Styret i Forskningsrådet har oppnevnt 162 nye medlemmer av porteføljestyrer. Adm.dir John-Arne Røttingen er fornøyd med at de aller fleste takket ja med en gang. Foto: Siri Øverland Eriksen

162 nye navn som skal styre pengestrømmen til forskning

Forskning. Forskningsrådet har oppnevnt medlemmer til sine 15 nye porteføljestyrer. Av de 15 lederne er 8 kvinner, mens 45 av de 162 nye styremedlemmene har tilhold i Oslo. Se hele navnelista her.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Forskningsrådet har oppnevnt 15 nye porteføljestyrer. De har mellom 10-12 medlemmer hver, og rett før påske ble navnene på de 162 nye styremedlemmer offentliggjort.

Fakta

15 nye porteføljestyrer i Forskningsrådet

 1. Demokrati, styring og fornyelse, styreleder: Eli Skogerbø, Universitetet i Oslo,
 2. Energi, transport og lavutslipp, styreleder: Hans Erik Vatne, Hydro,
 3. Global utvikling, styreleder: Kim Traavik, Ambassadør (p)
 4. Hav, styreleder: Trond Williksen, selvstendig næringsdrivende
 5. Helse, styreleder: Arnfinn Sundsfjord, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø
 6. Humaniora og samfunnsvitenskap, styreleder: Camilla Serck-Hanssen, Universitetet i Oslo,
 7. Industri og tjenestenæringer, styreleder: Eirik Næss Ulseth, PubGene, Oslo,
 8. Klima- og polarforskning, styreleder: Hanne Greiff Johnsen, Equinor, Trondheim,
 9. Landbasert mat, miljø og bioressurser, styreleder: Anne Ingeborg Myhr, GenØk – Senter for biosikkerhet, Tromsø,
 10. Livsvitenskap, styreleder: Agneta Herlitz, Karolinska Institutet, Sverige
 11. Muliggjørende teknologier, styreleder: Geir Øien, NTNU, Trondheim,
 12. Naturvitenskap og teknologi, styreleder: Eva Sørensen, University College London, Storbritannia
 13. Petroleum, styreleder: Per Gerhard Grini, Equinor, Trondheim
 14. Utdanning og kompetanse, styreleder: Oddrun Samdal, Universitetet i Bergen
 15. Velferd, kultur og samfunn, styreleder: Ingvild Almås, Norges handelshøyskole, Bergen / Stockholms universitet, Stockholm

Kilde: Forskningsrådet

Blant styrelederne er det åtte kvinner og sju menn.

Seks ledere fra norske universiteter og høgskoler

To av de nye styrelederne er rekruttert fra Universitetet i Oslo. Det er Eli Skogerbø i området for Demokrati, styring og fornyelse, og Camilla Serck-Hanssen for området Humaniora og samfunnsvitenskap. Oddrun Samdal fra Universitetet i Bergen skal lede porteføljestyret for Utdanning og kompetanse, mens Geir Øien fra NTNU skal lede det som har fått navnet Muliggjørende teknologier.

Styreleder for Helse er Arnfinn Sundsfjord, UiT Norges arktiske universitet.

For området Velferd, kultur og samfunn er Ingvild Almås, Norges handelshøyskole, Bergen / Stockholms universitet, Stockholm oppnevnt som styreleder.

— Det er med glede og forventninger vi kunngjør sammensetningen av Forskningsrådets nye porteføljestyrer, sier Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen i en pressemelding.

Han legger til:

— Vi har fått på plass femten styrer som vil spille en vesentlig rolle i å øke forsknings- og innovasjonssystemet bidrag til omstilling og utvikling av norsk nærings- og samfunnsliv, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Fikk 1300 navneforslag

Ifølge pressemeldingen er porteføljestyrene er ledd i en større omlegging av Forskningsrådets arbeid.

De nye styrene får ansvar for flere programmer, derfor betegnelsen porteføljestyre, og skal dermed få mulighet til å se større områder i sammenheng.

