Debatt ● Ørjan Flygt Landfald

Generativ KI: Hvor går grensen mellom læringsverktøy og juks?

Istedenfor å forholde oss til at studentene nå lærer på nye måter, sitter samtalen fast i spørsmål om forbud og plagiatkontroll. Vi må heller hjelpe studentene til å bruke verktøyene på en konstruktiv måte.

Hvordan skal vi hjelpe studenter til å forholde seg til verktøyene på en konstruktiv måte nå og i fremtiden?
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Studentene anvender generativ KI i sitt studiearbeid. Istedenfor å forholde oss til at studentene nå lærer på nye måter, sitter samtalen fast i spørsmål om forbud og plagiatkontroll. Samtidig eksisterer det full forvirring rundt når det er greit å anvende ChatGPT eller andre KI-drevne verktøy og når det anses som juks. 

Mange studenter anvender chatboter som ChatGPT og Bard i sitt studiearbeid. Nytt av tiden er at flere av verktøyene vi vet studenter bruker i sin læring nå også tilbyr integrerte KI-drevne chatboter. Som eksempelvis EnkelEksamen, som spesialiserer seg på å lage nettbaserte versjoner av store kurs på alle de store universitetene og høyskolene i Norge. 

Det har betydning for hvordan studenter oppsøker og sammenstiller informasjon, og dermed for hvordan læring skjer. Istedenfor å snakke om forbud eller plagiat, må vi snakke med studenter om hvordan verktøyene kan brukes konstruktivt. 

Her er tre grunner til at diskusjon om forbud og plagiat er lite hensiktsmessig: 

  1. De færreste studenter vil skrive rett av og lime inn i en eksamensbesvarelse. Har man ørlite digital kompetanse forstår man at dette er et verktøy som kan spille en selv god ved å interagere med chatboten i flere iterasjoner. 

  2. Mye tekst som er publisert på nettet er allerede KI-generert. Dersom det i seg selv anses som juks at en tekst er KI-generert, vil også publiserte artikler potensielt være annenhånds KI-generert. Eller i fagboka for den saks skyld. 
  3. Det er lite sannsynlig at plagiatverktøy med sikkerhet vil kunne bekrefte at en tekst er generert med ChatGPT eller andre chatboter. Til nå eksisterer det ingen verktøy som kan gi sikre svar på spørsmålet om plagiat, men mange verktøy som kan hjelpe deg å unngå dem. 

Hvordan skal vi hjelpe studenter til å forholde seg til verktøyene på en konstruktiv måte nå og i fremtiden? Hvordan endrer generativ KI betingelsene for læring? 

De studentene vi har snakket med på Handelshøyskolen BI sier at det er vanlig å anvende KI-chatbots som personlige assistenter. Det kan for eksempel innebære å få tips til teorier, oppbygging av tekster eller presentasjoner, oversetninger eller forbedring av språk. 

Samtidig er studentene bekymret for når de trår over grensen til at læringsverktøyet blir et verktøy for juks. 

Det er ikke rart, da verken studentene selv eller sektoren har noe klart svar på hvor grensene mellom når det å anvende ChatGPT er juks og når det er et godt verktøy for læring. 

I et internseminar på BI spurte jeg lærere om nettopp dette. Svarene var svært sprikende som tyder på at studenter kan måtte forholde seg til svært ulike standpunkter mellom kurs. Dette må adresseres på en konstruktiv måte. 

Studentene må lære å anvende faget i samspill med KI-drevne verktøy. Slike verktøy er allerede en sentral del av mange arbeidstakeres verktøykasse. Kompetansen til å forstå, anvende og reflektere over generativ KI sin innflytelse på arbeids- og samfunnsliv må integreres som en del av utdanningen og ulike fagområder. 

Mens vi venter på at sektoren får implementert generativ KI (slik som UiO er på god vei til å få til), så må vi i det minste snakke med studentene om hvordan de kan anvende verktøyet som en del av sin studiehverdag allerede nå i høst. 

Ved semesterstart må studentene få svar på følgende i hvert enkelt fag: 

  • Hvor går grensene mellom å anvende KI-støttede chatbots som ChatGPT som et studieverktøy og når overskrives grensene for juks? 

  • Informasjon om trygg bruk og gode «promtevettregler». På BI anmoder vi studenter om å være kritiske, ikke dele sensitiv informasjon og har delt informasjon om CREATE-rammeverk for hvordan best interagere med KI-chatboter. 

  • Dersom skolen ikke har forbudt chatbots i eksamensreglement, må studentene får svar på om det er greit å henvise til ChatGPT som en kilde. ChatGPT og andre tekstgenererende KI er nå lagt offisielt til i henvisningsstiler som APA6th. 

I neste omgang må vi begynne å integrere verktøyet som en del av studentenes studiehverdag slik at de kan få den treningen og forståelsen de trenger for et KI-støttet arbeidsliv. 

Powered by Labrador CMS