økonomi

Frykter å måtte kutte en tredjedel av arealet

Rektor Svein Stølen frykter arealet i livsvitenskapsbygget må reduseres med en tredjedel. Grunnforholdene gjør at bygget blir dyrere enn tenkt, og UiO har fått beskjed om å kutte.

Slik skulle etter planen bygget se ut. Nå gjør vanskelige grunnforhold at budsjettet sprekker, og da kan bygget bli en god del mindre.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Statsbygg har varslet Kunnskapsdepartementet om at arbeidet med å klargjøre tomten i Gaustadbekkdalen i Oslo vil kreve mer tid og penger på grunn av uforutsette problemer med grunnforholdene.

– Det betyr at prisen for byggeprosjektet nå ligger an til å bli høyere enn det Stortinget har vedtatt. Derfor har regjeringen bestemt at Statsbygg, sammen med UiO, skal vurdere hvilke endringer som kan gjøres slik at vi får et livsvitenskapsbygg til den prisen Stortinget har bestemt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Universitetet i Oslo (UiO) er nå urolig.

— Kutt i Livsvitenskapsbygget vil få alvorlige konsekvenser for UiO og for Norges satsing på kunnskap og innovasjon, skriver UiO på egne nettsider.

Skal kutte sammen med Statsbygg

Livsvitenskapsbygget i Gaustadbekkdalen skal bli Norges største universitetsbygg. Rammen fra Stortinget er vel seks milliarder kroner.

Det går ikke frem i pressemeldingen hvor mye dyrere bygget nå kan bli.

— Det er snakk om et betydelig beløp og areal. I verste fall kan det bli snakk om å redusere arealet med en tredjedel, frykter UiO-rektor Svein Stølen.

— Men vi håper og tror — og vi skal jobbe hardt for — at det ikke skal bli et så stort kutt, sier han.

Stølen sier universitetet vil arbeide for å få maksimalt ut av det arealet de vil få, og at de nå vil se etter gode løsninger.

Statsbygg er byggherre på vegne av Kunnskapsdepartementet, og Stølen sier UiO har hatt et godt samarbeid med dem.

— Nå gjelder det å komme videre så fort som mulig og se på ulike mulighetsrom, sier Stølen.

UiO og Statsbygg skal komme med et felles forslag innen utgangen av september.

Skal vurdere videre fremdrift

— Betyr dette at dere har fått beskjed om at dere ikke får mer penger?

— Vi har fått en fast ramme, og vel seks milliarder er grensen. Men det er fremdeles et stort bygg, og det er fremdeles seks milliarder, understreker Stølen.

UiO skriver selv at livsvitenskapsbygget skal koble sammen ulike fag og disipliner for å forstå liv og livets prosesser. Livsvitenskap skal samle farmasi, medisin og kjemi med forskning innen biologi, nano- og bioteknologi, medisinsk teknologi, stordata og kunstig intelligens, og bygget, som skulle være ferdig i 2024, skal plasseres i Oslo Science City.

Vi har fått en fast ramme, og vel seks milliarder er grensen.

Svein Stølen, rektor UiO

Regjeringen skal, på grunnlag av de alternativene Statsbygg og UiO kommer med, i løpet av høsten ta stilling til videre fremdrift for prosjektet.

– Det er fortsatt tidlig i prosjektet, og det det er derfor mulig å gjøre endringer. Nå må vi ta en fot i bakken for å ha kontroll på kostnadene og få et godt beslutningsgrunnlag for den videre fremdriften. Målet er å finne gode løsninger slik at livsvitenskapsbygget blir et sted for samarbeid på tvers av fagmiljøer for bidra til å løse store samfunnsutfordringer, sier Asheim i pressemeldingen.

Sprekk på Ås

Selv om livsvitenskapsbygget per nå er det største universitetsbygget, er det ikke det dyreste. Khrono har skrevet flere saker om Norges miljø- og biovitenskapelige universitets nye campus på Ås. Der har det vært både forsinkelser og en budsjettsprekk på en milliard kroner. Sluttsum kom på over åtte milliarder.

Powered by Labrador CMS