Rektor Hanne Solheim Hansen og styreleder Vigdis Moe Skarstein ved Nord universitet under styremøtet 26. juni 2019 da vedtaket om Nesna og Sandnessjøen ble gjort. Foto: Nord

Mandag møter Nord-rektor på Stortinget. Hun skal forsvare nedlegging av studiesteder.

Nord. Mandag er det høring på Stortinget. På dagsorden står et forslag fra SV om at Stortinget må pålegge Nord universitet å reversere vedtaket om nedlegging av Nesna og Sandnessjøen. Nord-rektor Hanne Solheim Hansen er første taler.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hanne Solheim Hansen er rektor på Nord universitet. Hun ble konstituert etter at tidligere rektor Bjørn Olsen gikk på dagen for snart ett år siden. Rett før sommeren ble Hansen ansatt formelt som rektor.

Fakta

Prosessen på studiestedsstruktur ved Nord universitet våren 2019

Konstituert rektor, nå rektor på Nord universitet, Hanne Solheim Hansen presenterte sin rapport onsdag 24. april.

Rapporten foreslår at dagens ni studiesteder gjøres om til to campuser, tre studiesteder og to utdanningssteder med nett- eller samlingsbaserte tilbud.

Forslaget fra rektor Solheim Hansen om studiestedsstruktur ble behandlet første gang i Nord universitets styre 30. april. Rapporten er nå sendt på høring.

26. juni gjorde styret et vedtak. Nesna og Sandnessjøen avvikles som studiested, mens Namsos ble skjermet.

I mai sendte SV-representanter inn et representantforslag til Stortinget.

30.september er det høring, og komiteen har frist til 5. november med å leve innstilling i saken. Vedtak er ventet før jul.

Som konstituert rektor har Hanne Solheim Hansen hatt den krevende oppgaven å føre i land saken om studiestedsstruktur for det nyfusjonerte Nord universitet. Dette er en sak som har rullet og gått på Nord universitet, egentlig før Nord universitet ble en realitet 1. januar 2016. Da ble Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag til Nord universitet.

Problemene på Nesna begynte lenge før fusjonen.

Hanne Solheim Hansen

Og saken har skapt storm og store bølger både lokalt og regionalt. Det ble også en viktig sak i valgkampen nasjonalt.

Mandag 30. september har Stortinget innkalt til høring i forbindelse med et representantforslag fra SV. Partiet ønsker at Stortinget pålegger Nord universitet å reversere beslutningen om nedlegging av studiestedene Nesna og Sandnessjøen.

En av de som har meldt seg for å snakke er nettopp rektor Hanne Solheim Hansen.

Her kan du følge høringen direkte

Tre minutter for å forsvare sitt vedtak

Tre minutter har Hanne Solheim Hansen fått tildelt. Solheim Hansen sier til Khrono at hun skal bruke sine tilmålte minutter så godt hun kan for å forklare politikerne at det er en helt nødvendig, og etter hennes syn, riktig beslutning styret ved universitetet har tatt.

Hansen vil både fortelle om bakgrunnen for vedtaket som styret ved universitetet har gjort, om hvordan Nord universitet satser på Helgeland, og om at det etter hennes syn ikke er Nord universitet som er årsaken til at campus Nesna sliter.

— Problemene på Nesna begynte lenge før fusjonen, påpeker rektor Hanne Solheim Hansen, innledningsvis til Khrono.

Stortinget skal behandle forslag fra SV

Det er stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski fra SV som har levert inn representantforslag om en desentralisert høyere utdanning for kvalitet, velferd og bærekraftige lokalsamfunn.

I vedtaksforslaget heter det:

  1. Stortinget ber regjeringen om å stoppe den foreslåtte endringen av studiestedsstruktur ved Nord universitet.
  2. Stortinget ber regjeringen om å komme tilbake med en plan for hvordan man kan oppfylle intensjonene i Meld. St. 18 (2014–2015) om å styrke studiestedene slik at de kan bli mer betydningsfulle i sin region.
  3. Stortinget ber regjeringen om å legge fram en helhetlig plan for framtidig struktur for høyere utdanning i Norge.

Lokalt har alle partier signalisert at de ønsker fortsatt høyere utdanning i Nesna, men sentralt er det klart at SV ikke kommer til å få gjennomslag. Kristelig Folkeparti vrir seg kraftig i sine stoler, men sier at de ikke vil overprøve styret til Nord universitet, men at de vil være med på å sikre alternativ aktivitet på studiested Nesna når Nord universitet trekker seg ut.

Utdanningskomiteen skal levere innstilling i saken 5. november og saken behandles i Stortinget før jul. På mandag er det mange ulike aktører som skal slippe til med sine argumenter i saken.

— Vi satser på Helgeland

Nord-rektor Hanne Solheim Hansen opplever tidvis at informasjonen om situasjonen ved Nord universitet, bakgrunnen for de vedtakene som er gjort, og ikke minst hva man faktisk skal gjøre drukner litt i annen argumentasjon.

— Det er faktisk slik at vi satser på Helgeland. Vi bygger opp Mo i Rana som et viktig studiested for Nord universitet forteller Hansen.

Hun trekker fram at i Mo i Rana har de god gjennomstrømning av sine studenter og at de nå er godt i gang med å bygge opp en solid sykepleieutdanning der.

— Så vil vi flytte dagens samlingsbaserte undervisning som foregår i Nesna til Mo i Rana, som kun ligger 67 km unna. Samtidig vil vi konsentrere all lærerutdanning til Bodø og Levanger, legger rektor til.

Hun presiserer at det er de to samlingsbaserte grunnskolelærerutdanningene og den samlingsbaserte barnehagelærerutdanningen på Nesna som blir flyttet til studiestedet i Mo i Rana. Mens selve fagmiljøene innen lærerutdanning blir samlet på to steder i Nord: i Bodø og Levanger.

— Dere sier at en årsak til nedlegging i Nesna er at det er for få søkere. Hva er det som får dere til å tro at det vil søke flere i Mo i Rana, en times biltur unna Nesna?

— Mo i Rana er Nordlands tredje største by, et trafikk-knutepunkt og et senter for Helgeland. Mo har også et større befolkningsgrunnlag, noe som vil sikre en bedre rekruttering, mener rektor.

— Flytter for å levere flere kandidater, også til Helgeland

Hun forteller også at de nå jobber med å legge til rette for at man rekrutterer søkere til den samlingsbaserte undervisningen som skal ligge i Mo i Rana, ikke bare fra Helgeland, men hele Nordland.

— Vi flytter utdanningene fra Sandnessjøen og Nesna nettopp for å bedre vår satsing og kunne produsere flere kandidater til glede for kommunene på Helgeland, understreker Hansen.

— Du har også argumentert med at dere ikke har råd til å drifte hele infrastrukturen på Nesna. Men vi ser av styrets egen utredning at det er langt dyrere priser per kvadratmeter i Mo i Rana?

— Lokalitetene vi har i Mo i Rana vil vi kunne benytte bedre enn det vi gjør i dag. Det betyr at vi kan klare oss med langt færre kvadratmeter enn det vi har på Nesna, og dermed vil flyttingen også gi en økonomisk innsparing, svarer Hansen

— Nesnas problemer startet for lenge siden

Et annet moment rektor er opptatt av er at Nesnas utfordringer startet lenge før fusjonen. Dette vil hun nok også poengtere overfor politikerne mandag, i de tre minutter hun har fått til rådighet.

— Vi kan se det ihvertfall tilbake til 2008. Man har slitt med rekruttering og man har slitt med økonomien,sier rektor.

— Man etablerte det som på folkemunne ble kalt «badestudier,» men i 2015 var det jo daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen som bestemte at man ikke lenger skulle få lov til dette. Disse studiene hadde jo vært med å sikre økonomien på Nesna i flere år, og dette skjedde jo et halvt år før fusjonen, legger rektor til.

— Fusjonsplattformen er jo veldig tydelig på at man skal beholde alle studiesteder. Synes du i dag at det er litt tungt at man formulerte seg så bastant om at Nesna skulle bestå?

— Vi har jo prøvd å satse i Nesna og vi har prøvd å få flere studenter dit, men man har ikke lykkes i det omfang som er nødvendig i våre dager, sier Hansen og fortsetter:

— Og så har vi jo også fått en rekke nye krav på oss, både som universitet, men også nye krav i den nye masterbaserte lærerutdanningen. Nord universitet må samle sine ressurser for å lykkes som et universitet, og for å være klare for å møte framtidens utfordringer og muligheter, sier Hansen.

— Kommunene på Helgeland sier de vil beholde Nesna, hva tenker du om det?

— Når vi snakker med kommunene forteller de oss at de ønsker seg flere kandidater: flere utdannede sykepleiere og lærere. Og det er nettopp det vi skal klare å levere til dem, med de tiltakene vi nå gjør, sier Hansen.

— Gleder eller gruer du deg til å møte politikerne på Stortinget?

— Det er alltid flott å få møte utdanningskomiteen og få anledning til å presentere oss, og helheten i våre tiltak. Det er litt knapp tid, men jeg skal gjøre mitt beste for å få fram våre poenger, sier rektor.

Mange som skal si sitt

Høringen starter i Stortinget mandag 10.50 og avsluttes mellom 12.30 og 13.00.

Se også: Her er programmet for høringen

I tillegg til Nord-rektor Hansen eksempelvis står også studentorganisasjonen på Helgeland si sitt, Nordland fylkeskommune, Nesna kommune og Helgeland regionråd, KS Nordland og både Utdanningsforbundet og Forskningsforbundetog mange andre har meldt seg.

En annen som også skal møte i høring mandag, og som har fått sine tre minutter er Jenny Myklebust. Hun er adjunkt i den videregående skolen på Nesna og sitter i ledelsen av Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland.

— Hva er det viktigste du vil fremme overfor politikerne mandag?

— For det første vil vi poengtere at Nord universitet med sine vedtak har brutt fusjonsavtalen. Og at etter vårt syn har Nord universitet bevisst bygd ned Nesna som studiested fra første dag etter at fusjonen var en realitet, sier Myklebust.

— Mangler konsekvensanalyser

Etter folkeaksjonens syn er mange av påstandene som kommer fram i de utredningene som er gjort direkte feil.

— Det samme gjelder argumentasjon som nå blir brukt av ledelsen ved Nord universitet, framholder hun.

— Og det er jo ikke laget noen konsekvensanalyser. Styret ved Nord universitet har gjort vedtak på et altfor tynt og delvis feilaktig grunnlag, sier Myklebust og fortsetter:

— Nesna hadde eksempelvis den største andelen professorer da fusjonen var en realitet. Nesna har alltid hatt veldig fornøyde studenter. I Studiebarometeret skårer de helt på landsgjennomsnittet og bedre enn de andre campus og studiestedene på Nord universitet. Det er ganske arrogant overfor studentene å ikke høre på dem når de forteller at Nesna er et meget bra sted å studere, mener Myklebust.

Hun legger til at andre tall viser at det er Nesna som har flest søkere til sine lærerutdanninger, og har størst økning i disse tallene.

— En fortelling om sviktende søkertall bør handle om i særlig grad Bodø, ikke Nesna, legger Myklebust til.

Hun fortsetter:

— De nye løftene om satsing på Helgeland fra Nord-ledelsen er bare et luftslott. De skal flytte fagmiljøene fra campus Nesna til Bodø, samtidig som de samlingsbaserte studiene skal avholdes på studiestedet i Mo i Rana. Dette kan vel ikke kalles en satsing, spør Myklebust.

— Kort sagt: Jeg vil vise fram et annet bilde enn det Nord-ledelsen prøver å tegne, og vil male bildet med rene fakta, avslutter Myklebust.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS