forskningsrådet

Har delt ut 770 millioner

Av 317 godkjente søknader var det 82 som fikk fri prosjektstøtte fra Forskningsrådet. Universitetet i Oslo fikk støtte til 25 av sine prosjekt.

Det ble søkt om 15 milliarder kroner. Nå har Forskningsrådet, her ved direktør Mari Sundli Tveit, delt ut 770 millioner.

Kampen om fri prosjektstøtte (fripro) hos Forskningsrådet har alltid vært hard. Etter at det i vår ble besluttet at utlysninger skal kuttes med tjue prosent, er det nå 82 av totalt 317 godkjente søknader som får penger. Totalt kom det inn 1500 søknader.

— Nysgjerrighetsdrevet forskning av høy kvalitet er avgjørende for hvordan vi møter store samfunnsutfordringer som klima- og naturkrisen, men også fremtidige utfordringer vi ennå ikke kjenner. Ved å satse på de beste prosjektene i bredden av norsk forskning, bygger vi en kunnskapsberedskap for fremtiden, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit i en pressemelding.

Det er delt ut midler i tre kategorier: Fornyelse, unge talenter og internasjonalt mobilitetsstipend. Se oversikt over hvem som får penger her.

I utgangspunktet var det lyst ut 970 millioner kroner, men nå er det tildelt vel 771 millioner kroner.

— Disse tildelingene er spesielt viktig for unge forskere. Noen får verdifull internasjonal erfaring, mens andre kan sette i gang med å lede sine første, store forskningsprosjekter. Slik tar vi vare på forskertalentene og bygger forskningsmiljøene vi og verden trenger framover, sier Sundli Tveit i pressemeldingen.

De som nå får beskjed om at de er innvilget penger, må likevel vente en stund. På styremøte i juni vedtok styret i Forskningsrådet en rekke tiltak knyttet til den økonomiske situasjonen i Forskningsrådet. Blant annet ble det bestemt at første utbetaling til prosjekter som får tildelinger i 2022 skjer 1. juli 2023.

Powered by Labrador CMS