Debatt Marcus Steen Nitschke

Gi oss heltidsstudenten tilbake

Idéen om «heltidsstudenten» virker fjernere enn noen gang, og valgløftene til regjeringen fremstår som lite annet enn tomme ord, skriver Teknas studentleder.

Det er på tide å knytte studiestøtten fast til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden, skriver Marcus Steen Nitschke.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Dagens studiestøtte er ikke til å leve av. De fleste studenter må enten jobbe mye ved siden av studiene eller få hjelp hjemmefra for å klare seg økonomisk. Idéen om «heltidsstudenten» virker fjernere enn noen gang, og valgløftene til regjeringen fremstår som lite annet enn tomme ord.

Høsten 2021 hørte vi at det var «vanlige folk sin tur». Tusenvis av studenter flokket til stemmelokalene i god tro om at det endelig skulle bli mulig å studere på heltid. Begge regjeringspartiene hadde tross alt programfestet at de ville øke kjøpekraften til studenter, og lovet bedre studentøkonomi i valgkampen. Ved makten er det derimot klasseforskjeller i høyere utdanning som er resultatet.

I Tekna har vi nylig gjennomført en undersøkelse blant våre 15 000 studentmedlemmer, og tallene viser at studenthverdagen blir hardere:

I overkant av 35 prosent av studentene sier at de er avhengig av jevnlig støtte av foreldre for å klare seg økonomisk. Fire av fem studenter bruker over halvparten av studiestøtten på å bo, og hele 20 prosent bruker over 75 prosent av studiestøtten på husleia.

Man skulle tro at en sittende regjering med Arbeiderpartiet i spissen var mer opptatt av å motvirke sosial reproduksjon og hindre utvikling av klasseskiller i samfunnet

Marcus Steen Nitschke, studentleder i Tekna

Gitt prinsippet om lik rett til utdanning og gratis skolegang, er dette trist lesning. Foreldrenes lommebok kan ikke avgjøre om vi kan studere eller ikke.

Studiestøtten ble i statsbudsjettet for 2022 økt med to prosent for å følge den forventede prisveksten. Galopperende mat- og strømpriser har gjort den reelle prisveksten nesten tre ganger høyere, og vår undersøkelse viser at 54 prosent av våre studentmedlemmer er avhengig av deltidsjobb for å klare seg. Hele en av tre av de som er avhengig av jobb mener at denne går på bekostning av studiene.

For mange innebærer det å jobbe mye ved siden av studiene å måtte nedprioritere verdifull studietid. I verste fall vil den pressede situasjonen resultere i at studietiden må forlenges og flere må bruke lengre tid enn normert tid for å fullføre studiene. Vi trenger fullt fokus på studier og en høy gjennomføringsgrad.

Man skulle tro at en sittende regjering med Arbeiderpartiet i spissen var mer opptatt av å motvirke sosial reproduksjon og hindre utvikling av klasseskiller i samfunnet. Per dags dato gjør de denne påstanden til skamme. Lik mulighet for alle til å studere – uavhengig av bakgrunn –er noe av det viktigste for å motvirke sosiale forskjeller.

Men rødgrønn regjering fortsetter der de slapp sist; med å senke studentenes kjøpekraft, og nedprioritere de som tar høyere utdanning. Idéen om heltidsstudenten er fjernere enn noen gang, og vi trenger sårt tiltak som bidrar til varig endring.

Vi forventer mye mer av våre politikere. Tilgang til høyere utdanning blir vanskeligere for hver dag, så lenge studiestøtten forblir så lav som den er. Det er på tide å knytte studiestøtten fast til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden slik at den får et solid løft og i fremtiden reguleres etter den faktiske prisveksten. Først da vil studiestøtten være til å leve av.

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS