slik universitetsledelsen ønsket.

Styrevedtaket gjør at Romerike-campusen blir betydelig forsinket, opplyser fungerende rektor Nina Waaler på OsloMets ansattesider.

Universitetet leter derfor etter erstatningslokaler for tiden etter 31. desember 2024, da leieavtalen for dagens campus på Kjeller utløper.

Tre alternativer

Ifølge en redegjørelse som OsloMet har sendt Kunnskapsdepartementet er det tre muligheter for erstatningslokaler.

Det ene er å prøve å få forlenget leieavtalen som OsloMet har med gårdeier på Kjeller, som nå heter SSB Samfunnsbygg.

Det andre er å finne midlertidige lokaler et annet sted på Romerike, og det tredje er å flytte virksomheten på Kjeller til Pilestredet i Oslo sentrum, eller til erstatningslokaler i nærheten av Pilestredet.

Uviss forsinkelse

OsloMet-direktør Asbjørn Seim sier til Khrono at alle tre alternativer fortsatt er aktuelle.

— Er det et alternativ som er mer sannsynlig enn de andre?

— Vi har ikke nok informasjon til å kunne si noe om det nå. Dette avhenger av flere forhold som vi ikke har oversikt over, sier Seim.

Hvor lang forsinkelse kan det bli?

— Det er uklart hvor lang forsinkelse det blir. Det vil blant annet bli påvirket av om ny campus på Lillestrøm blir i et eksisterende bygg eller om det skal bygges nytt, sier han.

Seim sier at OsloMet så langt ikke har identifisert mulige lokaliseringer for en ny campus i Lillestrøm.

— Vi har ikke begynt på det ennå, men det skal vi gå systematisk til verks med, sier han.

Direktør for digitalisering og virksomhetsstyring ved OsloMet, Asbjorn Seim.

Vil ha ekstern gjennomgang

Ifølge styrepapirene til OsloMets styremøte 10. februar, hadde OsloMet et møte med Kunnskapsdepartementet og Statsbygg 12. januar, der videre saksgang for arbeidet med Romerike-campusen var tema.

OsloMet skal nå sende over utredningen som er gjort av ulike alternativer på Romerike (konseptvalgutredningen) til Kunnskapsdepartementet, som sannsynligvis vil sende den til ekstern kvalitetssikring, heter det.

Dette vil gi ytterligere forsinkelser, eller som det står i rektor Nina Waalers skriftlige orientering til styret: «Dette innebærer lengre saksbehandlingstid enn forutsatt tidligere.»

Konseptvalgutredningen konkluderte med at Ahus var det beste alternativet, men i styret i desember ble det i stedet et knapt flertall for Lillestrøm.

Vanskelig med forlengelse

I redegjørelsen som OsloMet har sendt departementet går det fram at det kan bli vanskelig å få forlenget dagens leiekontrakt på Kjeller. OsloMet ble saksøkt av gårdeier da universitetet ville si opp leieavtalen, men det ble inngått forlik som innebærer at OsloMet kan være i lokalene i Kunnskapsveien 55 på Kjeller i Lillestrøm kommune til 31. januar 2024.

OsloMet har vært i dialog med gårdeier SSB Samfunnsbygg og har fått tilbakemelding om at det er flere aktuelle leietakere for innflytting etter 2024. Hvis forlengelse skal være aktuelt må det være i form av en langsiktig avtale - vesentlig lenger enn to års forlengelse, står det i redegjørelsen.

Kjeller-miljøet kan bli splittet opp

OsloMet skriver videre at det vil være hensiktsmessig å søke etter midlertidige lokaler på Romerike, men at det trolig vil kreve ombygging og tilpasning av lokalene og at miljøet på Kjeller kan splittes opp i flere bygg.

Om det siste alternativet heter det at det er mulig å innplassere dagens virksomhet på Kjeller i lokalene i Pilestredet, men at det sannsynligvis vil kreve investeringer i ombygging av areal og flytting av funksjoner innad i Pilestredet. Det kan også være aktuelt med et erstatningslokale i området rundt Pilestredet, heter det.

Waaler: Uforutsigbar situasjon

I nyhetssaken på OsloMets ansattesider sier fungerende rektor Nina Waaler at de er opptatt av å finne gode løsninger for ansatte og studenter på Kjeller.

– Vi har naturlig nok et stort fokus nå på studenter og ansatte på Kjeller, som nok en gang har havnet i en uforutsigbar situasjon knyttet til fremtidig lokalisering, sier hun.

– Styrevedtaket og det nye utredningsarbeidet som nå følger vil utvilsomt medføre forsinkelse i prosjektet. Derfor er vi nå svært opptatt av å ivareta ansatte og studenter, og spesielt de som har arbeids -og studiested på Kjeller. Vi vil være i tett dialog med de berørte og medbestemmelsesapparatet, slik at vi kommer fram til gode løsninger fremover, sier Waaler.

Powered by Labrador CMS