Forskningsrådsdirektør John-Arne Røttingen har satt ytterligere planer som et vilkår før to av sentrene for forskningsdrevet innovasjon går videre. Foto: Ketil Blom Haugstulen

To sentre for forskningsdrevet innovasjon må legge bedre planer

Innovasjon. 15 av 17 sentre blir godkjent, men to sentre må legge planer for hvilke endringer de vil gjøre før de får kontrakt for de tre siste årene , ifølge evaluering.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

En gruppe internasjonale eksperter har foretatt en midtveisevaluering av Forskningsrådets pågående sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). 15 av 17 sentre blir godkjent, men to sentre må legge planer for hvilke endringer de vil gjøre før de får kontrakt for de tre siste årene .

De første 14 sentrene for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ble opprettet i 2007. I 2011 startet sju nye sentre opp, og i 2015 kom det til 17 sentre.

2 av 17 må en ekstra runde

Vi må konsentrere oss om noen få, store innovasjonsprosjekter, som kan spres og skaleres,slik at senteret virkelig kan bidra til å forme framtidens helsetjenester.

Kari Hengebøl

Disse 17 sentrene fra den tredje utlysingsrynden har hatt besøk av grupper på fire eksperter, som har gjennomført en midtveisevaluering. To av ekspertene har vært generalister, mens to har ekspertise på det aktuelle feltet.

Og mens 15 sentre blir godkjent direkte, er det ett ved NTNU og ett ved oslo universitetssykehus som må gå en ekstra runde.

Midtveisevalueringen er delt inn i tre kategorier:

1. Sentre som får forlenget kontrakt uten krav om å levere ytterligere planer som må godkjennes av Forskningsrådet.

2. Sentre som må levere en plan for hvordan de vil følge opp anbefalinger fra midtveisevalueringen. Disse planene må godkjennes av Forskningsrådet.

3. Sentre som ikke får godkjenning utover den første femårsperioden.

NTNU og OUS

De to sentrene som må få godkjent videre planer er C3 - Centre for Connected Care (Oslo universitetssykehus) og CIUS - Centre for Innovative Ultrasound (NTNU).

Dette skriver Forskningsrådet om de to i styresaken:

«To sentre tilhører kategori 2, som må legge fram planer for å følge opp viktige punkter, før de får klarsignal for å inngå kontrakt for den siste treårsperioden:

 • C3 – Centre for Connected Care (vertsinstitusjon OUS): Senteret må fram mot siste periode styrke og fokusere sin forskning på færre prosjekter/områder, integrere bedriftspartnere bedre i arbeidet og utvide og utnytte sin 'Strategic Advisory Committee' (SAC) mer konkret.
 • CIUS – Centre for Innovative Ultrasound (vertsinstitusjon NTNU): Senteret må fram mot siste periode legge en klar strategi for innsatsen mot maritim sektor og olje- og gass-sektoren. Vertsinstitusjonen NTNU må allokere tilstrekkelige administrative ressurser til senteret.»

C3 må konsentrere seg om større prosjekt

— Vi har fått fire punkt vi skal svare på innen 15. november. Vi er et senter som ikke fokuserer på teknologi og produkter slik mange andre SFI'er gjør, eller har utspring i ett fagområde. Vi driver med tjenesteinnovasjon der pasienten er i sentrum, og jobber med hvordan vi kan aktivere pasientens egne ressurser. Vårt utgangspunkt har derfor vært veldig bredt, og vi har vært åpne for å forske på veldig mye forskjellig innen implementering av nye helsetjenester, sier Kari Hengebøl, som er daglig leder ved C3 ved Oslo universitetssykehus.

I begynnelsen kan det også være en utfordring å få bedrifter med som partnere, ettersom det er det offentlige som sitter med behovene. Men for siste periode av SFI'en blir taktikken en annen:

— Vi må konsentrere oss om noen få, store innovasjonsprosjekter, som kan spres og skaleres,slik at senteret virkelig kan bidra til å forme framtidens helsetjenester, sier Hengebøl.

Det er særlig tjenester nær pasienten, som digitale løsninger for hjemmeoppfølging av pasienter, at SFI'en nå vil konsentrere seg om. Men det er ikke alltid like lett å måle suksess i innovasjonsprosesser som retter seg mot det offentlige.

— Parameter som antall patenter og startups blir mer utfordrende når man jobber mot det offentlige, forklarer Hengebøl.

Startet ett år etter

CIUS — Centre for Innovative Ultrasound må forbedre planene på to punkt: En sterkere administrasjon, og en klar strategi for samarbeid med maritim sektor og olje- og gassektoren.

— Vi har hatt veldig ustabil administrativ støtte, og dette har ikke blitt løst. Vi jobber fortsatt med å finne ut hvordan vi skal løse det, sier CIUS-direktør Asta Kristine Håberg til Khrono.

Men senteret startet først i 2016, ett år etter de andre SFI'ene.

— I tillegg til at vi begynte i 2016 har vi med vilje utsatt olje-, gass- og maritimsatsingen vår til vi kjente partnerne våre bedre, slik at vi kan gjøre de riktige valgene sammen med dem, sier Håberg.

Nå er senteret i gang med å lage en ny, detaljert plan for den siste perioden. Og selv om senteret har utspring i et medisinsk fagmiljø har industrielle partnere som Konsgberg allerede tatt i bruk metoder for sonar som er utviklet ved senteret.

12 råd til sentrene for forskningsdrevet innovasjon

Sentrene er nå halvveis inne i prosjektperioden på åtte år, og ekspertgruppene har en rekke synspunkt på hva som kan gjøres. Både kjønnsbalanse, kompetanseutveksling, kontakt med industrien og en rekke andre punkt kan bli bedre, mener ekspertene.

Vi har hatt veldig ustabil administrativ støtte, og dette har ikke blitt løst.

Asta Kristine Håberg

 1. Ulike SFI'er bør samarbeide mer der dette er naturlig.
 2. Sentrene bør tenke mer strategisk når det gjelder internasjonalisering, og gjerne ha internasjonal utveksling av doktorgradsstudenter og andre.
 3. Hvert senter bør ha en internasjonal, vitenskapelig rådgivende komite fra dag én, og disse komiteene bør ha en god kjønnsbalanse.
 4. Sentrene bør jobbe for å bedre forståelsen akademisk baserte doktorgradsstudenter har av industrien.
 5. Forskningsrådet bør oppmuntre sentrene til å få opp antallet på industrielle doktorgradsprosjekt hos samarbeidspartnerne.
 6. Forskningsrådet bør utvikle en verktøykasse for bestepraksis, som de ulike sentrene kan lære av.
 7. Forskningsrådet bør formalisere kunnskapsutveksling mellom de ulike sentrene, slik at kunnskapsoverføring mellom SFI'ene blir best mulig utnyttet.
 8. Prosjektene ved de ulike sentrene bør deles inn i ulike kategorier.
 9. Forskningsrådet bør undersøke om senterevalueringer og evaluering fra sluttbrukerne stemmer overens.
 10. Sentrene bør sende inn rapporter der teksten er søkbar.
 11. Alle sentrene bør allerede i 2019 begynne planleggingen av hva som skal skje når senterstatusen opphører.
 12. Forskningsrådet bør finne områder med kjønnsubalanse, og sette inn tiltak for å akselerere endring, slik at noen SFI'er blir rollemodeller.
Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS