Forskningsrådet-direktør John-Arne Røttingen vil gjøre tilgangen på forskningsmidler enklere. Foto: David Engmo

Vurderer én årlig frist for søknader

Finansiering. Forskningsrådet vil gjøre inngangen til forskningsmidler enklere og mer forutsigbar, og gjøre det mulig å søke om alle forskningstemaer samtidig.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen, presiserer overfor Khrono at organisasjonen skal bli mer brukervennlige.

— Vi vil i større grad utnytte det at vi er ett samlet forskningsråd, sier han og forklarer at Forskningsrådet er én organisasjon, men som har mange ulike programmer eller utlysninger.

Han ønsker å gå fra å lyse ut gjennom uavhengige separate prosesser til å lyse ut samordnet på tvers av alle programmer - og vurdere prosjektsøknader i sammenheng på tvers av programmene.

Vurderer én årlig frist

— Inngangen inn til forskningsmidlene bør være enklere og mer oversiktlig, sier han, og fortsetter:

— Vi vurderer å ha én samlet frist for alle forskerprosjektsøknader og gjøre det mulig å søke om alle forskningstemaer - man skal ha mulighet til å bli vurdert opp mot flere ulike programmer samtidig.

Dette skal gi bedre muligheter for enkeltsøknader å bli finansiert og dermed øke innvilgelsesraten, mener han.

— Det skal bli enklere og mer forutsigbart, og øke sjansene for å få finansiering.

Organisatoriske endringer

Videre forsøker Forskningsrådet å sikre en helhetlig vurdering, og på den måten forhindre at gode prosjekter faller mellom stoler fordi de ikke passer innenfor et enkelt program.

Det skal bli enklere og mer forutsigbart, og øke sjansene for å få finansiering.

John-Arne Røttingen

— Det blir en porteføljestyring hvor vi ser helheten og søknadene i sammenheng. Vi må maksimere mulighetene og det er vårt ansvar å investere i gode prosjekter utifra mandatene vi får fra departementene.

Røttingen forklarer at Forskningsrådet får tildelingsbrev fra 15 departementer og at de midlene har ulike formål.

— Men gjennom å se det mer i sammenheng kan vi finne prosjekter som kan dekke flere formål samtidig og som vil gi samfunnet bedre avkastning totalt sett.

Forskningsrådet-direktør John Arne Røttingen. Foto: David Engmo

— Men dette høres ut som en overveldende omorganisering?

— Dette kan vi i utgangspunktet iverksette uten endringer i organisasjonsstrukturen siden det handler om hvordan vi arbeider og samarbeider innen Forskningsrådet, men vi gjør noen organisatoriske endringer nå i vår for å tilrettelegge for dette.

Han utdyper at Forskningsrådet allerede har åpne programmer hvor alle kan søke hvert år, og at det er dette som skaleres opp.

— Vi må øke antallet internasjonale eksperter og fagpaneler. Vi vil bruke tilsvarende kriterier som i rammeprogrammene i EU, og vi vil i tillegg vurdere prosjektenes formålsrelevans, og se dem opp mot enkeltdepartementenes tildelinger, for å dekke bredden i definerte programbehov.

Omfattende dialogprosess

Dette skal snakkes mer om på Forskningsrådets kunnskapsgrunnlagskonferanse 1. mars, hvor «innovativt samarbeid på tvers» i forsknings- og innovasjonssystemet er tema.

— Og dere vil da åpne for innspill fra sektoren?

— Det vil bli anledning til å diskutere det, men vi skal også ha en omfattende dialogprosess om hvordan mer samordnet søknadsbehandling konkret skal iverksettes. Og det vil ta tid å få det på plass - for forskerprosjekter vil første runde være i 2019.

Fakta

Konferanse: «Grenseløst - Innovativt samarbeid på tvers»

Forskningsrådets årlige konferanse om kunnskapsgrunnlaget for norsk forskning.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø skal diskutere behovet for endringer i den nye regjeringens forskningspolitikk, og i tillegg kommer næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Mariana Mazzucato skal diskutere hvordan avkastning og risiko kan fordeles bedre mellom offentlige og private aktører, og hvordan slike partnerskap kan utvikles innenfor rammene av EU-kommisjonens arbeid med «missions».

Jack Stilgoe skal presentere et rammeverk for ansvarlig innovasjon og gi sine vurderinger av hvordan allmenhet og forskere kan samarbeide på en meningsfylt måte.

Sir Mark Wahlport skal presentere sine tanker om hvordan et nytt samlet britisk forsknings- og innovasjonsråd skal finansiere de beste forsknings- og innovasjonssamarbeidene og idéene – på tvers av fag og sektorer.

Kilde: Forskningsrådet

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS