universitetet i oslo

Håper på større autonomi for å fastsette skolepenger

Universitet i Oslo (UiO) vedtok prisliste for internasjonale studenter på styremøtet tirsdag.

Universitetsstyret vedtok tirsdag hva det vil koste studenter utenfor EØS og Sveit å studere i Norge. Arkivbilde.
Publisert Oppdatert

Universitetet i Oslo (UiO) vedtok i sitt styremøte tirsdag å ta utgangspunkt i nåværende finansieringskategorier når de skal innkreve studieavgift for studieåret 2023 og 2024. Det er denne modellen de fleste institusjonene vil bruke, slik Khrono tidligere har omtalt.

Også OsloMet har nå vedtatt en pris for de engelskspråklige studieprogrammene.

— Vil det komme noen?

For internasjonale studenter utenfor EØS og Sveits vil studieavgift per år bli fra 130 000 kroner til 500 000 avhengig av hvor dyre studietilbudene er. Det er seks slike kategorier med hver sin pris (se prislista nederst i artikkelen).

I vedtaket heter det at universitetsstyret gir universitetsdirektøren fullmakt til å foreta justeringer i prismodellen.

— Vedtaksforslaget har noen priser som får en til å lure på om det kommer noen studenter til høsten, konstaterte universitetsdirektør Arne Benjaminsen.

Modellene skal dekke fullt ut de faktiske kostnadene ved et studieprogram, noe Kunnskapsdepartementet har gitt beskjed om.

Det ble vist til Sverige, som mistet 70 prosent av studentene da studieavgift ble innført. De fikk imidlertid to år med implementering. Norske utdanningsinstitusjoner fikk bare et halvt år, ble det påpekt. UiO-ledelsen signaliserte at universitetet må være forberedt på at det ikke kommer mange.

Styremedlem Kristin Clemet viste til at også departementet har anslått at frafallet blir på 70 prosent ved innføring av studieavgift. Hun pekte på at det gikk seg til i andre land etter noen år.

— Etter 10 år i Sverige og 2 år i Danmark, så var antallet studenter det samme.

— Vi må ha selvtillit

Studentrepresentant Ada Lassen-Urdahl lurte på hvor strenge departementet vil være med fullprising av studieprogram og om det vil komme justeringer underveis innenfor kategoriene.

— Vi har fått beskjed om at hvis vi ikke tar fullkost, så blir budsjettet redusert, svarte Benjaminsen.

Ledelsen pekte på at de vil sette i gang et arbeid med å avklare hvordan de skal rekruttere internasjonale studenter på sikt og om mulige stipendordninger kan innføres.

Styremedlem Maria Strømme valgte å se optimistisk på situasjonen.

— Vi må tenke på Universitetet i Oslo i et internasjonalt perspektiv. Vi skal være konkurransedyktige med vår kvalitet og rykte. Vi skal ha den selvtilliten at vi kan rekruttere minst like bra som i Sverige.

Videre sa Strømme at alle forstår at de må være utrolig raske nå med stipendordninger.

Ønsker større autonomi

Viserektor Bjørn Stensaker var opptatt av at UiO må få større handlingsrom.

— Det er lov å håpe at vi kan få større autonomi, det har vi ikke hatt med tanke på kostnadsberegning, og at vi får lov å utforme mer av dette på vår egen måte. Og vi kan håpe at kostnadskategoriene blir myket opp. Da kan vi tenke mer kvalitet og internasjonalt samarbeid i årene som kommer.

Ifølge Stensaker virker det nå som inntjeningssiden er den viktigste, og at alt som har med kvalitet å gjøre er tonet veldig ned.

OsloMet har vedtatt prisliste

Ved OsloMet bygger de også på finansieringskategoriene til Kunnskapsdepartementet. I tillegg tar de et gebyr på kroner 10 000,- per student for administrering.

Det billigste studieprogrammet koster årlig kroner 185 400 og det dyreste ser ut til å være Produktdesign, som koster 373 550 i året.

Dette skriver OsloMet på egne nettsider.

UiOs vedtak

Forslaget til vedtak på UiOs styre ble vedtatt og er gjengitt her:

a) Universitetsstyret vedtar innføring av studieavgifter for studenter fra utenfor EU/EØS og Sveits ved UiO fra og med studieåret 2023/24. UiOs opplegg for studieavgifter skal gjennomføres på grunnlag av de varslede endringene i universitets- og høyskoleloven.

b) Universitetsstyret vedtar den foreslåtte prismodellen for studieavgifter til UiOs studieprogram. Dette gir følgende prisliste for studieåret 2023/2024:

• Studier i kategori F – 130.000 per år

• Studier i kategori E – 160.000 per år

• Studier i kategori D – 180.000 per år

• Studier i kategori C – 260.000 per år

• Studier i kategori B – 380.000 per år

• Studier i kategori A – 500.000 per år

c) Universitetsstyret gir universitetsdirektøren fullmakt til å foreta justeringer i prismodellen. d) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette lokalt regelverk om studieavgift.

Artikkel ble oppdatert 17.30 med opplysninger om prislista til OsloMet.

Powered by Labrador CMS