Debatt Hans Ole rian og guro lind

Fremmer bruk av åremål kunsten?

Svært mange av Norges musikkhøgskoles årsverk er åremålsstillinger – noe som, sammenliknet med en fast ansettelse, betyr utrygghet for den enkelte åremålsansatte.

Creo og Forskerforbundet er kritiske til bruk av åremålsstillinger ved Norges musikkhøgskole.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Stortingets behandling av ny UH-lov har aktualisert debatten rundt adgangen til åremålsansettelser i kunstutdanningene. Vi har gjennom flere år sett med uro på praksisen knyttet til ansettelser i undervisnings- og forskerstillinger på Norges musikkhøgskole. Svært mange av skolens over 350 årsverk er åremålsstillinger – noe som, sammenliknet med en fast ansettelse, betyr utrygghet for den enkelte åremålsansatte.

Rektor Peter Tornquist uttaler at Norges musikkhøgskole holder en god balanse mellom åremål og faste ansettelser, og at dette bidrar til å bygge opp sterke fagmiljøer. Vi vet at dette synet ikke deles av våre medlemmer blant de ansatte. Den utstrakte bruken av åremål er hjemlet i Universitets og høgskoleloven som en «kan»-bestemmelse. Det er med andre ord opp til Musikkhøgskolen selv om den velger å benytte seg av åremål eller ikke.

Vi har gjennom flere år sett med uro på praksisen knyttet til ansettelser i undervisnings- og forskerstillinger på Norges musikkhøgskole.

Hans Ole Rian og Guro Lind

Vi antar at begrunnelsen for åremålsansettelsene er at skolen ønsker å ha frihet til å skifte ut lærere i kunstneriske fag med jevne mellomrom for dermed å kunne framstå som et attraktivt utdanningssted. Spørsmålet blir derfor om denne praksisen kan vise til bedre resultater for skolen, eller om dette bare bygger på en antagelse om at kunstnere yter bedre når stillingen er usikker – slik Live Maria Roggen setter ord på i sitt innlegg «Full gjennomtrekk for kunsten?».

Vi tror at påstanden om at alle kunstfag trenger så mye utskiftning er feil, og at loven på dette punkt bygger på en myte. Fornyelse av kunstfag skjer ikke gjennom utskiftning, men gjennom kontinuerlig kunstnerisk fornyelse hos den enkelte ansatte. Det er således ikke forskjell på en professor i matematikk eller klavérspill. Det må ligge et krav om kontinuerlig faglig fornyelse i begge stillinger og det er arbeidsgivers ansvar å gjøre dette tydelig.

Den 1.8. tar Astrid Kvalbein over som ny rektor ved skolen. En ny ledelse betyr også muligheter for ny retning på flere områder. Vi har forhåpninger til at ansettelsespraksisen på skolen tas opp til grundig vurdering, og mener dette bør skje i samvirke med arbeidstakerorganisasjonene ved skolen.

(les videre under AnnonseN)

Bli varslet om
debatt og nyheter

Last ned Khrono-appen og få varsel om de viktigste debattinnleggene og de
viktigste nyhetssakene.
-

Powered by Labrador CMS