NMBU

Gir rektor mer ansvar

Styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) delegerer flere oppgaver til rektor Sjur Baardsen.

Siri Hatlen er styreleder ved NMBU.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styret ved NMBU vil jobbe med strategi og mer overordnede spørsmål, og mindre med hvordan universitetet faktisk utfører oppgavene sine.

Derfor bestemte et enstemmig styre torsdag at flere avgjørelser skal delegeres rektor Sjur Baardsen og hans administrasjon.

I denne omgang handler det om å fjerne detaljer for hvordan man skal forvalte lover og regler som gjelder for studier fra studieforskriften, og heller gi rektor mulighet til å utforme nye bestemmelser.

«Dette vil gi NMBU en studieforskrift der styret regulerer overordnede føringer som det er viktig at styret tar stilling til. Studieutvalget og andre rådgivende organ i NMBUs styringsreglement vil være involvert i rektors beslutninger knyttet til endringer i utfyllende bestemmelser», heter det i styrepapirene.

Vil skille mellom daglige og prinsipielle saker

— Dette har styret lenge hatt som en målsetting. Vi vil skille mellom daglige, administrative og forvaltningsmessige oppgaver som ivaretas godt av rektor og direktør og deres staber, og det styret må bruke tid på, sier styreleder Siri Hatlen til Khrono.

Rektor NMBU - Sjur Baardsen

Styrelederen sier at NMBU har flere store saker på agendaen, som flytting til nytt bygg og andre strategiske avgjørelser, og at de i noen av de sakene ser at man bør skille mer på overordnede prinsipielle spørsmål og det som er mer daglige oppgaver som rektor kan utføre sammen med sine utvalg.

— Det handler om arbeids- og rolledeling mellom daglig ledelse og styret, sier Hatlen.

— Denne gangen var det studieforskriften. Vil en slik delegering av ansvar også gjelde andre saker?

— Vi har hatt flere saker bakover som er basert på samme tenkning, om at rektoratet bør få fullmakt til å håndtere praktiske utfordringene når de ser hvordan det funker i det daglige. I går vedtok vi også å forlenge fullmakten til rektor om å beslutte gjennomføring av eksamen og undervisning — det som handler om korona-situasjonen. Det er som regel lite styret har å tilføye på sånt arbeid, ettersom administrasjonen gjør det bra. Utviklingen har gått gradvis i den retningen etterhvert som NMBU har blitt en mer moden organisasjon og har fått på plass en god struktur.

— Forskyves noe av makta ved NMBU nå?

— Nei, det oppfatter jeg ikke at det er. Det er en forskyvning i bruk av tid og ressurser. Det er en tydeliggjøring.

— Ingen forskyvning av makt

Rektor Sjur Baardsen sier at styret ønsker at det som innenfor lov og forskrift kunne delegeres til rektor, skal delegeres. Men det innebærer heller ikke ifølge Baardsen noen forskyvning i maktforholdene.

— Gir dette deg mer makt?

— Nei, makta ligger i de strategiske beslutningene. Ikke i den operasjonelle utførelsen.

— Innebærer det mer ansvar på deg, eller bare mindre ansvar for styret?

— Jeg får nok noe mer arbeid, vil jeg si. Men det medfører ingen forskyvning av ansvar. Det har vært slik at styret har vært nærmere den operasjonelle driften, men nå ønsker å forholde seg mer overordna til arbeidet med studieforskriften. Og det er rektors administrasjon som får jobben, ikke rektor alene, understreker rektor Baardsen.

— Det heter i styrepapirene at man skal ta ut detaljer av studieforskriften og flytte de «over i utfyllende bestemmelser, og at rektor gis fullmakt til å fastsette disse bestemmelsene». En viss endring innbærer jo dette?

— Ja, men det er mange saker som er utarbeidet og som kommer innom rektors ledergruppe før det settes i verk.

Powered by Labrador CMS