Debatt

Fortsatt valgt rektor ved UiT!

Valgt rektor vil fortsatt være det rette for UiT, mener Anders T. H. Lind, og ber samtidig universitetsstyret om sende et tydelig signal til Stortinget.

Skal UiT-rektor Anne Husebekks etterfølger velges eller ansettes? Foto: Siri Øverland Eriksen
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Universitetsstyret ved UiT skal 17. juni avgjøre om etterfølgeren til rektor Anne Husebekk blir valgt eller ansatt. Hvorfor dette spørsmålet igjen kommer opp, kun fire år etter universitetsstyret vedtok fortsatt valgt rektor, er for meg vanskelig å forstå.

Vi har i dag en populær og respektert rektor, og ved rektorvalget i 2013 var deltakelsen blant de vitenskapelig ansatte på 66,8%. Det er tegn på et system som fungerer. Det å gå fra valg til ansatt rektor er en radikal endring av måten universitetet styres på. En radikal endring krever gode begrunnelser, og jeg spør som Moldenæs og Pettersen i Nordnorsk Debatt: Hva er egentlig problemet?

Argumentene for ansatt rektor, slik jeg forstår de, kan grupperes i to kategorier – utfordringer ved dagens styringssystem og en antakelse om at ansatt rektor er mer profesjonell og strategisk.

Jeg mener helt klart at argumentene om at ansatt rektor og ekstern styreleder medfører profesjonalisering og økt strategisk fokus bygger på en feilslutning. Se bare på den lange rekken tidligere UiT rektorer, disse har jo vært både profesjonelle og strategiske. Jeg mistenker at dette argumentet i stor grad handler om ideologi, en ide om at bare man følger næringslivets metoder vil alt bli bedre. Det er ikke gitt at dette stemmer, kanskje særlig i universiteter.

En ekstern styreleder vil svekke universitetets autonomi og rektors mulighet til å fungere som helhetlig leder og universitetets talsperson ovenfor staten.

Anders Hjertø Lind

Universitetsdemokratiet, i liket med demokrati på andre arenaer, har sine utfordringer. Både valgdeltakelsen og kandidattilfanget kunne vært bedre. Men her synes altså enkelte å konkludere med at demokratiet ikke er mer verdt enn at når det ikke fungerer optimalt, så kan man kaste det. Mitt forslag er at vi heller ser på hva som er de reelle utfordringene, og forsøker å ta tak i disse.

Et problem som gjerne tas opp er et begrenset tilfang av kandidater. Dette kan lettes gjennom å gå bort fra dagens modell hvor rektor og prorektorer velges i team samt en justering av kvalifikasjonskravene for å stille som kandidat. Mitt forslag er at rektor velges alene og at prorektorer utpekes av styret etter innstilling fra rektor. Kvalifikasjonskravene bør justeres slik at også førsteamanunsiser med erfaring kan stille til valg. Dette vil øke antallet aktuelle kandidater, samtidig som styret kan være med å sikre et representativt rektorteam. Med en slik ordning vil også tapende rektorkandidater kunne være aktuelle som prorektorer, et alternativ som i dag er utelukket.

En annen utfordring som tas opp er det at det Helsevitenskapelige fakultetet, som største fakultet, kan dominere i valgprosessen. Når Husebekks andre periode går ut i 2021 har UiT hatt en medisiner som rektor sammenhengende i 20 år. Skjevhet mellom enhetene internt kan lettes på gjennom valgordningen. Mitt forslag er at man vurderer å dele universitetet i valgkretser etter fakultet og avdeling. Disse gis et gitt antall faste stemmer, og et antall stemmer etter antall stemmeberettigede (justert for vekting mellom ansattkategorier), som fordeles proporsjonalt etter valgoppslutning internt. En slik ordning vil jevne ut størrelsesforskjellene mellom fakultetene og redusere muligheten for at det største fakultet dominerer.

For meg er det tydelig at fortsatt valgt rektor vil være det riktige valget for UiT. Valgt rektor, som også er styrets leder, sikrer autonomi, legitimitet og demokrati. I tillegg fungerer det! Se bare på universitetets historie. Når vi først er i gang burde Universitetsstyret i samme møte sende et klart signal til Stortinget om å forkaste Universitets- og høgskolelovutvalgets forslag om ekstern styreleder på alle universitet, også de med valgt rektor. At valgt rektor, som styreleder, har mandat og mulighet til å gå i direkte dialog med kunnskapsdepartementet er svært viktig. En ekstern styreleder vil svekke universitetets autonomi og rektors mulighet til å fungere som helhetlig leder og universitetets talsperson ovenfor staten.

Jeg håper universitetsstyret 17. juni ser verdien i å bevare og styrke, demokrati og autonomi ved UiT, og går inn for fortsatt valgt rektor. Noe annet ville vært å svekke universitetet!

Powered by Labrador CMS