Finalister

Disse 36 går til finalen i SFF-utlysningen

Av 161 innsendte søknader til Sentre for fremragende forskning (SFF) er nå 36 med videre til siste runde av utlysningen.

— Investeringer i forskningsinfrastruktur og fremragende forskning er noe av det smarteste vi kan gjøre for å bygge norske forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse, og samtidig å takle alt fra akutte helsekriser til det å skape nye, bærekraftige næringsveier, sa områdedirektør i Forskningsrådet, Kristin Danielsen, da søknadsfristen hadde gått ut.
Publisert Oppdatert

Sent torsdag blinket habile medlemmer av Forskningsrådsstyret, sammen med tre settemedlemmer fra Kunnskapsdepartementet, ut de 36 finalistene.

Universitetet i Oslo har 15 av 57 innsendte søknader som nå går videre. Universitetet i Bergen har 7 finalister av 25 innsendte bidrag.

Videre følger NTNU med 6 av 29 og UiT Norges arktiske universitet med 4 av 14.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) får 2 av 7 søknader videre til finalerunden, mens Universitetet i Stavanger får med 1 av 6 videre.

Norsk institutt for naturforsknings (NINA) eneste søknad går også videre til finalen (se hele oversikten nederst i saken).

Styrevedtaket fulgte den vitenskapelige komiteens forslag om hvilke søknader som burde gå videre til siste runde, skriver Forskningsrådet i en pressemelding.

Glade i Bergen, Stavanger og Oslo

— Vi er veldig, veldig glade på vegne av de gode initiativene som har kommet videre. At 7 av 25 innsendte søknader går videre, mener jeg er et veldig godt resultat. Det har vært en bred og interessant prosess som har involvert alle fakultetene, sier rektor ved Universitetet i Bergen (UiB), Margareth Hagen.

Ved UiB har tre søknader fra Det humanistiske fakultetet, tre søknader fra Det medisinske fakultet og en fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet gått videre til finalen.

— Nå ser jeg frem til å følge disse initiativene i havn og så håper jeg at de som ikke gikk videre vil følge opp ideene videre i andre søknader, sier Hagen.

Universitetet i Stavanger (UiS) har fått en av sine seks søknader gjennom det trange nåløyet.

— Vi har hatt en veldig god prosess og har nå disse seks sterke fagmiljøene med store prosjektporteføljer. Vi er veldig glade og stolte over at en av søknadene nå har gått videre, sier prorektor for forskning, Merete Vadla Madland.

Merete Vadla Madland, prorektor for forskning ved Universitetet i Stavanger.

Universitetet har allerede lagt planer for veien videre for de som eventuelt skulle gå videre, og forskergruppen er allerede i gang med å formulere den endelige søknaden.

— Dette er erfarne forskere, et godt lag som jobber sammen. Vi skal sørge for å gi all den støtte de trenger i prosessen. Vi har virkelig håp og tro på at de kan bli en av de endelig utvalgte, sier Vadla Madland.

Skjer det, blir dette UiS' aller første Senter for fremragende forskning.

Stemningen er også god ved Universitetet i Oslo, som fikk 15 av sine 57 søknader videre til neste runde.

— Dette er svært hyggelig. Vi har nedlagt et betydelig arbeid og vi gratulerer alle som er kommet videre fra alle institusjoner og er takknemlige for innsatsen fra alle som har gjort et stort arbeid uten å komme videre denne gangen. Vi håper og tror arbeidet gjort vil være nyttig uansett og ikke minst for nye søknader til andre virkemidler, skriver rektor Svein Stølen i en SMS.

Femte utlysningsrunde

Av de 161 søknadene som kom inn i november er altså 36 nå invitert til å utvikle sin søknad videre frem mot søknadsfristen 15. september.

Aldri før har så mange søkt.

De nye Sentrene for fremragende forskning (SFF) blir kunngjort i juni 2022.

Dette er den femte utlysningsrunden av SFF og skal til slutt resultere i cirka 11 nye sentre. Så fremdeles er konkurransen sterk for de 36 finalistene.

Sentre for fremragende forskning (SFF) skal fremme langsiktig forskning som har et stort potensial for banebrytende resultater, og har utlysninger hvert femte år, skriver Forskningsrådet i meldingen.

Fakta

Dette er Sentre for fremragende forskning

Sentre for fremragende forskning (SFF) skal fremme konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå, og har utlysninger hvert femte år.

Utlysningen med frist 18. november er første trinn av utlysningen. I juni blir de beste søknadene invitert til trinn to, som har søknadsfrist neste høst.

Utlyst beløp er 1,75 milliarder kroner.

Kilde: Forskningsrådet

34 komitémedlemmer

Forskningsrådet opplyser at søknadene er vurdert og sammenlignet av en internasjonal vitenskapelig komité ut fra vurderingskriteriene i utlysningen. Vurderingskriteriene for SFF er der det er mulig lagt tett opp til kriteriene brukt av Det europeiske forskningsrådet (ERC).

