koronakonsekvenser

Fortsatt krevende hverdag for studentene i Midt-Norge

Søvnmangel, lite vennekontakt og mer stress gjør at andelen studenter som rapporterer om alvorlige psykiske problemer øker, viser en undersøkelse fra Samskipnaden.

NTNU Ålesund er et av studistedene der studentene rapporterer om en fortsatt krevende hverdag på grunn av koronapandemien.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Studentene opplever fortsatt studenthverdagen som krevende og flere bekymrer seg for smittesituasjonen på campus, viser en undersøkelse Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) har gjort.

Det er rundt 2000 som har svart på undersøkelsen som gikk ut til studenter i Trondheim, Ålesund og Gjøvik i oktober. I undersøkelsen svarer studentene på hvordan de opplever situasjonen sin samt hvilke behov de har i en tid preget av restriksjoner og store endringer i hverdagen.

— Vi ser at studentene fremdeles opplever den nye hverdagen som utfordrende og over halvparten av dem kjenner på en forverret stressfølelse, forteller Audhild Kvam, administrerende direktør i Sit.

Økning i psykiske plager

Halvparten av studentene opplever en forverret stressfølelse som følge av koronapandemien og andelen studenter som rapporterer store psykiske symptomplager har økt fra 12 prosent i april til 15 prosent i oktober.

— Vi ser at virussituasjonen har påvirket studentene våre negativt, forteller Gustav Østerberg Øverli, direktør for velferdstjenester i Sit.

— Det bekymrer meg at vi ser en økning av studenter som rapporterer store psykiske symptomplager siden forrige måling. En økning på 3 prosent høres kanskje lite ut, men bak den tre-prosenten finner vi godt over 1000 unge mennesker, sier velferdsdirektøren i en pressemelding.

Sliter med søvn og venner

Undersøkelsen viser at studentene fortsatt sliter med søvnmønsteret, men situasjonen er forbedret siden forrige måling i april. Majoriteten av studentene rapporterer også at kontakten med venner er forverret og andelen studenter som opplever følelser av ensomhet er uendret.

Blant studenter i sitt første semester rapporterer 26 prosent at de er ganske eller veldig plaget med ensomhet og 23 prosent av 2.-3. semester-studenter rapporterer det samme.

— Resultatene reflekterer de samme utfordringene vi hører fra studentmiljøene, sier Kenneth Stange, leder i Velferdstinget i meldingen. Han mener tiltakene som er satt i verk har riktig innretning.

— Dette tyder på at vi har satt riktig fokus for arbeidet vårt nå. Når det kommer til løsningen på ensomhet, så er dette komplekst, slår Stange fast.

Økonomi er også en stressfaktor for mange, men resultatene viser at dette forholdet er i bedring.

«Hver femte student rapporterer at den økonomiske situasjonen deres er forverret som følge av covid-19 og rundt hver 20. student opplever økonomien sin som kritisk. Andelen studenter som opplever økonomien sin som kritisk har sunket siden forrige måling og om lag 2/3 av studentene opplever sin egen økonomi som balansert eller romslig», heter det i pressemeldingen.

Bedre enn i starten

Et flertall av studentene rapporterer at livet har blitt bedre i forhold til starten på pandemien i mars, men fremdeles opplever rundt halvparten av studentene en forverret stressfølelse i hverdagen.

Det handler om at konsentrasjon og effektivitet i hjemmestudiene er forverret, mangel på struktur og disiplin, motivasjon, vanskelighet med «å komme i gang». Begrensede muligheter for å møte andre studenter rapporteres som hovedårsaker til forverringen.

— Lysglimtet her er at studentene i stor grad opplever at livet deres som student har blitt bedre siden virussituasjonen først oppstod. Men så ser vi også at 8 prosent av studentene våre opplever studiesituasjonen sin som svært krevende, sier Audhild Kvam.

I pressemeldingen forteller Sit at de jobber nå med å følge opp undersøkelsen og skal se på behov for nye tilbud så vel som dagens tjenester og hvordan disse kan tilpasses den nye hverdagen og de nye behovene.

I forbindelse med covid-19-restriksjonene og nedstengingen tidligere i år ble flere av Sits tjenester digitaliserte. De etablerte også nye tilbud med blant annet en samtale- og rådgivningstjeneste. Disse tiltakene blir trukket fram på den positive siden av studentene.

Powered by Labrador CMS