— Det har vært stor interesse for disse styrene. I innspillsprosessen fikk vi inn mer enn 1300 forslag på personer som kunne sitte i et styre. På mange måter har vi hatt et luksusproblem ved at tilfanget av svært kompetente kandidater har vært stort, og vi har måttet velge mellom et stort antall personer som alle helt sikkert ville fungert utmerket i et styre. At dette er interessante styrer å sitte i har vi også fått bekreftet ved at så godt som alle som har blitt spurt, umiddelbart har takket ja til å sitte i et styre, opplyser Røttingen.

Mange fra Oslo

Når man teller opp de nye styremedlemmene finner man ut at 45 av de nye styremedlemmene, nesten en tredjedel har tilhold i Oslo. 17 har tilhold i Bergens, mens 16 er rekruttert fra NTNU i Trondheim eller næringsliv eller institutter i Trondheim.

Fakta

Geografisk spredning i porteføljestyrene

(Opptellingen er gjort av Khrono)

Oslo 45

Bergen 17

Trondheim 16

Sverige 11

Tromsø 11

Danmark 10

Stavanger 8

Bærum 7

Storbritannia 6

Kristiansand 5

Bodø 3

Tønsberg 3

Ås 3

Raufoss 2

Disse stedene har ett styremedlem hver:

Sogndal

Molde

Askim

Haugesund

Øksnes

Sarpsborg

Drammen

Kautokeino

Fredrikstad

Porsgrunn

Mo i Rana

Skedsmo

Finland

Leikanger

Træna

Kilde: Forskningsrådet

11 av de nye styremedlemmene har tilhold i Sverige, det samme tallet er rekruttert fra Tromsø. Fra Danmark har styret i forskningsrådet rekruttert 10 styremedlemmer til de nye porteføljestyrene.

I pressemeldingen fra Forskningsrådet heter det at styret i sammensetningen av styrene særlig lagt vekt på å forbedre koblingen mellom forskning og innovasjon, og at styrene skal kunne bidra til fornyelse og omstilling i forskningsmiljøene, næringslivet, offentlig sektor og samfunnet for øvrig.

— Styret har derfor lagt vekt på god geografisk spredning, på at det skal være medlemmer fra forskningssektoren og ulike næringer, og fornyelse blant annet gjennom å få inn yngre styremedlemmer. Styremedlemmene fra næringslivet representerer både store, forskningsintensive bedrifter og nye næringer med stort vekstpotensial, heter det i pressemeldingen.

Ikke helt fornøyd i Trondheim

Da forslagene til nye porteføljestyrer forelå i februar uttalte prorektor på NTNU Bjarne Foss til Universitetsavisa, at han ikke var helt fornøyd med Oslo-dominansen i styrene.

Den gangen hadde ikke alle de foreslåtte styremedlemmene svart på om de takket ja til vervet eller ikke. Rett før påske kom altså den endelige lista fra Forskningsrådet.

Foss trakk fram at geografi er én av flere faktorer som det er relevant å vektlegge når kandidater til porteføljestyrene pekes ut.

— Geografi er viktig, spesielt i forhold Oslo-dominansen man fornemmer i sammensetningen av Hovedstyret, sa Foss i følge Universitetsavisa og han la til:

— 6 av 13 representanter – inklusive to ansattrepresentanter – i Forskningsrådets hovedstyre kommer fra Oslo. Det er nesten halvparten.

Demokrati, styring og fornyelse

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon på områder som demokrati og offentlighet, styring og forvaltning, økonomi, samfunnssikkerhet og beredskap.

Her er medlemmene:

Leder Eli Skogerbø, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. Foto: UiO
 • Eli Skogerbø, Universitetet i Oslo (leder)
 • Bjørnsson, Træna kommune
 • Dag Arne Christensen, Norce
 • Matz Dahlberg, Uppsala universitet
 • Eva Falleth, NMBU
 • Gunnar O. Hæreid, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Leikanger
 • Olav Lysne, SimulaMet, Bærum
 • Jørn Rangnes, Vestfold fylkeskommune
 • Mark Rhinard, Stockholms universitet
 • Hellebø Rykkja, Universitetet i Bergen
 • Anne Cathrine Østebø, Validé, Stavanger

Velferd, kultur og samfunn

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon knyttet til samfunnets sosiale og kulturelle forutsetninger, integrering, samhørighet og bredden av samfunnsutfordringer innenfor velferds- og arbeidslivsområdet.

