Debatt

Fra krisehjelp til fremtidsinvesteringer

Denne uken kommer en ny tiltakspakke fra regjeringen. Vi forventer at det er en pakke som innebærer investeringer i fremtidig innovasjon, forskning og kunnskap.

Administrerende direktør Øystein Eriksen Søreide og leder for utdanning og forskning, Ingrid Somdal-Åmodt Vinje, i Abelia har forventninger til den nye tiltakspakken fra regjeringen.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Korona-krisen har fått enorme konsekvenser for norsk næringsliv. Myndighetene har klokelig gitt nødvendig strakshjelp til mange av dem som har blitt hardest rammet av krisen.

Behovet for kortsiktige tiltak er fortsatt stort, men vi må samtidig sikre at den nødvendige omstillingen fra en ressursøkonomi til en kunnskapsøkonomi ikke stopper opp. Norge trenger nye inntekter, bærekraftig verdiskaping og nye, smarte løsninger.

For å lykkes, må vi satse mer på kunnskap, forskning og innovasjon. Vi må investere i tiltak som fremmer omstilling og overgang til mer bærekraftig økonomi. Vi må prioritere områder som gir oss økt konkurransekraft og flere arbeidsplasser i fremtids- og eksportrettet produktive virksomheter.

Landets innovasjonsmotor ligger langt på vei hos forskningsinstituttene. De fungerer som FoU-avdelingen til mange norske bedrifter, og er sentrale for å kunne utvikle bedrifter som kan hevde seg i den internasjonale konkurransen, og bidra med nye eksportinntekter.

Forskningsinstituttene er sårbare for konjunktursvingninger. Når de svekkes, går det direkte utover næringslivets evne til å utvikle nye løsninger, produkter, og tjenester. Løsningen Abelia har foreslått er en ekstraordinær grunnbevilgning som sikrer at fremtidsrettede FoU-prosjekter ikke stopper opp.

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning definerer viktige strategiske satsinger som vil ha stor betydning for utviklingen av et bærekraftig næringsliv. Raskere igangsetting enn planlagt er gode tiltak for å fremme omstilling på vei ut av krisen.

Norsk næringsstruktur er for ensidig, og norsk økonomi er sårbar for svingninger. Ingen sitter trygt på en krakk med ett ben, så vi trenger nye vekstnæringer. En forutsetning for å klare dette er at vi har solide kompetansemiljøer som kan skape verdier med ny teknologi og nye løsninger.

Vi må investere i tiltak som fremmer omstilling og overgang til mer bærekraftig økonomi.

Øystein Eriksen Søreide og Ingrid Somdal-Åmodt Vinje

Mange små bedrifter har viktige utviklingsprosjekter som vil styrke deres vekstevne etter at koronakrisen er over. Prosjektene blir imidlertid satt på vent når bedriften ikke har inntjening gjennom normal drift. Vi foreslår en løsning der staten betaler deler av lønningene for selskaper som har utviklingsoppgaver, bygget på ordningen som er tatt i bruk i Danmark. Dette forhindrer ytterligere permitteringer, og bidrar til at utviklingsprosjekter kan la seg gjennomføre i en periode med lavere kontantstrøm.

Sivas inkubasjonsprogram er et verktøy for etablering og utvikling av bedrifter i nærings- og kunnskapsmiljøer. Bedrifter som er viktige for Norges fremtid. En styrking av inkubatorene er nødvendig for å veilede flere bedrifter trygt gjennom krisen.

Krisen har med all tydelighet vist at vi må ha et utdanningssystem hvor folk raskt skal kunne omskolere seg i møte med endret kompetansebehov i samfunnet. Satsing på utdanning er helt avgjørende for å skape en bærekraftig fremtid, og tilrettelegge for at norsk arbeids- næringsliv skal kunne håndtere fremtidige omstillingsbehov som ventelig vil øke i takt og omfang.

Norge scorer svakt på målinger om spisskompetanse, særlig innen IKT. Et godt tiltak i tider med motkonjunktur er å heve kompetansen til befolkningen. Abelia har derfor spilt inn til regjeringen at det må investeres i 6000 nye studieplasser i høyere utdanning og 2000 i høyere yrkesfaglig utdanning, hvorav halvparten settes av til IT og teknologifag.

Myndighetene har allerede levert mange gode tiltak for å sikre kompetanseheving hos arbeidstakere. I tillegg til midler for studieplasser i det lengre løp må det også etableres kurstilbud av kortere varighet. Det er nå viktig at tiltakene i kompetansepakken videreføres utover 1. september.

Den nedre grensen på 30 studiepoeng for akkrediterte fagskolestudier er et hinder for at fagskolene skal kunne tilby kortere, fleksible kurs. Abelia har bedt om at denne grensen fjernes raskt, slik at det legges til rette for fleksibel og målrettet kompetanseheving for ansatte, permitterte og arbeidsledige.

Vi står i en krise. Mange virksomheter trenger, og må få, kortsiktig hjelp. Samtidig må vi tenke fremover, og investere på områder som driver omstilling og bærekraftig verdiskaping: Kunnskap, forskning og innovasjon.

Powered by Labrador CMS