Statsbudsjett

Her er stats­budsjettet for 2021

Flere studieplasser, lærerutdanningen finansieres ferdig og effektiviseringskuttene fortsetter. Kutt til Forskningsrådet og studentboliger også.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim har levert sitt første statsbudsjett som en del av regjeringen.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Regjeringen legger i dag, onsdag, fram sitt forslag til statsbudsjett for 2021.

Det første statsbudsjettet etter koronapandemien kom til Norge, bærer preg av en videreføring av flere av tiltakene som ble innført tidligere i år.

Regjeringen foreslår å videreføre de 4000 studieplassene som ble opprettet i år. De foreslår også finansiering av det femte året i grunnskolelærerutdanningen.

Men budsjettforslaget bærer også preg av kutt.

Avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt (ABE-reformen) på 0,5 prosent innebærer et effektiviseringskutt på 192 millioner kroner for universitet- og høgskolesektoren i 2021. Forskningsrådet må også belage seg på et enkeltkutt på 400 millioner kroner neste år.

— Satse mer på forskning

I forkant av budsjettfremleggelsen var det noen lekkasjer. Det var allerede klart at det bevilges 40,9 milliarder kroner til forskning.

Det ble også gitt klarsignal om at Norge vil ta del i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa. Totalt 827 millioner kroner skal Norge bruke på å delta i rammeprogrammet.

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim, opplyser at disse midlene kommer i tillegg til bevilgningen på 40,9 milliarder kroner.

— Skal vi komme oss igjennom både koronakrisa og klimakrisa, må vi satse på mer forskning. Utvikling av ny kunnskap kan gi ny teknologi som igjen kan gi nye næringer og nye arbeidsplasser som Norge trenger, sier Asheim i en pressemelding.

Dette er hovedpunktene fra statsbudsjettet:

 • Viderefører de 1600 fagskoleplassene som ble opprettet i 2020, og oppretter 500 nye fagskoleplasser.
 • Digital teknologi for undervisning får 7,5 millioner kroner.
 • Arbeidsrelevans og digitalisering får 30 millioner kroner.
 • Utforskprogrammet får 10 millioner kroner.
 • 194,6 millioner kroner går til innovasjonsprosjekter i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet. 20 millioner av disse kronene skal gå til kommersialisering av forskning. 50 millioner kroner går til forskning- og innovasjon på grønn omstilling. Teknisk-industrielle institutter får en basisbevilgning på 50 millioner kroner. 0,6 millioner kroner til nærings-ph.d.-er.
 • Teknologiløftet i 2021: 50 millioner kroner til forskning og utvikling på økt verdiskaping og reduksjon av klimagassutslipp. Grunnleggende teknologiforskning på IKT får 62,5 millioner kroner. 6,5 millioner kroner til konsekvensjustering av studieplasser i teknologi og grønt skifte.
 • Studentsamskipnadene får en økning i støtten på 20 millioner kroner til 104,8 millioner kroner.
 • Studiestøtten blir prisjustert med 2,3 prosent i studieåret 2021/2022. Studiestøtten øker til 126.360 kroner.
 • Regjeringen foreslår en reduksjon i tildelingen til studentboliger. I forslag ligger det inne en tildeling til 1650 nye studentboliger.
 • 89 millioner kroner bevilges til det femte året i lærerutdanningen, som konsekvensjusteres med halvårseffekt fra høsten 2021.
 • Åtteårsregelen for studiestøtte i Lånekassen endres. I stedet vil studiestøtten få en studiepoengbasert tidsramme for lån og stipend. Dette skal skape fleksibilitet for deltidsstudier.
 • 110 millioner til Vikingtidsmuseet.
 • Campus-prosjektet til NTNU får bevilget 159,7 millioner til forprosjektering. Det er allerede kjent at prosjektet får 11,6 milliarder kroner.
 • Livsvitenskapsbygget: 1,4 milliarder inne i budsjettet til videre arbeid.
 • Oppgraderingsordning får 155 millioner kroner.
 • Unit får 20 millioner kroner i økt bevilgning.
 • Forskningsrådet får et ettårig kutt på 400 millioner.
 • Gaveforsterkningsordningen avvikles. Tildelingen har tidligere vært på 30 millioner kroner.
 • Reduserer reisestipendet for utenlandsstudenter fra 35 prosent til 17 prosent.
 • Foreslår å øke kostnadsrammen til Veterinærbygget (Campus Ås) til 8,35 milliarder kroner. En økning på over 300 millioner fra forrige prisoverslag.
Powered by Labrador CMS