Styret har investeringsansvar for programmer relatert til dette og skal bidra til å utvikle eksisterende og nye satsinger for å møte samfunnsutfordringene på området.

Ingvild Almås. Foto: NHH

Her er medlemmene:

 • Ingvild Almås, Norges handelshøyskole, Bergen / Stockholms universitet, (leder)
 • Trine Bille, Copenhagen Business School CBS, Danmark
 • Janne Paulsen Breimo, Nord universitet
 • Ragnar Bøe Elgsaas, LO
 • Dag Elgesem, Universitetet i Bergen
 • Anniken Hagelund, Universitetet i Oslo
 • Andreas Holtermann, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Danmark
 • Einar Lie, Universitetet i Oslo
 • Helle Sjøvaag, Universitetet i Stavanger,
 • Ellen Inga Turi, Samisk høgskole, Kautokeino
 • Olof Åslund, IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, Sverige

Energi, transport og lavutslipp

Porteføljestyret har ansvaret for de utfordringsdrevne budsjettformålene som favner fra strategisk grunnleggende forskning til innovasjon innenfor energi, lavutslipp og transport.

Satsingene har som hovedmål å utvikle teknologi og løsninger rettet mot klima- og transportutfordringene. Samtidig skal de bidra til å realisere de store mulighetene for verdiskapning disse utfordringene skaper i nasjonale og ikke minst i internasjonale markeder.

Her er medlemmene:

Hans Erik Vatne, styreleder. Foto: NTVA
 • Hans Erik Vatne, Hydro (leder)
 • Ole Andreas Hagen, Postnord, Oslo
 • Ingeborg Palm Helland, Norsk Institutt for Naturforskning
 • Johan Hustad, NTNU
 • Kristin Linnerud, Høgskulen på Vestlandet
 • Nils Røkke, Sintef
 • Erik Sauar, Cenate AS, Askim
 • Anne Vera Skrivarhaug, NVE,
 • Elisabeth Maråk Støle, Norce
 • Henriette Undrum, Equinor
 • Ragnhild Wahl, Jernbanedirektoratet

Global utvikling

Porteføljestyret har ansvar for forskning og innovasjon knyttet til globale endringer, og utenriks-, utviklings- og sikkerhetspolitikk.

Styret kan gi strategiske råd som bidrar til å utvikle satsinger for å møte kunnskapsbehov omkring globale utfordringer, Norges rolle i en globalisert verden og forhold i andre land som påvirker nasjonale rammebetingelser.

Kim Traavik skal lede porteføljestyret global utvikling. Foto: Forskningsrådet

Her er medlemmene:

 • Kim Traavik, Ambassadør (p), Oslo, (leder)
 • Rainer-Elk Anders, University of Bath, Storbritannia
 • Nynke van den Broek, Liverpool School of Tropical Medicine
 • Christopher Cramer, Institute for Development Studies, SOAS, Storbritannia
 • Fanny Duckert, Universitetet i Oslo
 • Elise Must, Hydro
 • Isabelle Schierenbeck, Gøteborg Universitet
 • Peter G. Smith, London School of Hygiene and Tropical medicine
 • Camilla Tenne Nørup Sørsensen, Forsvarsakademiet, Danmark

Hav

Porteføljestyret skal utløse forskning og innovasjon for verdiskaping i norske havbaserte næringer som havbruk, fiskeri og maritim næring og bidra til at nye næringsmuligheter skapes. Innsatsen skal lede til blå vekst gjennom grønn omstilling.

Her er medlemmene:

Trond Williksen, styreleder Hav. Pressefoto: Enova
 • Trond Williksen, selvstendig næringsdrivende, Bærum, styreleder
 • Knut Andresen, Brunvoll AS, Molde
 • Trude Borch, Akvaplan-niva, Tromsø
 • Brit Hjeltnes, Veterinærinstituttet
 • Ketil Hylland, Universitetet i Oslo
 • Ada Martine Jakobsen, North Sea Container Line, Haugesund
 • Arne Karlsen, Gunnar Klo AS, Øksnes
 • Erik Olsen, Havforskningsinstituttet
 • Ingrid Schølberg, NTNU
 • Bente Thorstensen, Nofima
 • Bjørn Johan Vartdal, DNV GL, Bærum

Helse

Porteføljestyret har ansvar for forskning og innovasjon på helseområdet, knyttet til hele kjeden fra helsefremmende tiltak, forebygging til behandling og rehabilitering.

Her er medlemmene

Arnfinn Sundsfjord, UiT Norges arktiske universitet (leder)

Arnfinn Sundsfjord leder porteføljestyret for Helse. Foto: UiT

Arnfinn Sundsfjord leder porteføljestyret for Helse. Foto: Tine Skjelstad, UiT

Kristin Bjordal, Oslo universitetssykehus

Tine Curtis, forskningssjef, Aalborg kommune, Danmark

Anita Das, Sintef

Camilla Dunsæd, Kristiansand kommune

Jens Halvard Grønlien, GlaxoSmithKline

Pia Kürstein Kjellberg, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, Danmark

Pål Kraft, Universitetet i Oslo

Jon Magnussen, NTNU

Geir Selbæk, Nasjonalt senter for aldring og helse, Helse Sør-Øst

Anne-Grethe Terjesen, Pårørendealliansen, Oslo

Humaniora og samfunnsvitenskap

Med sin høye kompetanse dekker medlemmene komiteens faglige ansvarsfelt på best mulig måte, heter det om porteføljestyret for humaniora og samfunnsvitenskap. Styret har ansvar for å ta beslutninger om investering i Fri prosjektstøtte (Fripro) innenfor humaniora- og samfunnsvitenskap og for å bistå med faglig rådgivning.

Her er medlemmene:

Professor Camilla Serck-Hanssen. Foto: UiO
 • Camilla Serck-Hanssen, Universitetet i Oslo, (leder)
 • Hans Dam Christensen, Københavns Universitet
 • Narve Fulsås, UiT Norges arktiske universitet
 • Kristian Berg Harpviken, Institutt for fredsforskning – Prio
 • Terje Lohndal, NTNU
 • Geir Mork, Gyldendal Norsk Forlag AS
 • Jill Walker Rettberg, Universitetet i Bergen
 • Eva-Maria Svensson, Gøteborg Universitet, Sverige
 • Tina Søreide, Norges handelshøyskole
 • Mari Teigen, Institutt for samfunnsforskning
 • Jarle Trondal, Universitetet i Agder

Industri og tjenestenæringer

Porteføljestyret skal fremme industriers og tjenestenæringers evne og vilje til innovasjon ved å støtte FoU-prosjekter som tar utgangspunkt i bedriftenes egne strategier og utfordringer. Porteføljestyret skal jobbe for godt samspill mellom forskningsinstitusjoner, næringslivet og offentlig sektor.

Porteføljestyret skal virke i samspill med øvrige næringsrettede styrer.

Her er medlemmene:

Eirik Næss-Ulseth.
 • Eirik Næss-Ulseth, PubGene, Oslo, (leder)
 • Ingrid Teigland Akay, Headan Ventures, Oslo
 • Silje Helene Aschehoug, Sintef
 • Erlend Bullvåg, Nord universitet
 • Rune Dahl Fitjar, Universitetet i Stavanger
 • Eirik Gjelsvik, Backegruppen, Bærum
 • Ivar Horneland Kristensen, Hovedorganisasjonen Virke
 • Kristin Misund, Borregaard, Sarpsborg
 • Lillian Olsen, Halogen, Oslo
 • Margrethe Skattum, Hexagon Ragasco, Raufoss
 • Elisabeth Drange Tønnessen, Kristiansand dyrepark, Kristiansand

Klima og polarforskning

Klimautfordringenes karakter og Norges strategiske rolle innenfor det polare tilsier et høyt ambisjonsnivå for internasjonalt samarbeid.

Porteføljestyret har ansvaret for klima- og polarporteføljene knyttet til

 • klimasystem
 • effekter
 • tilpasning
 • utslippsreduksjoner
 • internasjonale forhold
 • miljø
 • bærekraftig ressursforvaltning
Hanne Greiff Johnsen. Foto: Marianne Johansen, Forskningsrådet

Her er medlemmene:

 • Hanne Greiff Johnsen, Equinor (leder)
 • Eivind Selvig, Civitas, Oslo
 • Tor Eldevik, Universitetet i Bergen
 • Sandrine Benard, Miljødirektoratet
 • Tove Gabrielsen, Universitetet i Agder/Unis
 • Alf Håkon Hoel, UiT Norges arktiske universitet
 • Grete Hovelsrud, Nordlandsforskning
 • Bo Møllesøe Vinther, Københavns Universitet
 • Bjørn Samseth, Cicero
 • Vigdis Vandvik, Universitetet i Bergen
 • Ellen Øseth, Norsk Polarinstitutt
 • Camilla Brattland, UiT Norges arktiske universitet

Landbasert mat, miljø og bioressurser

Porteføljestyret skal utløse forskning og innovasjon for verdiskaping i norske biobaserte næringer og for økt kunnskap om sentrale miljøutfordringer.

Innsatsen skal lede frem til kunnskapsbaserte råd og løsninger for grønn omstilling av samfunn og næringsliv, og utvikle bioøkonomien i Norge og globalt.

Anne Ingeborg Myhr, Foto: GenØk

Disse er medlemmer:

 • Anne Ingeborg Myhr, GenØk – Senter for biosikkerhet, Tromsø, (leder)
 • Karen Johanne Baalsrud, Mattilsynet
 • Aasmund Bunkholt, TreFokus AS, Oslo
 • Göran Ericsson, Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Pål Johan From, NMBU
 • Marit Kjeldby, Miljødirektoratet
 • Stig A. Larssæther, NTNU
 • Katrine Røed Meberg, Norsk gartnerforbund
 • Camilla Sandström, Umeå universitet, Sverige
 • Nina Glomsrud Saxrud, Landbruksdirektør hos fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Eirik Selmer-Olsen, Tine, Oslo

Livsvitenskap

Porteføljestyret har ansvar for å ta beslutninger om investering i Fri prosjektstøtte (Fripro) innenfor livsvitenskap og for å bistå med faglig rådgivning.

Agneta Herlitz, Karolinska Institutet, Foto: KI
 • Agneta Herlitz, Karolinska Institutet, Sverige, (leder)
 • Øyvind Fylling-Jensen, Nofima, Tromsø
 • Inge Jonassen, Universitetet i Bergen
 • Gun Peggy Strømstad Knudsen, Folkehelseinstituttet
 • Emilie Lasson, Genetic Analysis AS, Oslo
 • Niels Jørgen Olesen, Danmarks Tekniske Universitet
 • Anne Simonsen, Universitetet i Oslo
 • Vidar Steen, Universitetet i Bergen
 • Anne Sverdrup-Thygeson, NMBU
 • Rune Toftgård, Karolinska Institutet, Sverige

Det vil bli oppnevnt ett medlem til i dette styret.

Muliggjørende teknologier

Porteføljestyret skal følge opp og videreutvikle den samlede porteføljen innenfor muliggjørende og industrielle teknologier, herunder bioteknologi, nanoteknologi og IKT/digitalisering.

