budsjettforliket

Framhever nye kutt på budsjettet som forsvarlige

Høyres Kent Gudmundsen framhever at kuttene i budsjettforliket for kunnskapssektoren er innenfor forsvarlige rammer.

Kent Gudmundsen, 1.nestleder utdannings- og forskningskomiteen, tilbakeviser kritikken som er rettet mot nye kutt for kunnskapssektoren.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Forliket mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet høster kritikk fra flere hold i kunnskapssektoren.

Høyres Kent Gudmundsen som også er 1.nestleder i utdannings- og forskningskomiteen, svarer på kritikken. Han mener de nye kuttene som er gjort, eller inndekningene som han kaller dem, er forsvarlige.

Om Nokut-kutt: — Har nedgang i kjerneoppgave

— Som utdanningspolitiker ønsker man selvsagt bare økninger på sitt område, men jeg mener inndekningene er akseptable, trekker Gudmundsen fram.

Han fortsetter:

— Eksempelvis er en av kjerneoppgavene til Nokut å behandle akkrediteringssøknader. Disse søknadene har gått ned siden 2015 og det bør derfor være mulig å redusere tilskuddet noe for å gi rom for andre prioriteringer i 2021, skriver Gudmundsen, i en epost til Khrono.

Fått mer enn byråkratikutt krever

Justering av nivået på ABE-reformen mener Gudmundsen også er forsvarlig. Han trekker fram at selv om ABE-reformen nå blir justert med 0,1 prosent, fra 0,5 til 0,6 prosent, så har universitetene og høyskolene fått betydelig mer penger enn det som ligger i effektivisering de siste årene.

Økningen i ABE-kuttet innebærer et budsjettkutt for universiteter og høgskoler totalt på anslagsvis 35 millioner kroner.

— ABE-reformen har bidratt til at vi som samfunn har kunnet gjøre prioriteringer mellom sektorer. Her ser vi at universitets- og høgskole-sektoren med slik omprioritering og nye satsinger fremdeles kommer svært godt ut. I tillegg har koronasituasjonen – som selvsagt er krevende i seg selv, likevel medført at man har hatt et mindreforbruk i denne sektoren på 1,9 milliarder. Da bør disse endringene i sum kunne håndteres helt fint, mener Gudmundsen.

Om Forskningsrådet: Pengene skal tilbakeføres

Til endringen i bevilgningene til Forskningsrådet trekker Gudmundsen frem de store avsetningene og at en ettårig reduksjon ikke vil føre til redusert aktivitet siden de tilbakeføres i 2022.

— Det har vært en stor vekst i forskningsbudsjettet over flere år og det kan være verdt å minne om at det siden 2013 har vært en total prosentvis vekst i bevilgningen for forskning og utvikling (FoU) på om lag 50 prosent, påpeker Gudmundsen.

Powered by Labrador CMS