Forskningsetikk 

Forsker frikjent i retten for å ta blodprøver av 450 venner og bekjente

Professoren ble frikjent i Sveriges første rettssak om etisk godkjenning av forskningsprosjekter.

Professoren fikk gjennomslag for at blodprøvene han og kollegene hans tok ikke var del av et forskningsprosjekt. Dette er et illustrasjonsfoto.
Publisert

Det var våren 2020 at Åke Lundkvist, som er professor i virologi ved Uppsala universitet, og hans kolleger tok blodprøver av 450 venner og bekjente i Stockholmsområdet. Dette var under koronapandemiens begynnelse. De så etter antistoffer mot SARS-CoV-2.

Men de hadde ikke fått såkalt etisk godkjenning for å ta prøvene. Klagenemnda for etisk vurdering mente at dette var søknadspliktig forskning. Blodprøver er et fysisk inngrep som bare kan uføres med godkjenning, argumenterte de.

Det endte med at Åke Lundkvist ble tiltalt for brudds på etikkvurderingsloven. Dette er første gang mulige brudd på denne loven, som trådte i kraft i 2020, blir prøvd for retten i Sverige.

— Skulle ikke publiseres

Åke Lundkvist

Ifølge Lundkvist var blodprøvene ingen forskningsstudie, og det trengtes derfor ikke etisk godkjenning. 

— Vi har aldri vurdert vår antistofftesting blant venner og bekjente som noen forskning fordi den verken var planlagt, utført, dokumentert, analysert eller ment å publiseres vitenskapelig, sa han til Läkartidningen i et intervju høsten 2020.

I slutten av juni frikjente Uppsala tingrett professoren fullt og helt. Tidsskriftet Universitetsläraren siterer fra dommen, der det heter at «det er ikke bevist at prøvetakingen var en del av et forskningsprosjekt». 

Det er heller ikke mulig å fastslå at Lundkvist har hatt en ledende rolle i undersøkelsene, står det.

Norge: Dagbladet fikk refs

Saken har en slags norsk parallell. Tidligere i år fikk nemlig avisa Dagbladet refs av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) for å mangle etisk godkjenning. Avisa fikk hjelp av forskningsmiljøer til å gjøre en rekke undersøkelser i forbindelse med en artikkelserie om spiseforstyrrelser skisporten. Blant annet gjorde de røntgen­målinger, hormon­tester og omfattende, validerte psykologiske tester i jakten på dokumentasjon.

Dette mente NEM at er søknadspliktig helseforskning. Dagbladet er uenig, og mener dette er journalistikk, ikke forskning. Saken ligger nå på Helsetilsynets bord.

Powered by Labrador CMS