Porteføljestyret skal bidra til å

 • bygge kunnskap og kapasitet på teknologiområdene
 • legge til rette for næringsutvikling og nytt forskningsbasert næringsliv
 • bedre samspillet mellom forskningsinstitusjonene, næringslivet og offentlig sektor

Her er medlemmene:

Geir Egil Dahle Øien. Foto: NTNU
 • Geir Øien, NTNU, (leder)
 • Heidi Austlid, IKT-Norge,
 • Nuria Espallargas, Seram Coatings AS, Trondheim
 • Ellen-Marie Forsberg, Østfoldforskning
 • Agnete Fredriksen, Vaccibody AS, Oslo
 • Marianne Fyhn, Universitetet i Oslo
 • Rita Glenne, Glenne AS, Oslo
 • Lars Holden, Norsk Regnesentral, Oslo
 • Stephen McAdam, DNV GL
 • Shahzad Rana, Microsoft Norge
 • Eivind Valen, Universitetet i Bergen

Naturvitenskap og teknologi

Porteføljestyret har ansvar for å ta beslutninger om investering i Frie prosjektmidler (Fripro) innenfor naturvitenskap og teknologi og for å bistå med faglig rådgivning.

Disse er medlemmer:

Eva Sørensen. Foto: UCL
 • Eva Sørensen, University College London, (leder)
 • Inga Berre, Universitetet i Bergen
 • Andreas Carlson, Universitetet i Oslo
 • Mari-Ann Einarsrud, NTNU
 • Odd Arne Lorentsen, Yara, Porsgrunn
 • Eli Ringdalen, Sintef, Mo i Rana
 • Marit-Solveig Seidenkrantz, Aarhus Universitet, Danmark
 • Rune Storvold, Norce, Tromsø
 • Magne Sydnes, Universitetet i Stavanger
 • Bo Wahlberg, Kungliga Tekniska Högskolan, Sverige

Petroleum

Porteføljestyret skal favne hele verdiskapingskjeden fra strategisk grunnleggende forskning til demonstrasjon av ferdigutviklet teknologi.

Styret vil ha god forståelse av prosessen «fra forskning til forretning» slik at prosjektporteføljen bidrar til ny kompetanse og teknologi som støtter myndighetenes målsetting om stor og langsiktig verdiskaping fra sektoren og en mest mulig bærekraftig utvikling av virksomheten på norsk sokkel.

Disse er medlemmer:

Per Gerhard Grini, Equinor.
 • Per Gerhard Grini, Equinor, Trondheim, (leder)
 • Ingela Dahlløf, Gøteborg Universitet, Sverige
 • Martin Foss, IFE, Skjedsmo
 • Alfred Hanssen, UiT Norges arktiske universitet
 • Arne Holhjem, Oljedirektoratet, Stavanger
 • Hege Kverneland, National Oilwell Varco, Kristiansand
 • Runar Rugtvedt, Norsk Industri - Olje og gass, Oslo
 • Charlotte Skourup, ABB, Oslo
 • Eirik Sønneland, Validé, Stavanger
 • Jorunn Elise Tharaldsen, Petroleumstilsynet
 • Malin Torsæter, Sintef, Trondheim

Utdanning og kompetanse

Porteføljestyret har ansvar for forskning og innovasjon knyttet til utdanning, kompetanse og livslang læring: fra barnehage til høyere utdanning og læring i arbeidslivet.

Oddrun Samdal UiB. Foto: Siri Øverland Eriksen

Styret kan gi strategiske råd som bidrar til å utvikle eksisterende og nye satsinger for å møte samfunnsutfordringene på utdannings- og kompetanseområdet.

Her er medemmene:

Oddrun Samdal . Foto: Siri Ø. Eriksen

 • Oddrun Samdal, Universitetet i Bergen, (leder)
 • Rita Asplund, Research Institute of the Finnish Economy, Finland
 • Ulf Dalvad Berthelsen, Aarhus universitet, Danmark
 • Kari Kolbjørnsen Bjerke, Bærum kommune
 • Sigrun Ertesvåg, Universitetet i Stavanger
 • Vibeke Grøver, Universitetet i Oslo
 • Janne O. Jonsson, Nuffield College, University of Oxford, Storbritannia
 • Kyrre Lekve, Simula Research Laboratory, Bærum
 • Torjer A. Olsen, UiT Norges arktiske universitet
 • Astrid Kristin Moen Sund, Utdanningsforbundet, Oslo
 • Peter Wesenberg, Nokas AS, Tønsberg

Her finner du Forskningsrådets oversikt over de nye porteføljestyrene.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS