utskiftinger

Halvparten av ledelsen i Nokut er byttet ut

I løpet av sommeren har halve ledelsen i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen forsvunnet ut dørene.

Kristin Vinje ble ny Nokut-direktør 1. september, og inngår i en ledelse der halvparten er nye i jobben.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

1. september inntok Kristin Vinje tronen i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut), da hun erstattet Terje Mørland som direktør.

Det er imidlertid ikke eneste utskifting i Nokuts ledelse. Totalt forsvant tre av de seks som før sommeren utgjorde Nokuts ledergruppe, ut dørene før høstsemesteret for alvor tok til.

Fakta

Nokut

  • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - Nokut - har nylig fått Kristin Vinje som ny direktør.

Formålet med NOKUT er å sikre og fremme kvalitet i utdanning ved

  • å føre tilsyn med, informere om og bidra til å utvikle kvaliteten i norsk høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning.
  • å godkjenne og informere om utenlandsk utdanning og informere om mulighetene for godkjenning av utenlandsk utdanning og kompetanse i Norge.
  • Nokut har rundt 150 ansatte og holder til på Lysaker i Bærum kommune.

Kilde: Nokut.no

I tillegg til Vinje som ny øverste direktør, har Dag Hovdhaugen blitt ny direktør for utenlandsk utdanning. Han erstattet Stig Arne Skjerven.

Også administrasjonssjef Kathrine Dahlslett Graff har sluttet, og i skrivende stund fungerer Thrine Kallseter i rollen.

Utover dette har også én av de ti seksjonslederne i Nokut sluttet.

Har ringrever på huset

Både Skjerven og Graff, som sluttet som henholdsvis direktør for utenlandsk utdanning og direktør for administrasjonen, opplyser til Khrono at det ikke ligger noen dramatikk bak at de slutter.

Men hvordan påvirker det kontinuiteten i Nokut?

— Det har vært litt utskiftinger nå. Før sommeren kom det ny leder for utenlandsavdelingen, og nå sluttet lederen for administrasjonsavdelingen etter å ha vært der i mange år, sier Kristin Vinje, fersk Nokut-direktør.

— Mister man mye kompetanse nå?

— Nei, det vil jeg ikke si. Det er en overgang å få ny direktør som meg, men vi har ringrever som har vært der lenge som ivaretar kontinuiteten. Samtidig mener jeg at et nytt syn på saker og ting også er fint, sier Vinje.

Mye nytt fra politikerne i vente

Den nye Nokut-direktøren, som Khrono også intervjuet i sommer før hun tiltrådte, sier hun foreløpig ikke har sett seg ut noe konkret som må endres på i organisasjonen med rundt 150 ansatte.

— Jeg jobber fortsatt med å komme inn i sakene. Dette er et omfattende og komplekst fagsystem, men det går seg til etter hvert. Jeg har foreløpig snakket med alle fagavdelinger og mange av de ansatte.

Framover vil Vinje møte eksterne direktorater og etater. Vinje har tidligere uttalt at hun ønsker seg bedre definisjon av oppgavene til og forskjellene mellom ulike organer i kunnskapssektoren som Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning journ.anm.), Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning journ.anm.) og Nokut.

Spennende utfordringer

Men hun ser også en utfordring i at det foregår mange politiske prosesser som har betydning for Nokut.

— Det arbeides med endringer i Universitets- og høyskoleloven som følge av Aune-utvalget med vekt på styring i sektoren, og det kommer en melding om arbeidslivsrelevans. På fagskolefronten skjer det også mye positiv utvikling som vil påvirke vårt arbeid. Det er mye som er styrende for oss som er på gang nå, og det synes jeg er spennende, avslutter Nokut-sjefen.

Aune-utvalget foreslo også i sin innstilling å evaluere Nokut. Daværende direktør, Terje Mørland, var forundret over dette og mente at man burde ha en evaluering som omfatter oppgavene til og arbeidsdelingen mellom Nokut, Diku, Unit, deler av Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet - og ikke bare evaluere Nokut alene.

Powered by Labrador CMS