budsjettforlik

Kutt til Nokut og ytterligere kutt til Forskningsrådet

Budsjettforlik mellom regjeringen og Fremskrittspartiet tirsdag kveld. Nokut-sjef Kristin Vinje er overrasket og skuffet. — Bak mål, sier studentleder.

Erna Solberg under pressekonferansen der budsjettforliket ble presentert
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert).

Forskning og høyere utdanning ble ikke nevnt da Frp-leder Siv Jensen presenterte partiets budsjettavtale med regjeringen tirsdag kveld.

Når det gjelder kunnskap og tidlig innsats er det eneste som ble nevnt på pressekonferansen:

Fakta

ABE-kutt 2015-2021

Effektiviseringskuttet totalt for alle universiteter og høgskoler

 • 2015, 0,6%181 millioner
 • 2016 0,7% 222 millioner
 • 2017 0,8% 261 millioner
 • 2018 0,7% 241 millioner
 • 2019 0,5% 179 millioner
 • 2020 0,5% 186 millioner
 • 2021 0,6% 220* millioner

Akkumulert kutt 2015-2021 , ca 1,5 milliarder kroner

Budsjettforliket innebærer at ABE-kuttet øker fra 0,5 til 0,6 prosent

Et økt kutt for universiteter og høgskoler på ca 35 millioner kroner totalt.

*Anslag for 2021

Kilde: Kunnskapsdepartementet og Forskerforbundet

 • 20,5 millioner til høyere tilskuddssats per elev på toppidrettsgymnas.
 • 15 millioner til teknisk utstyr på yrkesfagene.
 • 215,8 millioner til pensjon i private barnehager.

Det var påplusningene som var tema.

Kutt i Forskningsrådet og økt ABE-kutt

Den omstridte ABE-reformen (avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen) økes med kutt til alle fra 0,5 prosent til 0,6 prosent.

I budsjettdokumentet kommer også øvrige kutt fram, og der blir forskning og høyere utdanning nevnt.

 • Overføringene til Forskningsrådet kuttes med 50 millioner kroner totalt fra ulike departementer
 • Ettårig reduksjon i Forskningsrådets kapitalbeholdning på 25 millioner
 • Nokuts budsjett kuttes med 5 millioner
 • Tilskuddsordninger til digital undervisning kuttes med 10 millioner kroner,
 • «Tiltak for tapt progresjon» kuttes med 10 millioner
 • «Tilskuddsordningen for oppgradering av forsknings.- og utdanningsarealer» kuttes med 25 millioner kroner.

Forskningsrådet: — Hadde håpet på noe annet

Anne Kjersti Fahlvik er fungerende direktør for Forskningsrådet.

I en sms om budsjettforliket og ytterligere 75 millioner i kutt til Forskningsrådet, skriver hun:

Anne Kjersti Fahlvik, Forskningsrådet.

— Vi merker oss dette, og oppfatter at det dels er kutt - totalt 50 millioner over flere departementer, dels et nytt «lån» fra overføringene knyttet til Forskningsrådets poster, skriver Fahlvik og legger til:

— Tiden kaller på innsikt og innovasjon for klima, pandemi, omstilling mm - og tilsøkningen, kvaliteten og innvilgelsesgraden nå på slutten av 2020 er slik at vi nok hadde håpet på noe annet enn dette.

Kuttet på 50 millioner er fordelt på ulike departementer. Utover hovedkuttet i Kunnskapsdepartementet er det største enkeltkuttdg i Nærings- og fiskeridepartementet, med vel 11 millioner kroner.

35 mill. i ABE-kutt

Når budsjettforliket øker ABE-kuttet fra 0,5 til 0,6 prosent innebærer det et økt kutt for universiteter og høgskoler på anslagsvis 35 millioner kroner totalt.

Tall fra Forskeforbundet viser at det akkumulerte kuttet i perioden 2015-2021 for universiteter og høgskoler totalt utgjør ca 1,5 milliarder kroner.

De nye kuttene i kunnskapssektoren kommer samme dag som forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i et innspillsmøte har mottatt alvorlige bekymringsmeldinger om forskningsprosjekter i krise og store forsinkelser for mange forskere.

Olsen om billigere øl og snus

Leder i Universitets- og høgskolerådet, Dag Rune Olsen var under framleggingen av statsbudsjettet tidligere i høst skuffet over det han mente var en svak satsing på forskning. Han ville hatt dobbelt så mye, og mente regjeringens budsjettforslag for høyere utdanning og forskning var en tapt mulighet.

I regjeringens opprinnelige budsjettforslag lå Forskningsrådet inne med et ettårig kutt på 400 millioner, som nå økes med ytterligere 25 millioner, mens det legges opp til 50 millioner i mindre satsinger på forskning i departementene.

Og etter tirsdagens nye kutt er ikke Olsen mindre skuffet.

— Hele verden roper på forskning og så kutter de nettopp på forskning i UH-budsjettet, sier Olsen, som ikke har rukket å se nøye på realitetene i forliket tirsdag kveld.

Jeg kan ikke se for meg meg at det er litt billigere øl og snus som vil øke verdiskapningen i landet vårt framover.

Dag Rune Olsen, leder Universitets- og høgskolerådet og rektor UiB

Men han har fått med seg avgiftslettelser til alkohol- og tobakksvarer.

— Jeg kan ikke se for meg meg at det er litt billigere øl og snus som vil øke verdiskapningen i landet vårt framover, sier han.

Han viser også til at universitetene og høgskolene har vært skeptiske til direktoratiseringen som har funnet sted og ser ikke for seg en videre satsing på direktoratene som ikke har funnet sin form.

— Noe kutt i direktoratene kan være formålstjenlig, men nå er det Nokut som får kuttet, og de har jo en veldig klar rolle når det gjelder fore eksempel akredittering, sier han.

Ingen av de andre direktoratene i sektoren er satt opp med kutt i det som nå vil bli vedtatt i Stortinget med Frps støtte.

Kristin Vinje: Overrasket

Direktør i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, og tidligere stortingsrepresentant for Høyre, Kristin Vinje, er både overrasket og skuffet over budsjettkuttet til Nokut.

Nokut-direktør Kristin Vinje er skuffet over budsjettkutt på 5 millioner kroner.

— Jeg er overrasket fordi verken Fremskrittspartiet eller regjeringspartiene hadde et slikt kutt inne i sine respektive budsjettforslag, sier Kristin Vinje til Khrono tirsdag kveld.

— Som tidligere høyrepolitiker, hva tenker du om å få dette kuttet fra dine egne?

— Det er ikke noe hyggelig, sier Vinje.

Hun mener det er for tidlig å si hva et kutt på 5 millioner kan bety for Nokut.

— Vi er overlesset av arbeid og må nå gjøre om på prioriteringene våre. Hvordan må vi komme tilbake til, sier hun.

NSO-leder Trohjell: Bak mål!

Studentene er heller ikke fornøyd med tirsdagens budsjettforlik.

— Etter at Frp i sitt alternative budsjett økte studiestøtten er det et skuffende forslag det nå har blitt enighet om. Dette er ikke et budsjett som satser på studenter, sier NSO-leder Andreas Trohjell i en kommentar.

Han er heller ikke fornøyd med økt ABE-kutt.

— Vi står midt i en enorm omstilling for universitetene og høgskolene. Likevel ser vi nå nye kutt i kvaliteten i høyere utdanning gjennom ABE, og kutt i digital undervisning. Det er ganske bak mål, sier han.

UHR-leder Olsen: Snus og øl gir ikke verdiskapning

Unngikk budsjettkrise

Avgiftskutt på alkohol og tobakkvarer på den ene siden, mens KrF har fått gjennomslag for at man fortsatt skal ta i mot 3000 kvoteflyktninger, var et viktig budskap.

Siv Jensen understreket i sin presentasjon at Fremskrittspartiet dessverre ikke fikk så sterkt gjennomslag som de ønsket i budsjettet, men la vekt på at hun ikke ville felle regjeringen midt under en pandemi.

Jensen understreket at budsjettforliket er Frps subsidiære budsjett.

— Det innebærer at vi ikke føler oss bundet slik vi tidligere har vært. Vi forbeholder oss retten til å fremme forslag om andre saker gjennom det kommende året, sa Frp-lederen.

— Enda labrere budsjett for forskning

Nina Sandberg er Arbeiderpartiets talsperson for høyere utdanning og forskning.

— Erna Solberg har latt Frp ha hjemme-alene fest for å få flertall. Regjeringen øser ut felleskapets midler til avgiftslettelser på alkohol og diverse hjertesaker for Frp, men ser ut til å ha glemt utdanning, forskning og en god skole for alle barn, skriver Nina Sandberg i en kommentar til Khrono.

—Vi ser for eksempel at regjeringen kutter i Norges Forskningsråd, i Nokut, at ABE-kuttene blir endra dypere i høyere utdanning, helseforetak og andre deler av staten, at det ikke er funnet plass til opptrapping av studieplasser til fagskolene og at internasjonalt samarbeid skal reduseres. Et labert forskningsbudsjett blir enda dårligere, etter 75 millioner kutt i Forskningsrådet, avslutter Sandberg, i sin e-post.

Dette er regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett som vil bli vedtatt med tirsdagens endringer:

 • Viderefører de 1600 fagskoleplassene som ble opprettet i 2020, og oppretter 500 nye fagskoleplasser.
 • Digital teknologi for undervisning får 7,5 millioner kroner.
 • Arbeidsrelevans og digitalisering får 30 millioner kroner.
 • Utforskprogrammet får 10 millioner kroner.
 • 194,6 millioner kroner går til innovasjonsprosjekter i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet. 20 millioner av disse kronene skal gå til kommersialisering av forskning. 50 millioner kroner går til forskning- og innovasjon på grønn omstilling. Teknisk-industrielle institutter får en basisbevilgning på 50 millioner kroner. 0,6 millioner kroner til nærings-ph.d.-er.
 • Teknologiløftet i 2021: 50 millioner kroner til forskning og utvikling på økt verdiskaping og reduksjon av klimagassutslipp. Grunnleggende teknologiforskning på IKT får 62,5 millioner kroner. 6,5 millioner kroner til konsekvensjustering av studieplasser i teknologi og grønt skifte.
 • Studentsamskipnadene får en økning i støtten på 20 millioner kroner til 104,8 millioner kroner.
 • Studiestøtten blir prisjustert med 2,3 prosent i studieåret 2021/2022. Studiestøtten øker til 126.360 kroner.
 • Regjeringen foreslår en reduksjon i tildelingen til studentboliger. I forslag ligger det inne en tildeling til 1650 nye studentboliger.
 • 89 millioner kroner bevilges til det femte året i lærerutdanningen, som konsekvensjusteres med halvårseffekt fra høsten 2021.
 • Åtteårsregelen for studiestøtte i Lånekassen endres. I stedet vil studiestøtten få en studiepoengbasert tidsramme for lån og stipend. Dette skal skape fleksibilitet for deltidsstudier.
 • 110 millioner til Vikingtidsmuseet.
 • Campus-prosjektet til NTNU får bevilget 159,7 millioner til forprosjektering. Det er allerede kjent at prosjektet får 11,6 milliarder kroner.
 • Livsvitenskapsbygget: 1,4 milliarder inne i budsjettet til videre arbeid.
 • Oppgraderingsordning får 155 millioner kroner.
 • Unit får 20 millioner kroner i økt bevilgning.
 • Forskningsrådet får et ettårig kutt på 400 millioner.
 • Gaveforsterkningsordningen avvikles. Tildelingen har tidligere vært på 30 millioner kroner.
 • Reduserer reisestipendet for utenlandsstudenter fra 35 prosent til 17 prosent.
 • Foreslår å øke kostnadsrammen til Veterinærbygget (Campus Ås) til 8,35 milliarder kroner. En økning på over 300 millioner fra forrige prisoverslag.

Tidlig enige om krisepakke

Tross enigheten om en krisepakke til næringslivet i midten av november, har forhandlingene mellom regjeringspartiene KrF, Høyre og Venstre, og stortingspartiet Frp, gått sakte.

Ifølge Siv Jensen stemte en tredel av Frps stortingsgruppes medlemmer imot å godkjenne budsjettavtalen.
I Frps opprinnelige budsjettforslag var det lagt opp til en økning i studieplasser, studentboliger og innføring av skolepenger for utelandsstudentene. Ingenting av dette har fått plass i tirsdagens budsjettavtale som nå har flertall i Stortinget.

Powered by Labrador CMS