utdanning i distriktene

FrP: Henger ikke på greip at kunsthøgskole ikke får støtte

FrP mener at kunsthøgskolen i Lofoten burde være like viktig for regjeringen som Nesna. SV tar med distriktsskolens skjebne inn i budsjettforhandlingene.

Stortingsrepresentant Dagfinn Olsen (FrP) mener at Nordland kunst- og filmhøgskole i Lofoten bør være like viktig for regjeringen som Nesna. Her er han fotografert i forbindelse med en demonstrasjon som oppsagte SAS-ansatte arrangerte foran Stortinget på Eidsvolls plass tidligere i år.
Publisert

En samlet utdannings- og forskningskomité på Stortinget ba i vår regjeringen om å vurdere å tildele studieplasser til Nordland kunst- og filmhøgskole så snart som mulig.

I dag er situasjonen for den nedleggingstruede høgskolen i Kabelvåg i Lofoten usikker.

— Vårt alternative budsjett er ikke klart ennå, så det kommer vi tilbake til, er alt SVs Freddy Øvstegård vil si til Khrono om saken. Han sitter i det nye Stortingets utdannings- og forskningskomité.

Tar det med i budsjettforhandlingene

Stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV) satt i utdannings- og forskningskomiteen forrige periode. Hun er tydelig på at skolen trenger tilskuddet. Hun sier at hun vil ta med seg situasjonen til Nordland kunst- og filmhøgskole inn i forhandlingene med Arbeiderpartiet og Senterpartiet om statsbudsjettet.

SV er den nye mindretallsregjeringens foretrukne støtteparti i Stortinget.

Jeg kan ikke si at budsjettet står og faller på skolen, men det jeg kan si er at vi tar denne saken med oss inn i forhandlingene, sier hun.

Det var Lofotposten som først intervjuet Fagerås om dette. Hun sier til avisen at det bør forplikte at utdanningskomiteen har vært enstemmig for å bevare studietilbudet.

— Vi har en jobb å gjøre med å forsøke å finne penger til dette, slik at skolen ikke må leve i uvisse i flere år fremover.

SV-politikeren understreker likevel at det normalt er lite muligheter for å endre mye på statsbudsjettet, samme år som det er regjeringsskifte. Regjeringen skal legge fram sin tilleggsproposisjon om statsbudsjettet 8. november.

Mona Fagerås (SV) jobbet for å redde kunsthøgskolen i Lofoten da hun satt i utdannings- og forskningskomiteen forrige stortingsperiode.

Oppgitt over Borten Moe

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) har gjort det klart at han ikke vil prioritere studieplasser til kunsthøgskolen i distrikts-Norge.

— Jeg ser ikke at det foreligger et særlig samfunnsmessig behov for utdanningen, som må til for å kunne få statstilskudd uten å ha institusjonsakkreditering. På den bakgrunnen og etter en samlet vurdering, så finner jeg ikke at det er rom i statsbudsjettet for at vi kan gi tilskudd til skolen, sier Borten Moe i svaret på det skriftlige spørsmålet fra stortingsrepresentant Dagfinn Henrik Olsen (FrP).

— Jeg blir overgitt over at Borten Moe svarer som om dette er en privat høyskole, det er ikke det som ligger i saken. Her har man inngått en intensjonsavtale med UiT, det er ikke snakk om en egen høgskole, sier Mona Fagerås til Lofotposten.

Formelt eies skolen i dag av Nordland fylkeskommune.

«Henger ikke på greip»

Dagfinn Olsen (FrP), som stilte spørsmålet i Stortinget, mener at svaret fra Borten Moe ikke henger på greip, ikke minst fordi regjeringen er så opptatt av høyere utdanning i hele landet. Han viser også til at både Arbeiderpartiet og Senterpartiet i fylkestinget i Nordland, sammen med alle de andre partiene, har jobbet lenge for å bevare høgskolen i Lofoten.

Fylkestinget i Nordland vedtok nylig en enstemmig, tverrpolitisk uttalelse om å sikre finansiering og overgang til UiT.

Det er vel og bra at regjeringen vil redde Nesna, men dette er vel så viktig. Jeg hadde forventet at de var like klare når det gjaldt Nordland kunst- og filmhøgskole, sier Olsen.

Han påpeker at utdanningen i Lofoten er unik og den eneste av sitt slag i landet. Det er gode søkertall og studentene som går ut derfra får lett jobb. Han viser også at regjeringen løfter fram distriktene og behovet for utdanning i hele landet, likevel vil ikke regjeringen prioritere høgskolen i Kabelvåg.

Blir trolig del av UiT

I svaret på det skriftlige spørsmålet i Stortinget argumenterer Borten Moe med at Nordland kunst- og filmhøgskole ikke har institusjonsakkreditering. Ifølge universitets- og høgskoleloven må private høgskoler (Nordland kunst- og filmhøgskole er imidlertid ikke privat. Den er eid av Nordland fylkeskommune per i dag, red.mrk.) som hovedregel ha denne typen akkreditering fra Nokut for å kunne søke om statstilskudd, påpeker han.

Dagfinn Olsen er ikke fornøyd med dette svaret.

Han viser til intensjonsavtalen med UiT Norges arktiske universitet, og hvis den fører til at kunsthøgskolen blir en del av UiT, faller argumentet om at det trengs institusjonsakkreditering.

— Hele den argumentasjonen faller bort. Dessuten: Har man institusjonsakkreditering på Nesna? Svaret er nei. Jeg tenker at engasjementet burde være like stort for høgskolen i Kabelvåg, mener han.

Powered by Labrador CMS