Debatt ● Tanja Barth

Gi studentene tilgang til tekst­kontroll før innlevering

I stedet for den fryktbasert trusselen om at «vi tar deg i plagiatkontrollen hvis ikke du passer deg», kan studentene få en konkret tilbakemelding på om oppgaven inneholder problematiske tekstlikheter.

Det er selvfølgelig mulig at noen ønsker å plagiere andres arbeid, skriver kronikkforfatteren. --Men veldig ofte er hovedpreget at studenten har dårlige arbeidsmetoder og dårlig forståelse av hva som kreves av en akademisk tekst eller besvarelse.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Plagiatsakene den siste tiden er preget av moralisering og kritikk av studentene som har levert arbeider med mye tekstlikhet i forhold til eksterne kilder. Dette gjelder særlig tekst uten korrekt referering og markering av sitat — jf. Kjerkol og Borch. 

Det er selvfølgelig mulig at noen ønsker å plagiere andres arbeid, men veldig ofte er hovedpreget at studenten har dårlige arbeidsmetoder og dårlig forståelse av hva som kreves av en akademisk tekst eller besvarelse. 

Universitet og høyskoler har et ansvar for opplæring av disse studentene slik at de selv kan klare å levere arbeider som er korrekt presentert i formatet som kreves i en akademisk tekst. For øyeblikket er dette i stor grad avhengig av hvordan den enkelte studenten veiledes og følges opp. 

Det finnes en enkel forbedring i systemet som kan avhjelpe dette: Gi studentene tilgang på plagiatsjekk før de lever oppgaven. 

Da kan de få en konkret tilbakemelding på om oppgaven inneholder problematiske tekstlikheter, og så kan de selv omarbeide teksten og føye til referanser så den oppfyller de formelle kravene til sitering. 

Dette vil være et positivt bidrag til opplæring i akademisk skriving — i stedet for en fryktbasert trussel om at «vi tar deg i plagiatkontrollen hvis ikke du passer deg». Det finnes programvare og rutiner for plagiatkontroll, så det eneste som trengs er å gi studentene mulighet til å bruke dem før innlevering, i tillegg til at institusjonen gjør det etterpå. 

Hvis programvaren også har mulighet til å gjenkjenne KI-generert tekst blir den enda nyttigere, både for studentene og for lærestedene, siden frekvensen av uakseptable tekster åpenbart vil gå ned.

Powered by Labrador CMS