Debatt finn morten bessesen

Har UiS-rektor Klaus Mohn glemt Karl Popper?

— Den politiserte klimabevegelsen ser ut til å ha beveget seg bort i fra vitenskapen, og er nå primært styrt av penger og makt

Finn Morten Bessesen mener UiS-rektor, Klaus Mohn, svikter de vitenskapsfilosofiske ideene fra den kjente vitenskapsteoretikeren Karl Popper.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Etter å ha lest innlegget til Universitetet i Stavangers rektor, Klaus Mohn, på Klimarealistenes møte på UiS tirsdag 12. oktober, ble jeg meget skuffet over de signalene han sender ut på vegne av akademia.

Innlegget fremstår som en servil unnskyldning for at han valgte å delta på et arrangement med Klimarealistene. Han forsvarer seg omtrent slik kristne i gamle dager gjorde dersom de havnet på et syndig arrangement med f. eks dans:

«Vi må jo møte opp der djevelen er, slik at vi kan forkynne den rette lære» til synderne.

Da jeg i sin tid tok forberedende eksamener ved UiO, var det de vitenskapsteoretiske grunnprinsippene som gjorde størst inntrykk på meg.

Vitenskapens fremdrift og nyvinninger er tuftet på vitenskapsteoriens grunnleggende prinsipper om at det er uenighet og motforestillinger som bringer vitenskapen videre. Kopernikus, Galileo, og Darwin er de mest kjente eksemplene på folk som ikke bøyde seg for etablerte sannheter og dogmer, men turte å utfordre konsensus. Det finnes imidlertid utallige andre tilsvarende små og store hendelser i vitenskapshistorien, hvor det som ble sett på som sannheter viste seg å være feil.

Den politiserte klimabevegelsen ser ut til å ha beveget seg bort i fra vitenskapen, og er nå primært styrt av penger og makt. Har man evnen til kritisk tenkning er det ikke vanskelig å avdekke dette, men når kritisk tankegods sensureres i den offentlige debatt er det fare på ferde.

Samtidig ser vi at kritiske røster til den massive klimapropagandaen sensureres, og forskere med «ikke korrekte» meninger blir utsatt for «berufsverbot» innen akademia.

Derfor er det umåtelig viktig å få i gang en åpen og fordomsfri vitenskapelig meningsutveksling. Spesielt i klimasaken hvor tusenvis av milliarder forsvinner ut av statskassene og inn i superkapitalistenes pengebinger til å finansiere natur og miljøødeleggende vindmøller, gigantiske solanlegg og biodrivstoff. Det burde være et tankekors at disse pengene kunne ha reddet millioner av mennesker i verden fra sykdom, fattigdom og så videre.

Rektor Klaus Mohn fremstår med sitt innlegg som representant for den kompakte majoritet i klimasaken, og han brukte tendensiøse ad hominem argumenter for å rakke ned på høyt skolerte meningsmotstandere, i mangel på holdbare vitenskapelige argumenter. Innlegget til Mohn er lagt ut på UIS forside. Er dette forenlig med grunnleggende forståelse av vitenskapsteori og vitenskapshistorie?

Dessverre tyder mye på at den dogmatiske tenkningen nå har nådd helt til topps på UiS, og at Karl Poppers vitenskapsfilosofi er gått i glemmeboken.

Les også:

Les flere debattinnlegg på Khronos debattside

Powered by Labrador CMS