Forskningsrådet endrer søknadsfrist

Forskningsrådet har nå besluttet at de utsetter søknadsfristen på sine forskerprosjekt-utlysninger.

Forskningsrådsdirektør John-Arne Røttingen utsetter nå søknadsfrister som følge av koronapandemien.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert)

Det har vært knyttet stor spenning til om Forskningsrådet ville komme til å utsette søknadsfristen på sine utlysninger den 6. mai som følge av koronapandemien.

EU valgte tidligere i uka å utsette flere utlysninger knyttet til forskningsprogrammet Horisont 2020.

Nå følger det norske Forskningsrådet etter.

— Vi har etter et godt dialogmøte besluttet å utsette fristen for alle forskerprosjekter i to uker. Dette vil gi litt mer handlingsrom for søkerne til å levere gode søknader i en krevende tid, sier administrerende direktør, John-Arne Røttingen, til Khrono.

Den nye fristen for Forskerprosjekt for fornyelse, forskerprosjekt for unge talenter, treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet blir derfor 20. mai kl. 13.00.

Tildelingen skal ikke bli forsinket

Dette skjer etter at over 40 ledere fra helseforetakene, universitets- og høgskoleinstitusjonene og forskningsinstituttene drøftet fordeler og ulemper ved en utsettelse på et digital møte i går.

— Alle var enige om at tildelingen ikke kan bli forsinket. Overordnet har Forskningsrådet klare ambisjoner om at vi ikke skal forsinke våre prosesser når det kommer til tildelingene til forskerprosjektene, sier Røttingen og mener det er viktigere enn noen gang å bevilge penger til forskning og utvikling i en slik tid.

Forskningsrådsdirektøren er klar over at dette vil gi strammere tidslinjer og kanskje spesielt vil det bli krevende å finne internasjonale fageksperter. De har derfor ambisjoner om å få ut alle søknadene til ekspertene før sommeren, slik at de får frihet og fleksibilitet nok til å gå i dybden i sommer.

— Kan du garantere at alle vil få tildelt midler i desember 2020, på samme måte som fjor?

— Vi setter alle mann på dekk for å få det til. Vi vil nok som flere andre ha noe redusert arbeidskapasitet og det kan fortsette lenge. Men dette er jobb nummer én for Forskningsrådet. Vi vil derfor sette alle andre prosesser på pause og omdisponere personale for å sikre at vi får det til, sier Røttingen.

Henrik Asheim, forsknings- og høyere utdanningsminister.

Som et tiltak for å begrense søknadstilfanget noe til årets frist, har Forskningsrådet besluttet at de som er prosjektledere for prosjekter som fikk tilslag i desember 2019/januar 2020, ikke kan være prosjektledere for nye søknader til fristen 20. mai 2020.

Bred enighet

Flere i sektoren sier seg enige i at en utsatt frist er den beste løsningen gitt situasjonen forskere nå står i.

— Det er spesielt unge forskere med barn som har havnet i en utfordrende situasjon, rett og slett fordi de på grunn av stengte skoler og barnehager har fått mindre tid til å jobbe med søknadene sine. Derfor er jeg glad for at alle parter er enige om å skyve på utlysningen til forskerprosjektene. Det gir forskerne bedre tid samtidig som vi sikrer at vi holder forskningsaktiviteten opp, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i en pressemelding.

Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) er også fornøyd med at fristen utsettes.

Styreleder i Universitets- og høgskolerådet (UHR) og UiB-rektor, Dag Rune Olsen.

— Instituttsektoren har kommet i en svært vanskelig situasjon fordi oppdragsgiverne faller fra. Næringsliv og offentlig sektor er hardt rammet av krisen og må prioritere akuttiltak og ikke forskning og innovasjon. En utsettelse av fristen som ikke påvirker tidspunkt for tildeling er derfor velkommen, sier styreleder i FFA, Lars Holden.

Også styreleder i Universitets- og høgskolerådet (UHR), rektor Dag Rune Olsen, som spurte om utsatt frist på et hasteinnkalt møte i forrige uke, er naturligvis positiv.

— Vi er svært fornøyd med at Forskningsrådet har stor forståelse for den situasjon våre forskere er i og dermed skyver søknadsfristen til 20.mai, sier Olsen.

Følger vanlige prosesser

Flere har tatt til orde for alternative utlysning- og silingsprosesser i denne omgang, for å avhjelpe situasjonen. Røttingen har forståelse for at flere ideer har kommet på bordet.

— Jeg har forstått at det særlig er instituttsektoren som har tatt til orde for dette. Men vi er i dialog med departementene og forskningsinstituttenes fellesarena for å finne andre løsninger på å hjelpe dem gjennom denne krisen, sier Røttingen og legger til:

— Dersom vi skulle laget en egen spesialordning for instituttene, så måtte vi ha eksludert de fra utlysningen og laget et segregert system. Det mente alle ville vært uheldig og derfor var det et stort flertall på møtet i går som ønsker at vi følger vanlige prosesser og kvalitetssikring.

Utsetter også fellesløftet

I tillegg til at søknadsfristen for de tre forskerprosjektene blir utsatt, har Forskningsrådet også besluttet å utsette fristen til fellesløftet stort, tverrfaglig Forskerprosjekt. Utlysningen blir utsatt til 2021.

Rektor ved Universitetet i Oslo Svein Stølen har forståelse for utsettelsen av fellesløftet.

— Situasjonen i vår sektor er krevende. Fellesløftet med Forskningsrådet som vi hadde sett frem til, må utsettes. Vi stiller oss bak dette og er klare til å bidra når det kommer neste år, sier Stølen i en pressemelding.

Flere endrer frister

Også Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) har besluttet å utsette søknadsfristene for tre utlysninger som opprinnelig hadde frist 1. april 2020.

Prosjekter som fremmer utdanning innen digital sikkerhet i helse- og sosialfagutdanningene har fått utsatt søknadsfrist til 8. juni klokken 12.00.

Det har også prosjektene som har som mål om å skaffe økt digital kompetanse i havrelaterte utdanninger.

Utlysningen på inntil 50 millioner kroner på prosjekter for pilotordninger for kommunal praksis i helse- og sosialutdanningene, er utsatt til 23. september.

Diku skriver på sine sider at også Europakommisjonen har valgt å utsette søknadsfristen for flere Erasmus-program.

Det gjelder Erasmus+ Sport (21. april), Erasmus+ Strategiske partnerskap (23. april), Erasmus+ Skoleutvekslingspartnerskap (23. april) og Erasmus+ Charter for Higher Education (26. mai).

(Saken er oppdatert 20.3 kl. 11.38 med info fra Diku om utsatte frister)

Powered by Labrador CMS