lokalisering

Går videre med tre alternativer for Romerike-campus 

Statsbygg anbefaler tre alternativer for OsloMets nye campus. Finansieringen blir krevende, ifølge rektor.

Rektor Christen Krogh sier at OsloMet trenger ekstra finansiering for å kunne etablere en robust campus i Lillestrøm sentrum som skal ha minst 20 prosent av universitetets virksomhet.
Publisert

Ifølge konseptvalgutredningen som Statsbygg har gjort for OsloMet, er anbefalingen at tre alternativer for en ny campus i Lillestrøm sentrum blir med videre. Disse tre vil være mer samfunnsmessig lønnsomme enn å bli på Kjeller, der campus Romerike ligger nå.

De tre alternativene er:

  • Virksomheten som i dag er på Kjeller, flyttes til Lillestrøm sentrum, det vil si cirka 13 prosent av OsloMets totale virksomhet.
  • To tredjedeler av virksomheten på Kjeller flyttes til Lillestrøm sentrum, sammen med fagmiljøer med opp mot 2000 studenter som flyttes fra Pilestredet. Dette vil utgjøre cirka 20 prosent av OsloMets samlede virksomhet.
  • Hele Kjeller flyttes til Lillestrøm og fagmiljøer med opp mot 1250 studenter flyttes fra Pilestredet. I alt utgjør også dette alternativet cirka 20 prosent av universitetets totale virksomhet.

Styret ved OsloMet skal 8. mai vedta om utredningen skal sendes videre til Kunnskapsdepartementet, som i så fall vil sende den på ekstern kvalitetssikring som vil ta opptil et halvt år, går det fram av styrepapirene.

Krevde 20 prosent

OsloMet fikk i mai 2022 beskjed av daværende forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe om at minst 20 prosent av OsloMets virksomhet skal ligge i Lillestrøm sentrum.

I mai 2022 fikk rektor Christen Krogh beskjed om at 20 prosent av OsloMet skal ligge i Lillestrøm sentrum. Her er han sammen med daværende ordfører Jørgen Vik og tidligere statsråd Ola Borten Moe.

Likevel har Statsbygg med et alternativ som innebærer at kun 13 prosent av virksomheten vil ligge i Lillestrøm.

Grunnen er at det ikke er mulig å avgjøre om det er mer samfunnsmessig lønnsomt å øke campusens størrelse fra 13 til 20 prosent. Det kan man ikke finne ut før OsloMet har besluttet faglig innhold på campus Lillestrøm, går det fram av utredningen.

På grunn av denne usikkerheten påpeker Statsbygg at en trinnvis utbygging av campus Lillestrøm kan være en løsning, det vil si at man starter med å flytte dagens virksomhet på Kjeller til Lillestrøm sentrum for deretter over tid å øke til 20 prosent.

Rektor ber om støtte

Rektor Christen Krogh anbefaler universitetsstyret å støtte konseptvalgutredningens anbefaling. Han viser til at universitetets ledergrupper, Studentparlamentet, tillitsvalgte og det sentrale arbeidsmiljøutvalget har blitt orientert om utredningen. Det er også avholdt et allmøte med ansatte på campus Kjeller.

— Statsbygg har gjort et grundig arbeid. Jeg håper derfor at styret kan sende sluttrapporten til Kunnskapsdepartementet for godkjenning. Det vil sikre videre framdrift i arbeidet, sier Krogh på OsloMets ansattesider.

— Vi har allerede startet arbeidet med å komme fram til faglig innhold for campus Lillestrøm, som vi planlegger at styret får til vedtak i oktober, sier han. 

Vil trenge finansiering

I tillegg til å kreve at 20 prosent av OsloMets virksomhet skal ligge i Lillestrøm, sa regjeringen også at campusen skal realiseres innenfor OsloMets eksisterende budsjettrammer.

Det skaper hodebry på OsloMet.

Ifølge konseptvalgutredningen vil det være krevende å oppfylle føringen om 20 prosent av virksomheten, samtidig som alt skal skje innenfor universitetets rammer.

— Det er et viktig punkt at OsloMet trenger ekstra finansiering for å kunne etablere en robust campus med minst 20 prosent av virksomheten. Vi har fra før bedt Kunnskapsdepartementet om finansiering utenfor rammen til 500 studieplasser på ny campus i Lillestrøm, sier Krogh.

Ifølge utredningen vil alternativ én, å flytte dagens virksomhet på Kjeller til Lillestrøm sentrum kunne realiseres uten ekstra finansiering, mens de to andre alternativene vil koste henholdsvis 1,1 milliarder og 0,7 milliarder mer, ifølge kalkylene.

Statsbygg har også vurdert et enda et alternativ, som er forkastet. Det innebar at 25 prosent av OsloMets virksomhet, med et tverrsnitt av fagmiljøene, skulle lokaliseres i Lillestrøm sentrum. Dette mest omfangsrike alternativet forsvarer ikke de betydelig økte kostnadene, ifølge Statsbygg.

Langt fram

Når en campus i Lillestrøm sentrum kan stå ferdig, er fortsatt uklart.

— Det er fremdeles lenge til en eventuelt ny campus vil stå klar i Lillestrøm sentrum, sier Christen Krogh.

— I mellomtiden er det viktig at vi ved OsloMet fortsetter det gode arbeidet med utdanning, forskning og innovasjon knyttet til den aktiviteten vi allerede har på Romerike, sier han.

Powered by Labrador CMS