barnehagelærerutdanning

Forskning: Barne­hage­lærere som har dette blir tryggere

OsloMet, Universitetet i Sørøst-Norge og VIA University College i Århus har samarbeidet om forskningsprosjekt. Nå er resultatet klart.

Barnehagelærere med mastergrad stiller flere spørsmål ved barnehagens pedagogiske praksis, viser forskning.
Publisert Oppdatert

Resultatet av forskningssamarbeidet mellom de tre utdanningsinstitusjonene er omtalt av forskning.no.

Forskningen viser blant annet at barnehagelærere med masterutdanning får en tydeligere og tryggere faglig identitet. 

I tillegg våger de i større grad å stille kritiske spørsmål ved barnehagens praksis og bringe inn nye perspektiver, skriver forskning.no.

En av fire jobber i barnehage

Khrono skrev nylig at bare en av fire barnehagelærerutdannede med mastergrad faktisk jobber i en barnehage.

Foreløpig finnes det likevel få stillingsutlysninger i barnehagene som søker etter ansatte med masterutdanning.

— Det er sløsing med ressurser at engasjerte barnehagelærere som tar en master må søke seg ut av barnehagen for å få brukt kompetansen sin, sa leder i Utdanningsforbundet, Geir Røsvoll, til Khrono.

Norske myndigheter har et uttalt mål om å ansette flere barnehagelærere med masterutdanning.

— Et annet blikk

I forskningsprosjektet som OsloMet, USN og VIA står bak, har 38 masterutdannede barnehagelærere i norske og danske barnehager blitt intervjuet. I tillegg har det kommet inn svar på en spørreundersøkelse sendt til alle norske barnehager.

— Flere av de masterutdannede som ble spurt, forteller at de har fått et annet blikk på kompleksiteten i hverdagen. De er skeptiske til forestillingen om at pedagogikk handler om å bruke bestemte midler for å nå bestemte mål. De stiller spørsmål ved standardiserte opplegg og programmer, forteller professor ved OsloMet, Solveig Østrem, til forskning.no

En annen forsker, Kristina Axelsen Ivarson, forteller at kunnskapen og tryggheten barnehagelærerutdannede med masterutdanning har, gjør at de tåler det usikre i det pedagogiske arbeidet bedre.

— De vet at det ikke alltid finnes en fasit. Dette åpner opp for andre måter å møte barna på. De stiller flere spørsmål ved barnehagens pedagogiske praksis. De er opptatt av at den hele tiden må utvikles, sier Ivarson.

Powered by Labrador CMS