forskningsrådet

Nye forsinkelser. Frustrerte og oppgitte SFF-finalister

Finalistene som vil bli Senter for fremragende forskning er frustrerte over at tildelingen på nytt blir utsatt. Uvisst hvor lenge.

Det er vanskelig å forklare utenlandske partnere om hva som skjer i det norske Forskningsrådet, sier Elisabeth Staksrud. Miljøet hennes søker om å få bli Senter for fremragende forskning. Nå er det klart at prosessen blir ytterligere forsinket fordi leder og nestleder i Forskningsrådets styre er inhabile. Her er Staksrud på Forskningspolitisk seminar i 2019.

Publisert

På sitt styremøte tirsdag 30. august har Forskningsrådet behandlet en sak om prosessen for tildeling av Sentre for fremragende forskning (SFF) og habilitet.

Styret vedtok at administrerende direktør Mari Sundli Tveit skal opprette et bevilgningsutvalg for å finne fram til vinnerne blant finalistene for Sentre for fremragende forskning.

(Se liste over alle finalistene nederst i saken).

Årsaken til det ekstraordinære styrevedtaket og dermed nye forsinkelser i prosessen er habilitetsproblemer i styret.

Fakta

Det nye styret i Forskningsrådet

 • Leder: Kristin Halvorsen, direktør i Cicero. Tidligere kunnskapsminister og finansminister.
 • Nestleder: Robert Rastad, direktør ved Universitetet i Bergen. Tidligere kommunaldirektør i Bergen kommune.
 • Medlem: Gunnar Hovland, konsernsjef i Tine.
 • Medlem: Linda Nøstbakken, forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå.
 • Medlem: Britt Elin Steinveg, assisterende direktør ved Universitetet i Tromsø.

Kilde: Aftenposten

Vinnerne skulle etter planen offentliggjøres etter vedtak i Forskningsrådets styremøte 8. september, men rådet opplyser til Khrono at det blir forsinkelser, og at de aktuelle finalistene ble informert om dette i et brev sendt ut 24. august.

— Vi jobber med å finne en dato for beslutning med minst mulig forsinkelse, opplyser pressekontakten i Forskningsrådet til Khrono.

Det foreligger foreløpig ikke forslag til hvilke personer som skal sitte i bevilgningsutvalget, ifølge Forskningsrådet.

Både forsinkelsen i vedtak og oppstart skaper stor frustrasjon blant finalistene.

— Vi er ganske skuffet, sier medieprofessor Elisabeth Staksrud ved Universitetet i Oslo.

Hun leder et arbeid med å søke om å bli et SFF som skal forske på barn og nye medier.

Forsinkelse på forsinkelse

Opprinnelig skulle avgjørelsen og valget av vinnerne bli offentlig i juni 2022. Så ble dette utsatt til 8. september. Nå er beslutningen skjøvet ytterligere ut i tid.

» … leder og nestleder i styret (er) automatisk inhabile på grunn av sin institusjonstilknytning, og flere kan være inhabile etter en personlig habilitetssjekk», heter det i styrets sakspapirer.

Styreleder i Forskningsrådet Kristin Halvorsen er også administrerende direktør ved forskningsinstituttet Cicero, mens nestleder Robert Rastad er universitetsdirektør ved Universitetet i Bergen.

Fakta

Sentre for fremragende forskning

I alt har 44 sentre fått finansiering gjennom Forskningsrådet siden 2002.

3,9 milliarder er utbetalt og ytterligere 2,1 milliarder er kontraktsfestet.

21 SFF er avsluttet, mens 23 har pågående finansiering fra Forskningsrådet.

Utlysningen som er ute nå startet november 2020 og de nye sentrene skulle ha oppstart 2022.

Dette er de 23 SFFene som finnes per i dag:

2017-27:

 • Centre for Cancer Cell Reprogramming (CanCell), Universitetet i Oslo (UiO): 167 mill
 • Hybrid Technology Hub Senter for hybridteknologi, UiO: 158 mill
 • Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet: 136 mill
 • Rosseland senter for solfysikk, UiO: 167 mill
 • Senter for tidlig sapiensadferd, Universitetet i Bergen (UiB): 140 mill
 • Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences, UiO: 146 mill
 • RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion, UiO: 140 mill
 • Senter for kvante-spinntronikk, NTNU: 129,2 mill
 • Porøse-medier laboratoriet, NTNU: 148 mill
 • Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality, and Rationality (FAIR), NHH: 167 mill

2013-23:

 • Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health (CISMAC), UiB: 175 mill
 • Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO), UiB: 170 mill
 • NORMENT; Norwegian Centre for Mental Disorders Research, UiO: 175 mill
 • Center for Multilingualism in Society across the Lifespan, MultiLing, UiO: 145 mill
 • Centre for Biodiversity Dynamics (CBD), NTNU: 105 mill
 • PluriCourts - Centre for the Study of the Legitimate Roles of the Judiciary in the Global Order, UiO: 175 mill
 • Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate (CAGE), UiT: 140 mill
 • Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED), UiO: 155 mill

2012-22:

 • Centre for Autonomous Marine Operations and Systems (AMOS), NTNU: 175 mill
 • Centre of Molecular Inflammation Research (CEMIR), NTNU: 165 mill
 • Centre for Environmental Radioactivity, a Centre of Excellence (CERAD), NMBU: 155 mill
 • Birkeland Center for Space Science (BCSS), UIB: 160 mill
 • Centre for Neural Computation (CNC), NTNU: 175 mill

Tallene viser finansieringen fra Forskningsrådet. Denne utgjør i snitt 25 prosent av sentrenes budsjetter.

Kilde: Forskningsrådet

Denne forsinkelsen kommer på toppen av at styret i forskningsrådet 8. juni vedtok at oppstarten av de nye SFF-ene ikke kan skje før 1. juli 2023.

Man får altså beskjed om hvem som vinner tildeling nå i høst, men vinnerne kan ikke gå i gang med senteret før neste sommer. I tillegg blir det 20 prosent kutt i bevilgningen.

Hvordan dette kuttet skal gjennomføres blir ikke offentlig før vinnerne er kåret og beslutningen tatt.

— Oppgitthet og utmattelse

Elisabeth Staksrud og miljøet hennes er blant de 36 finalistene som kjemper om å få bli et SFF. At det var disse 36 som gikk videre i søknadsprosessen, ble klart for over et år siden.

— Det gir en oppgitthet og utmattelse av hele prosessen, når en egentlig skulle hatt engasjement, glød og forskningsinteresse. Men vi må bare vente, vi er jo vant til det, sier Staksrud.

Hvis de får tilslag, er planen blant annet å følge barn og unges digitale liv gjennom flere år. De skal undersøke hvordan mediebruken deres kan få konsekvenser senere i livet.

Bare i Europa har de tilknyttet forskere fra 35 land.

— Vi har forholdt oss til at det er oppstart 1. desember 2022. For vår del er en utsatt oppstart håndterbar. Men vi har også fryktelig mange internasjonale forskere med. Det er vanskelig å forklare dem hva som foregår i Norge og om presset på grunnforskningen, sier Staksrud.

— Dette er en enormt arbeidskrevende prosess for alle søkerne. Da er det en forventning om at behandlingen i den andre enden skal være tilsvarende solid og etter planen, sier hun.

Hun sier at mange miljøer har mye egenandel bundet opp i de potensielle prosjektene, og at utsettelser også legger press på institusjonene.

Staksrud har mindre forståelse for at habilitetsproblemene skal føre til forsinkelser. Hun viser til at det har vært kjent i over ett år hvem de 36 finalistene er, og det er over tre måneder siden interimsstyret ble oppnevnt.

— Veldig skadelig

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har to søknader som har kommet til SFF-finalen.

Prorektor Finn-Arne Weltzien er også oppgitt over prosessen.

— Generelt er jo utsettelser veldig, veldig skadelig for miljøene våre, sier han.

Han viser til at miljøene som søker om å bli SFF baserer seg på midlertidig arbeidskraft.

— Og når det blir utsettelser i finansieringen av gode folk vi har eller kan hente inn, forsvinner de til andre miljøer og sektorer. Da stopper næringskjeden kort og brutalt. Det kan ta mange år og rette opp, sier han.

Edvard Moser: Kan gi mer usikkerhet

Nobelprisvinnerne May-Britt og Edvard Moser ved NTNU er også spente på om det venter penger til en ny SFF.

Edvard Moser skriver i en SMS til Khrono at det er nytt for han at habilitetsproblemer fører til ytterligere forsinkelser.

— Jeg har ikke hørt noe om det i det hele tatt, så vanskelig å kommentere utover at det potensielt bidrar ytterligere til usikkerheten angående fremdriftsplanene. Jeg håper det kun er snakk om utsettelse noen dager og vil tro at Forskningsrådet gjør sitt ytterste for å sikre en ryddig prosess, skriver Moser, som for tiden er i USA.

Det blir 20 prosent kutt, ingen vet hvordan

Det har tidligere vært varslet at SFF-ene er blant de områdene som kan få opptil 20 prosent kutt.

I e-posten som ble sendt ut 24. august fra Forskningsrådet heter det:

«Kjære SFF-søker. Etter vår opprinnelige plan skulle vedtak i SFF-V fattes i Forskningsrådets styre sitt møte 8. september. Denne planen var lagt opp etter det forrige styrets møteplan. Med nytt styre har det blitt endringer i denne planen. Vi jobber med å finne en dato for beslutning med minst mulig forsinkelse. Vi kommer tilbake med informasjon om dette når dato foreligger. Som det går fram av nettsidene våre (Informasjon knyttet til revidert nasjonalbudsjett (forskningsradet.no)) vil den totale rammen for SFF-V tildelingen bli redusert med 20 % og oppstart av nye sentre er forskjøvet til 1. juli 2023. Hvordan reduksjonen på 20 % skal gjøres kommer ikke til å bli vedtatt før i beslutningsmøtet.»

Delegerer til Tveit

Styret vedtok tirsdag å delegere sin myndighet til å opprette et bevilgningsutvalg, til administrerende direktør. Det er ennå ikke sikkert hvor stor forsinkelse dette vil bety for selve beslutningen om hvem som blir vinnere.

«Styret delegerer sitt ansvar for å behandle søknadene og bevilge midler til nye sentre for fremragende forskning etter utlysningen i 2021, innenfor de totale økonomiske rammer gitt av Styret, til et bevilgningsutvalg som oppnevnes av administrerende direktør.»,

Her er vedtakene styret gjorde tirsdag ettermiddag.

Spørsmålet om tildelinger av nye Sentre for fremragende forskning har vært sentralt i Forskningsrådets økonomiske krisehåndtering.

John Durrus Linnell, seniorforsker Nina.

— Tærer på tålmodigheten

John Durrus Linnell er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). Han leder prosjektet Hunters of the Anthropocene: Centre for Human-Wildlife Interactions som er i finalen for vurdering av å få et senter for fremragende forskning.

— Det man også må ta i betraktning er at denne prosessen startet for over to år siden. Det er ille nok å vente over to år fra du leverer søknad til du vet om du har fått tilslag eller ikke, nå må vi vente tre år med tanke på oppstart. Når vi da får beskjed om ytterligere forsinkelse med tanke på avgjørelse, ja da blir vi frustrert. dette tærer på vår tålmodighet, sier Linnell til Khrono.

— Grunnet habilitetsutfordringene i styret ser vi altså nå på ytterlige forsinkelser, før vi vet om vi har nådd opp eller ikke. Det blir man frustrert av, sier Linnell.

Han sier også at det er ganske betydelig at man må vente helt til 1. juli 2023 med oppstart.

— Dette skal jo handle om grensesprengende forskning. Når det går 3-3,5 år fra du begynner med søknaden til du kan starte opp arbeidet, så har jo de grensene man så den gang flyttet seg, legger han til.

Linnell legger til at de er det eneste prosjektet fra instituttsektoren som er med i finalen.

— Vi har det jo litt annerledes enn ansatte ved universitetene. Vi må tjene inn 80 prosent av lønna vår til enhver tid, og har et helt annet inntjeningskrav hengende over oss. Det gjør situasjon enda litt mer spesiell for oss, sier Linnell.

Nå gleder han seg bare til å få en avgjørelse, så han vet om han kan bruke tid og ressurser på prosjektet sitt framover, eller ikke.

Frustrasjon også hos matematikk-søkere

Hans Munthe-Kaas leder et av finaleprosjektene i matematikk – LSC – Lie-Størmer Center for Fundamental Structures in Computational and Pure Mathematics.

Hans Munthe-Kaas.

Munthe-Kaas er til daglig professor ved Universitetet i Bergen, og prosjektet har to senter-noder, ett i Bergen og ett ved UiT Norges arktiske universitet. Sistnevnte står som avsender på søknaden.

Munthe-Kaas poengterer som John Durrus Linnell ved Nina at de nå har ventet lenge på avgjørelsen, og at det er ventingen på selve avgjørelsen som er verst.

— Vi er som flere andre både utålmodige og en smule frustrerte over at det drar sånn ut i tid å få en avgjørelse, sier Munthe-Kaas til Khrono.

Han er også bekymret for kuttene som er annonsert. Han trekker fram at av de 161 søknadene har internasjonalt anerkjente eksperter valgt ut 36 finalister.

— Det ville være utrolig leit hvis man ikke finner plass til 11 sentre i porteføljen, slik forventningen vår er, understreker Munthe-Kaas.

På vegne av sitt eget senter understreker han at det vil bety utrolig mye om de fikk tilslag som fremragende senter.

— Det betyr mye for hele matematikkmiljøet i Norge, og hele Norge vil jeg påstå, legger han til.

Kunnskapsdepartementet sa nei

Styreleder Kristin Halvorsen orienterte i et uformelt styremøte i Forskningsrådet 8. august om at både leder og nestleder i styret, samt andre styremedlemmer var inhabile i håndteringen av tildelingene av SFFer, og ba administrasjonen om å be Kunnskapsdepartementet om å oppnevne et bevilgningsutvalg som kunne fatte bevilgningstiltak om SFF-tildelinger.

Men Kunnskapsdepartementet sa nei.

I en e-post 22. august avslår departementet Halvorsens og Forskningsrådets anmodning og sender ballen tilbake til styret:

«Etter vedtektene er styret ansvarlig for Forskningsrådets samlede virksomhet. Det er styrets ansvar å få finne hensiktsmessige og effektive måter å organisere sin interne virksomhet og tildelingspraksis på innenfor de rammer og det regelverk som gjelder til enhver tid. Departementet legger til grunn at styret eventuelt kan delegere ansvaret for å håndtere søknader til administrerende direktør dersom styret mener dette er hensiktsmessig.»

Her er de som venter på beslutningen

Dette er de 36 utvalgte finalistene. Listen er sortert på institusjon og deretter på prosjektnummer.

NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)

2 av 7 innsendte søknader:

 • Salmorgen – Centre for Salmonid Genome Biology (322327)
 • Norwegian Centre for Microbiome Research (322556)

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU)

6 av 29 innsendte søknader:

 • Centre for Cortical Exploration (CCE) (321969)
 • CID – Centre for Infectious Disease Research (322186)
 • Centre for integration of autonomous operations and sensing in marine ecosystem studies (322203)
 • Centre for Advanced Studies in Health Equity (322239)
 • Centre for lean functional materials (322252)
 • Center for Polaritonic and Plasmonic Chemistry (322505)

STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING (NINA)

1 av 1 innsendt søknad:

 • Hunters of the Anthropocene: Centre for Human-Wildlife Interactions (322550)

UNIVERSITETET I BERGEN (UIB)

7 av 25 innsendte søknader:

 • Centre for Translational Epidemiology (322184)
 • Centre for Visions of the Arctic (322246)
 • Center for Digital Narrative (322270)
 • Center for Diabetes Mechanisms: From Placenta to Pancreas, from Molecules to Man (322271)
 • Bergen Centre for Ethics and Priority Setting in Health (322282)
 • Centre of Actionable Knowledges (322293)
 • Centre for SOCIAL ALGORITHMS (322309)

UNIVERSITETET I OSLO (UIO)

15 av 57 innsendte søknader:

 • Centre for Planetary Habitability (321895)
 • Cendis – Centre for Disease Ecology, Evolution & Genomics (321928)
 • SCROLL The Oslo Centre for Research on Children's Digital Lives (322165)
 • CREATE – Centre for Research on Equality in Education (322174)
 • Integrert – Norwegian centre for knowledge-driven machine learning (322190)
 • CHANGE – Understanding the dynamics of surfaces and interfaces for CO₂ activation (322237)
 • 4 MENT – Centre for Multi-Modal Models of Mental Illness (322277)
 • Twins4Life: The Science of Digital Twins (322299)
 • ACT – Centre for Arctic Climate Transitions (322367)
 • Centre for the Study of Future Commons (322372)
 • Centre for Embryology and Healthy Development (322465)
 • MEMO – THE OSLO CENTER FOR MUSCLE MEMORY (322476)
 • BrightMatter: the quest for the origin and evolution of heavy Elements (322511)
 • H – The Hydrogen Centre – Proton in Charge (322522)
 • Precision Immuntherapy Alliance (322663)

UNIVERSITETET I STAVANGER (UIS)

1 av 6 innsendte søknader:

 • CIIP – Centre for Innovation, Institutions and Policy (322424)

UNIVERSITETET I TROMSØ – NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

4 av 14 innsendte søknader:

 • iC3 – Centre for Ice, Cryosphere, karbon and Climate (322194)
 • Center for Language, Brain and Learning (C-LaBL) (322225)
 • Centre for Ocean Legal Studies (322305)
 • LSC – Lie-Størmer Center for Fundamental Structures in Computational and Pure Mathematics (322538)

Powered by Labrador CMS