Debatt ● Elisabeth Hoksmo Olsen, Kaja Ingdal Hovdenak og Wilhelm Anthun

Studenter bør ha tilgang til plagiatkontroll

Fusker jeg nå? Studenter flest ønsker ikke å fuske, men frykten for å bli tatt for uforsettlig fusk er nå merkbar. Vi ber derfor om at verktøy for plagierings­kontroll skal være tilgjengelig for alle studenter.

Ved UiO, UiB og NMBU har kronikkforfatterne erfart at fusk er noe som opptar studentene, og at frykten for å bli tatt for uforsettlig fusk er merkbart. — Studentene kan ta seg i å stille seg spørsmålet: Fusker jeg nå?
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Siden det ble kjent at tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch hadde plagiert over 20% av eksamen, har det kommet kraftige reaksjoner fra hele studentbevegelsen.

Noe positivt har likevel kommet ut av denne saken. Selv om Borch måtte gå av som statsråd, har hun satt fusk og reaksjoner på fusk på dagsordenen. Det er betimelig. 

Ved UiO, UiB og NMBU har vi erfart at fusk er noe som opptar studentene, og at frykten for å bli tatt for uforsettlig fusk er merkbart. Studentene kan ta seg i å stille seg spørsmålet: Fusker jeg nå?

Vi må ta problemet ved roten. Studenter som handler i god vilje, skal ikke trenge å være usikre på om de vil tas for juks eller ikke. Det mest åpenbare tiltaket for å sikre dette er et tydelig nasjonalt regelverk. Men det kan gjøres mer. Når en student først er tatt for juks er det for sent å forhindre juksinga. Da venter straffen som i ytterste konsekvens kan være utestengelse i to semestre, fire hvis regjeringa får det som de vil. 

Vi må styrke studentenes rettssikkerhet ved å jobbe mer forebyggende. Vi må gi studentene de nødvendige hjelpemidlene for å unngå at de jukser uforsettlig.

Vi må ta i bruk teknologien som er tilgjengelig, og gi studentene hjelp til selvhjelp.

Studenter flest ønsker ikke å fuske. Dette burde være en bærende antagelse når vi sikrer studentens rettssikkerhet.

Olsen, Hovdenak og Anthun

Å utestenge studenter på grunn av slurv med kildeføringen eller gjenbruk av egen tekst, koster både samfunnet, utdanningsinstitusjonen og ikke minst studenten selv dyrt. Vi foreslår en løsning der alle studenter har tilgang på et verktøy for plagieringskontroll. Tiltaket vil bidra til å forhindre uforsettlig fusk og unødig fuskefrykt blant studentene, spare både sensureringssystemet og nemdene for unødvendig ressursbruk samt sikre en mer formativ tilnærming til vurdering.

Studenter flest ønsker ikke å fuske. Dette burde være en bærende antagelse når vi sikrer studentens rettssikkerhet.

Vi må se fremover. Digitaliseringen i samfunnet har ikke løpt løpsk bare fordi de digitale hjelpemidlene har blitt bedre. Digitaliseringen er på full fremmarsj, og eksamensmetodene henger etter.

Vi ber derfor om at verktøy for plagieringskontroll skal være tilgjengelig for alle studenter, både i forkant av, og underveis i vurderingssituasjoner. 

Rettssikkerhet burde ikke være for mye å be om – heller ikke for oss studenter.

Powered by Labrador CMS