Det var 34 medlemmer i komiteen og de ble valgt ut for å representere en stor bredde av fagområder og forskningsmetoder. Medlemmene var fordelt i tre underkomiteer — humaniora og samfunnsvitenskap, livsvitenskap og naturvitenskap og teknologi.

Erfaring med forskningsprosesser som har ført til banebrytende forskningsresultater ble også vektlagt. Mer enn halvparten av medlemmene har erfaring fra ERC, enten som panelmedlemmer eller som ledere for egne prosjekter.

Jevn fordeling på de ulike fagfeltene

Forholdet mellom innsendte søknader og antall inviterte søknader til trinn to er omtrent likt i alle de tre underkomiteene, skriver Forskningsrådet i pressmeldingen.

Slik fordeler de utvalgte søknadene seg på sine primære underkomiteer:

 • Samfunnsfag og humaniora: 11 utvalgte av totalt 48 søknader (23 %)
 • Naturvitenskap og teknologi: 12 utvalgte av totalt 57 søknader (21 %)
 • Livsvitenskap: 12 utvalgte av totalt 58 søknader (21 %)
 • Én tverrfaglig søknad ble valgt ut av Naturvitenskap og teknologi og Livsvitenskap i fellesskap i det felles komitemøtet.

Fordelingen av søknader mellom kvinnelige og mannlige senterledere som nå inviteres til finalerunden, er relativt lik fordelingen i søknadsbunken.

Av de 36 søknadene som nå foreslås invitert til trinn to har 69 % en kvinnelig senterleder i minst halve senterperioden, mens den tilsvarende prosenten i søknadsbunken var 68 %.

Åtte av søknadene har kvinnelig senterleder hele senterperioden, mens elleve har mannlig senterleder.

(LES VIDERE ETTER ANNONSEN)

Bli varslet om siste nytt på mobilen!

LAST NED KHRONO-APPEN HER:
Download on the App Store
Tilgjengelig på Google Play

Oversikt over inviterte søknader

Dette er de 36 utvalgte finalistene. Listen er sortert på institusjon og deretter på prosjektnummer.

NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)

2 av 7 innsendte søknader:

 • SalmoGEN - Centre for Salmonid Genome Biology (322327)
 • Norwegian Centre for Microbiome Research (322556)

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU)

6 av 29 innsendte søknader:

 • Centre for Cortical Exploration (CCE) (321969)
 • CID - Centre for Infectious Disease Research (322186)
 • Centre for integration of autonomous operations and sensing in marine ecosystem studies (322203)
 • Centre for Advanced Studies in Health Equity (322239)
 • Centre for lean functional materials (322252)
 • Center for Polaritonic and Plasmonic Chemistry (322505)

STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING (NINA)

1 av 1 innsendt søknad:

 • Hunters of the Anthropocene: Centre for Human-Wildlife Interactions (322550)

UNIVERSITETET I BERGEN (UIB)

7 av 25 innsendte søknader:

 • Centre for Translational Epidemiology (322184)
 • Centre for Visions of the Arctic (322246)
 • Center for Digital Narrative (322270)
 • Center for Diabetes Mechanisms: From Placenta to Pancreas, from Molecules to Man (322271)
 • Bergen Centre for Ethics and Priority Setting in Health (322282)
 • Centre of Actionable Knowledges (322293)
 • Centre for SOCIAL ALGORITHMS (322309)

UNIVERSITETET I OSLO (UIO)

15 av 57 innsendte søknader:

 • Centre for Planetary Habitability (321895)
 • Cendis - Centre for Disease Ecology, Evolution & Genomics (321928)
 • SCROLL The Oslo Centre for Research on Children's Digital Lives (322165)
 • CREATE - Centre for Research on Equality in Education (322174)
 • Integreat - Norwegian centre for knowledge-driven machine learning (322190)
 • CHANGE - Understanding the dynamics of surfaces and interfaces for CO2 activation (322237)
 • 4MENT - Centre for Multi-Modal Models of Mental Illness (322277)
 • Twins4Life: The Science of Digital Twins (322299)
 • ACT - Centre for Arctic Climate Transitions (322367)
 • Centre for the Study of Future Commons (322372)
 • Centre for Embryology and Healthy Development (322465)
 • MEMO - THE OSLO CENTER FOR MUSCLE MEMORY (322476)
 • BrightMatter: the quest for the origin and evolution of heavy Elements (322511)
 • H - The Hydrogen Centre - Proton in Charge (322522)
 • Precision Immuntherapy Alliance (322663)

UNIVERSITETET I STAVANGER (UIS)

1 av 6 innsendte søknader:

 • CIIP - Centre for Innovation, Institutions and Policy (322424)

UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

4 av 14 innsendte søknader:

 • iC3 - Centre for Ice, Cryosphere, Carbon and Climate (322194)
 • Center for Language, Brain and Learning (C-LaBL) (322225)
 • Centre for Ocean Legal Studies (322305)
 • LSC - Lie-Størmer Center for Fundamental Structures in Computational and Pure Mathematics (322538)
Powered by Labrador CMS