Debatt ● Åse Gornitzka og Svein Stølen

Forskningsrådet har flere alternativer

Gode Fripro-prosjekter bør kunne få tildeling fra relevante tematiske utlysninger, skriver ledelsen ved Universitetet i Oslo.

Åse Gornitzka og Svein Stølen er prorektor og rektor ved Universitetet i Oslo
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Kunnskapsdepartementet har bedt Forskningsrådet om å sikre en betydelig høyere tilslagsprosent i deres utlysninger. 25 prosent er et indikert måltall, selv for FRIPRO som i 2022 hadde en tilslagsprosent på rundt 6 prosent. Curt Rice argumenterer for at Forskningsrådet bør vurdere å spre Fripro-ressursene ved å senke minimumsbeløpet man kan søke på, og differensiere mellom fagfelt. Dette er det verdt å se på, men et slikt tiltak løper risikoen for at ressursene blir spredt for tynt. Det er norsk forskning ikke tjent med.

Forskningsrådet har heldigvis flere alternativer. Med utgangspunkt i et lysark Forskningsrådet benyttet i et dialogmøte med sektoren i høst, er dette UiOs rektorats innspill.

Vi støtter følgende virkemidler:

Karantene for svak vurdering. Dette vil bidra til KDs ønske om å reduseres tids- og ressursbruk til søknadsarbeid ved at dette vil bidra til at færre søknader vurderes.

Krav om å søke ERC for Fripro-prosjektledere.

Fleksibelt søknadsmottak og behandling – Støttes med grunnlag i at Forskningsrådet viser til at det virker kvalitetsdrivende. Med fleksible søknadsfrister blir trolig færre dårlige søknader bli sendt, da man tar seg tid til å utarbeide gode søknader før man sender den fra seg.

Fleksible støttebeløp og lavere minimumsgrense på søknader til FRIPRO (ev. ekstra til drift utstyr/infrastruktur).

Vi støtter ikke følgende virkemidler:

Maks antall søknader per institusjon. Foreslått tiltak vil kunne ramme de fremste forskningsuniversitetene betydelig og få store følger for universitetet som tung forskningsinstitusjon og Norge som forskningsnasjon. Et maksimumsantall vil kunne føre til redusert søknadstilfang av høy kvalitet. Det kan ikke være målet.

Kutte mobilitetsstipend. Foreslått tiltak vil ramme unge forskere tidlig i karrieren, med mindre det erstattes med andre former for stipend for denne målgruppen.

Vi ønsker i tillegg å spille inn følgende tiltak:

Gode Fripro-prosjekter bør kunne få tildeling fra relevante tematiske utlysninger. Poenget med portefølgestyring var initielt å kunne sikre flere fremragende forskningsprosjekter ved å hente ressurser til fremragende prosjekter som tematisk faller inn under andre relevante utlysninger fra disse utlysningene (dvs. overføre prosjekter fra Fripro til de tematiske utlysningene).

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play
Powered by Labrador CMS