BIstillinger

«Førsteinntrykket er at dette er en fryktelig dårlig ide»

Regjeringen vil fjerne de ekstraordinære reglene rundt det som blir kalt «toerstillinger» i akademia. Partiene Høyre og Venstre reagerer på forslaget.

Kari-Anne Jønnes fra Høyre synes forslaget om å fjerne særregler for II-stillinger ved universiteter og høgskoler høres ut som en fryktelig dårlig ide.
Kari-Anne Jønnes fra Høyre synes forslaget om å fjerne særregler for II-stillinger ved universiteter og høgskoler høres ut som en fryktelig dårlig ide.
Publisert

Som Khrono skrev i går, vil regjeringen avskaffe dagens ordningen rundt professor II, førsteamanuensis II og andre «toerstillinger» for vitenskapelig ansatte ved universiteter og høgskoler. Det går fram av forslaget til ny universitets- og høyskolelov som er på høring nå.

Toerstillingene er opptil 20 prosents midlertidige stillinger med varighet to til seks år, der medarbeideren som regel har fast hovedstilling et annet sted. Stillingene blir ikke utlyst, men aktuelle kandidater med den ønskede kompetansen blir «hentet inn».

I 2021 var det 2633 personer som hadde slike stillinger i Norge, ifølge regjeringens tall.

— Fryktelig dårlig ide

Kari-Anne Jønnes er utdanningspolitisk talsperson for Høyre, og sitter i Utdanningskomiteen på Stortinget.

— Mitt førsteinntrykk er at regjeringen her setter ideologi foran faglighet. De ser dette som en enkel måte å få ned midlertidigheten i sektoren på, men her støtter vi innvendingene fra Forskerforbundet fullt ut, sier Jønnes.

Hun trekker fram at regjeringens forslag kan gjøre det vanskeligere å hente inn kompetanse fra næringslivet og folk som er ute i yrker andre steder enn i akademia.

Hun minner uansett om at det er et visst rom for midlertidighet i arbeidsmiljøloven, og at disse bestemmelsene uansett gjelder.

— Det er viktig å opprettholde kontakten med næringslivet og sikre kompetanse- og kunnskapsoverføring fra universiteter og høgskoler og ut i næringslivet og omvendt. Vi er spent på å lese høringsinnspillene fra sektoren selv, men i første omgang virker dette altså som en fryktelig dårlig ide sett med våre øyne.

— Ikke toerstillinger som er problemet

Abid Raja sitter i utdanningskomiteen for Venstre.

— Det virker ikke som om regjeringen forstår høyere utdanning og forskningssektoren. Toerstillingene gir en mulighet for å hente inn spisskompetanse fra andre universiteter og høyskoler både i Norge og i utlandet, og fra arbeidslivet. Det er med på å skape samarbeid på tvers av utdanningsinstitusjoner, arbeidsplasser og landegrenser, noe vi trenger mer av – ikke mindre, understreker Raja i en kommentar til forslaget.

Abid Raja reagerer også på forslaget om å fjerne særregler for II-stillinger.
Abid Raja reagerer også på forslaget om å fjerne særregler for II-stillinger.

Raja mener også at regjeringen bommer på problemet.

— Det er bra at regjeringen ønsker å gjøre noe med den store bruken av midlertidighet i offentlig sektor, men det er ikke toerstillingene som er problemet. Toerstillingene er ikke en del av midlertidighetsstatistikken, blant annet fordi det er en forutsetning å ha en fast 100-prosentstilling hos en annen arbeidsgiver for å kunne ansettes i en slik stilling, poengterer Raja.

— En veldig dårlig ide

Reaksjonene på Twitter har heller ikke latt vente på seg. Professor ved Universitetet i Oslo, Mette Halskov Hansen, skriver:

«Å avskaffe midlertidige 20 % professorstillinger er en veldig dårlig ide! De er viktige også for humaniora/samfunnsvit som fx kan få bidra til undervisning fra toppforskere fra andre deler av verden.»

Tore Wig, også professor ved Universitetet i Oslo, trekker fram at forskningen er en av våre viktigste og skjøreste ressurser, men regjeringen Støre fortsetter å oppføre seg som en elefant som tramper rundt i et rom fullt av porselen.

— Regjeringen trenger noen med forståelse for forskningens vilkår, og det kvikt, understreker han.

En tredje professor ved UiO, Marte Blikstad-Balas, skriver at hvis hun skulle fiksa midlertidighetsproblemet i akademia, er det ikke her hun ville startet.

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, understreker at professor II-ordningen er viktig, ikke minst for kontakten med arbeidslivet.

— Jeg ønsker meg flere fra norsk og internasjonalt nærings- og arbeidsliv som foreleser og vekselvirker med våre studenter. Åremål gir dynamikken vi trenger når næringslivet endrer seg, skriver Stølen.

Ingvild Reymert skriver at hun ikke skjønner ikke hva som er begrunnelsen.

— Professor II er en fin mulighet til å trekke fagpersoner fra instituttsektoren inn i utdanningene og kunne tilby mer spissede kurs/studieprogrammer til studentene. Men det vil jo pynte på midletidighetsstatistikken til regjeringen, skriver Reymert.

Flere rekrutteres fra utlandet

I Forskningsrådets Indikatorrapport som ble publisert høsten 2021, går det fram at 30 prosent av professor II i Norge rekruttert fra utlandet i 2019, 24 prosent fra et helseforetak, 12 prosent fra instituttsektoren og 11 prosent fra næringslivet eller offentlig sektor.

Offentlig sektor omfatter ansatte med hovedstilling i offentlig sektor utenom universiteter, høgskoler, helseforetak og offentlige forskningsinstitutter, samt kunstnere med statsstipend og pensjonister.

De øvrige 23 prosent hadde hovedstilling ved et annet universitet eller høgskole.

Andelen professor II fra utlandet har økt betydelig de siste årene, fra 15 prosent i 1999 til 30 prosent i 2019. Samtidig har andelen professor II med hovedstilling i instituttsektoren eller i næringsliv/offentlig sektor hver gått ned med ni prosentpoeng, fra 21 til 12 prosent.

Andelen professor II med hovedstilling ved et helseforetak har også gått litt ned, fra 28 prosent i 1999 til 24 prosent i 2019. Samtidig har andelen med hovedstilling ved et universitet eller en høgskole økt med 5 prosentpoeng, heter det i Indikatorrapporten.

Powered by Labrador CMS