samordna opptak 15.april

Haugesund i toppen blant ingeniørutdanningene

De mest fornøyde ingeniørstudentene finner man i Narvik, Bergen og Haugesund.

Studenter på ingeniørfag, brannsikkerhet i Haugesund er de tredje mest fornøyde ingeniørstudentene i landet.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Onsdag etter påske, 15. april, er fristen for å søke opptak til høyere utdanning, og tusenvis av potensielt kommende studenter teller på knappene om hvor og hva de skal søke.

Fakta

Dette er Studiebarometeret

  • Den nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret ble gjennomført for sjuende gang høsten 2019.
  • Om lag 32.000 studenter svarte på undersøkelsen, noe som utgjør en svarprosent på 49 prosent.
  • Det er studenter i tredje semester både på bachelor og master som blir spurt.
  • Undersøkelsen dekker så godt som alle norske universiteter og høyskoler, offentlige som private, og totalt inngår nesten 1800 studieprogrammer.
  • Den nasjonale studentundersøkelsen og arbeidet med nettportalen www.studiebarometeret.no utføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.
  • På studiebarometeret.no kan du finne svar fra årets undersøkelse, men også historiske data.

Kilde: NOKUT

Mest og minst fornøyde

De mest fornøyde ingeniørstudentene tar Satellitteknologi på studiested Narvik, ved UiT Norges arktiske universitet. Høgskulen på Vestlandet har to studietilbud blant de tre mest fornøyde, og det er elektronikk i Bergen og bachelor i ingeniørfag, brannsikkerhet i Haugesund.

De minst fornøyde ingeniørutdanningene befinner seg i Fredrikstad og tar bygg og maskin ved Høgskolen i Østfold. I fjor var de samme studentene her langt mer fornøyd.

Landets mest fornøyde sivilingeniørstudenter befinner seg på NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) og de studerer miljøfysikk og fornybar energi. I den andre enden av skalaen er et masterstudium (2-årig) ved NTNU, Industriell kybernetikk, og en master basert i Narvik ved UiT Norges arktiske universitet, Electrical Engineering.

Studiebaromteret

I Studiebarometeret som har blitt laget hvert år de siste sju årene svarer studentene på en rekke spørsmål om hva som fungerer godt og ikke på deres utdanning. De gir også en totalt skår og svarer på en skala fra 1-5, der 5 er best, på følgende: «Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på.»

Khrono har sett på sju ulike utdanninger og overordnet tilfredshet. Tallene har vi fått fra Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) som ha ansvaret for gjennomføringen av Studiebarometeret.

Les også:

(Se tabell nederst i saken med oversikt over alle utdanningene.)

Hyggelig å få anerkjennelse

Per Fredrik Lennart Hemmingsson er instituttleder på Institutt for sikkerheit, kjemi- og bioingeniørfag på Høgskulen på Vestlandet (HVL). De har ansvaret for undervisningen av bachelorstudentene i brannsikkerhet i Haugesund.

Per Fredrik Lennart Hemmingsson er instituttleder på Institutt for sikkerheit, kjemi- og bioingeniørfag på Høgskulen på vestlandet (HVL).

— Dine studenter er landets tredje mest fornøyde studenter, av 71 utdanninger, overrasker dette deg?

— Vi får gode tilbakemeldinger fra studentene hvert år, så vi ser at de er fornøyde, men å få en så høy skår er alltid positivt for fagmiljøet og HVL. Det er og veldig hyggelig å få anerkjennelse for vårt arbeid utenfor HVL, skriver Hemmingsson i en epost til Khrono.

— Hva tror du det er med utdanningen og studentene som gjør dem så tilfredse, sånn alt i alt?

— Jeg tror det er en kombinasjon av praktiske laboratorieøvelser, gode foreleser med forskjellig bakgrunn og med praktisk erfaring, skriver instituttlederen, og legger til:

— Vi har også oppgradert campus med flere nye flotte plasser der studentene lettere kan arbeide i mindre team, og vi har og fått en meget hyggelig sosialsone ved kantina. Dette har ledet til at vi ser mer studenter på campus som studerer sammen i mindre grupper og i tillegg ser de ut å ha det kjekt sosialt.

— Er det noe spesielt dere gjør undervisningsmessig som du vil trekke fram?

— Vi tar opp de fleste forelesninger og gjør disse tilgjengelige for studentene på Canvas. Dette gjør at studentene får en mulighet for enklere å repetere og gå over detaljer fra forelesning. HVL har også «Tett på» som slagord, forteller Hemmingsson.

— Vi har alltid åpen dør for studentene og vi ser mange som kommer og spør hvis det er noe de lurer på. I mange fag er det også lab og demonstrasjoner for å knytte teori og praktisk ingeniørfag sammen, skriver han.

Fra fornøyd til misfornøyd i Fredrikstad

Geir Torgersen er dekan på Avdeling for ingeniørfag, studiested Fredrikstad, Høgskolen i Østfold.

Dekan Geir Torgersen, Høgskolen i Østfold.

To av utdanningene som hører inn under ham skårer aller dårligst på Studiebarometeret tatt opp høsten 2019. Det er bachelorstudium i ingeniørfag – bygg og bachelorstudium i ingeniørfag – maskin, begge med tilhold i Fredrikstad.

— Noen av våre studieprogrammer scoret svakt på tilfredshet på Studiebarometeret 2019. Når det er sagt, så er det positivt å se at studentene er fornøyde med egen motivasjon og studieinnsats og at de alt i alt er svært fornøyde med valg av studieprogram. Ikke minst er vi glade for at de vurderer studiene våre som faglig utfordrende, skriver Torgersen i en epost til Khrono.

Han understreker at på de områdene det er lav skår, så har de tatt tilbakemeldingene på største alvor.

Les også: Bedre resultater for ingeniørstudenter i Østfold i fjor

— Vi har hatt hyppigere møter med studentrådet de siste månedene og brukt mye tid og ressurser sammen med studentene på å finne årsaker. Men først og fremst har fokuset vært på å finne gode løsninger framover. Vi vil fortsatt ha tett dialog med studentrådet, forteller han.

Torgersen trekker fram at av det som har kommet fram, kan mye tyde på at det har vært uklarheter i hvordan studentene skal gå fram når de har innspill til forbedringer og at de ikke har opplevd at tilbakemeldinger har vært fulgt opp raskt nok. Rutiner for dette er nå gjennomgått og forhåpentligvis gjort enda tydeligere.

— De aktuelle studieprogrammene hadde bra score på Studiebarometeret i 2018 og vi har god tro på at vi skal være tilbake på det nivået igjen til Studiebarometeret 2020, skriver Torgersen.

Debatt om Studiebarometeret

Etter at den sjuende utgaven av Studiebarometeret ble lagt fram i slutten av januar 2020, ble det debatt om verdien av barometeret.

Det startet med at prorektor Astrid Birgitte Eggen ved Universitetet i Stavanger skrev:

— Vi har nå holdt på med dette i sju år. Resultatene er stort sett de samme. Studiebarometeret fra Nokut er blitt en rituell refleksjon.

Etter sju år med barometeret etterlyste hun nasjonale målinger som sier noe nytt.

Flere støttet opp, andre forsvarte barometeret.

Nokuts direktør Terje Mørland skrev blant annet:

— Vi vil takke for de mange konstruktive innspillene. For Nokut er det viktig å ha tett dialog med sektoren om Studiebarometerets rolle og utvikling. Vi har nylig avholdt et møte med referansegruppen, og vi får jevnlig tilbakemeldinger fra kontaktpersonene våre ved institusjonene. Vi følger også med på det som blir skrevet i media.

Se også: Les hele debatten her.

Her finner du oversikten over alle ulike sykepleieutdanningene og deres skår på påstanden «Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på.» Studentene svarer på en skala fra 1-5, der 5 er best. Snittet for alle utdanninger i Norge er 4,1.

41 forskjellige sivilingeniørutdanninger

Nr Institusjon Studieprogram Studiested Fornøydhet
1NMBUMiljøfysikk og fornybar energiÅs4,8
2Universitetet i BergenIntegrert masterprogram i havteknologi (sivilingeniør)Bergen4,7
3Universitetet i AgderIndustriell økonomi og teknologiledelse, masterprogramGrimstad4,7
4NTNUElektronisk systemdesign og innovasjon - masterstudium (5-årig)Trondheim4,6
5NMBUGeomatikk - masterÅs4,6
6NMBUDatavitenskap (5-årig)Ås4,6
7NTNUBygg- og miljøteknikk - masterstudium (5-årig)Trondheim4,5
8NTNUPetroleumsfag - masterstudium (5-årig)Trondheim4,5
9NTNUIndustriell design - masterstudium (5-årig)Trondheim4,4
10UiT Norges arktiske universitetInformatikk, sivilingeniør - masterTromsø4,4
11Universitetet i AgderInformasjons- og kommunikasjonsteknologi, masterprogramGrimstad4,4
12NTNUMaterialteknologi - masterstudium (5-årig)Trondheim4,4
13NTNUDatateknologi - masterstudium (5-årig)Trondheim4,4
14NTNUKybernetikk og robotikk - masterstudium (2-årig)Trondheim4,4
15NTNUKybernetikk og robotikk - masterstudium (5-årig)Trondheim4,4
16NTNUIngeniørvitenskap og IKT - masterstudium (5-årig)Trondheim4,4
17NTNUBygg- og miljøteknikk - masterstudium (2-årig)Trondheim4,3
18NTNUDatateknologi - masterstudium (2-årig)Trondheim4,3
19NTNUMaterialteknologi - masterstudium (2-årig)Trondheim4,3
20NTNUIndustriell økonomi og teknologiledelse - masterstudium (5-årig)Trondheim4,3
21NTNUFysikk og matematikk - masterstudium (5-årig)Trondheim4,3
22NTNUTekniske geofag - masterstudium (5-årig)Trondheim4,3
23NMBUMaskin, prosess og produktutviklingÅs4,3
24NMBUKjemi og bioteknologiÅs4,2
25NTNUEnergi og miljø - masterstudium (5-årig)Trondheim4,2
26UiT Norges arktiske universitetIntegrert bygningsteknologi, sivilingeniør - masterNarvik4,2
27NTNUOcean Resources (Master's Programme)Trondheim4,2
28NTNUNanoteknologi - masterstudium (5-årig)Trondheim4,2
29NTNUProduktutvikling og produksjon - masterstudium (5-årig)Trondheim4,2
30NTNUProject Management (Master's Programme)Trondheim4,2
31NMBUIndustriell økonomiÅs4,1
32NTNUMarin teknikk - masterstudium (5-årig)Trondheim4,1
33UiT Norges arktiske universitetRomfysikk, sivilingeniør - masterTromsø4,1
34NTNUKommunikasjonsteknologi - masterstudium (5-årig)Trondheim4,1
35NTNUIndustriell kjemi og bioteknologi - masterstudium (5-årig)Trondheim4,1
36NMBUByggeteknikk og arkitekturÅs4,1
37Universitetet i AgderFornybar energi, masterprogramGrimstad3,9
38NTNUProduktutvikling og produksjon - masterstudium (2-årig)Trondheim3,9
39UiT Norges arktiske universitetEnergi, klima og miljø, sivilingeniør - masterTromsø3,8
40UiT Norges arktiske universitetAnvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - masterTromsø3,8
41Universitetet i BergenIntegrert masterprogram i medisinsk teknologi (sivilingeniør)Bergen3,7
42Universitetet i StavangerKonstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.Stavanger3,4
43UiT Norges arktiske universitetIndustrial Engineering, sivilingeniør - masterNarvik3,3
44NTNUIndustriell kybernetikk - masterstudium (2-årig)Trondheim3,1
45UiT Norges arktiske universitetElectrical Engineering, sivilingeniør - masterNarvik2,7

Kilde: Studiebarometeret, Nokut

Elektrostudenter ved Høgskulen pÅ vestlandet.

71 forskjellige ingeniørutdanninger

Nr Institusjon Studieprogram Studiested Fornøydhet
1UiT Norges arktiske universitetSatellitteknologi, ingeniør - bachelorNarvik4,8
2Høgskulen på VestlandetElektronikkBergen4,7
3Høgskulen på VestlandetBachelor i ingeniørfag, BrannsikkerhetHaugesund4,6
4NTNUBachelor i ingeniørfag, byggTrondheim4,5
5Universitetet i AgderBygg, masterprogramGrimstad4,5
6OsloMet – storbyuniversitetetBachelorstudium i ingeniørfag - bioteknologi og kjemiOslo4,5
7NTNUBachelor i ingeniørfag, logistikkTrondheim4,4
8Universitetet i Sørøst-NorgeBachelor i ingeniørfag, SMART produktdesignVestfold4,4
9Universitetet i Sørøst-NorgeBachelor i ingeniørfag, maskinKongsberg4,4
10UiT Norges arktiske universitetNautikk, ingeniør - bachelorTromsø4,4
11Universitetet i Sørøst-NorgeBachelor i ingeniørfag, dataingeniør - sikkerhet og nettverkVestfold4,4
12Høgskulen på VestlandetAutomatiseringsteknikkBergen4,4
13Høgskulen på VestlandetEnergiteknologiBergen4,4
14OsloMet – storbyuniversitetetBachelorstudium i ingeniørfag - byggOslo4,4
15Universitetet i Sørøst-NorgeByggdesign, 3-årig ingeniørutdanning - bachelorPorsgrunn4,4
16UiT Norges arktiske universitetDatateknikk, ingeniør - bachelorNarvik4,4
17Høgskulen på VestlandetKjemiBergen4,3
18NTNUBachelor i ingeniørfag, kjemiTrondheim4,3
19Høgskulen på VestlandetByggBergen4,3
20NTNUBachelor i ingeniørfag, fornybar energiTrondheim4,3
21Universitetet i AgderIngeniørfag - fornybar energi, bachelorprogramGrimstad4,2
22NTNUBachelor i ingeniørfag, materialteknologiTrondheim4,2
23Universitetet i AgderIngeniørfag - data, bachelorprogramGrimstad4,2
24NTNUBachelor i ingeniørfag - DataÅlesund4,2
25Universitetet i StavangerByggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfagStavanger4,2
26NTNUBachelor i ingeniørfag - ElkraftÅlesund4,2
27NTNUBachelor i ingeniørfag, olje- og gassteknologiTrondheim4,2
28Høgskulen på VestlandetAllmenn maskinteknikkBergen4,2
29Høgskolen i ØstfoldBachelorstudium i ingeniørfag - dataHalden4,2
30NTNUBachelor i ingeniørfag, dataTrondheim4,2
31NTNUBachelor i ingeniørfag - dataGjøvik4,2
32Universitetet i Sørøst-NorgeElkraftteknikk, 3-årig ingeniørutdanning - bachelorPorsgrunn4,2
33Universitetet i AgderIngeniørfag - elektronikk, bachelorprogramGrimstad4,1
34Universitetet i Sørøst-NorgeMaskinteknisk design, 3-årig ingeniørutdanning - bachelorPorsgrunn4,1
35Høgskulen på VestlandetDataBergen4,1
36Universitetet i AgderIngeniørfag - byggdesign, bachelorprogramGrimstad4,0
37NTNUBachelor i ingeniørfag - elektroGjøvik4,0
38Universitetet i OsloKjemi og biokjemiOslo4,0
39NMBULandskapsingeniørÅs4,0
40Høgskulen på VestlandetIngeniørfag bygg og anlegg, bachelorstudium, FørdeFørde4,0
41Høgskulen på VestlandetBachelor i ingeniørfag, ElektroHaugesund4,0
42Universitetet i AgderIngeniørfag - Mekatronikk, bachelorprogramGrimstad4,0
43Universitetet i Sørøst-NorgeInformatikk og automatisering, 3-årig ingeniørutdanning - bachelorPorsgrunn4,0
44NTNUBachelor i ingeniørfag - AutomatiseringsteknikkÅlesund4,0
45Universitetet i Sørøst-NorgeRen energi- og prosessteknologiPorsgrunn4,0
46Høgskulen på VestlandetHavteknologiBergen3,9
47OsloMet – storbyuniversitetetBachelorstudium i ingeniørfag - dataOslo3,9
48Høgskulen på VestlandetBachelor i ingeniørfag, maskinHaugesund3,9
49NTNUBachelor i ingeniørfag, elektroTrondheim3,9
50UiT Norges arktiske universitetAutomasjon, ingeniør - bachelorTromsø3,9
51Universitetet i Sørøst-NorgeBachelor i ingeniørfag, elektro-automasjon og robotikkVestfold3,8
52NTNUBachelor i ingeniørfag - Produkt og systemdesignÅlesund3,8
53Høgskulen på VestlandetMarinteknikkBergen3,8
54Universitetet i StavangerDatateknologi - bachelorstudium i ingeniørfagStavanger3,7
55OsloMet – storbyuniversitetetBachelorstudium i ingeniørfag - maskinOslo3,7
56OsloMet – storbyuniversitetetBachelorstudium i ingeniørfag - energi og miljøOslo3,6
57Universitetet i OsloElektronikk, informatikk og teknologi - BachelorOslo3,5
58NTNUBachelor i ingeniørfag - byggGjøvik3,5
59NTNUBachelor i ingeniørfag - ByggÅlesund3,5
60UiT Norges arktiske universitetDatateknikk, ingeniør - bachelor (nettbasert)Narvik3,4
61NTNUBachelor i ingeniørfag - maskinGjøvik3,4
62Universitetet i Sørøst-NorgeBachelor i ingeniørfag, dataKongsberg3,4
63UiT Norges arktiske universitetBygg, ingeniør - bachelorNarvik3,4
64Høgskulen på VestlandetIngeniørfag - elektro, energi, elkraft og miljø, bachelorstudium, FørdeFørde3,4
65Universitetet i StavangerMaskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikkStavanger3,3
66UiT Norges arktiske universitetDroneteknologi, ingeniør - bachelorTromsø3,2
67Universitetet i StavangerAutomatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfagStavanger3,2
68OsloMet – storbyuniversitetetBachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologiOslo3,2
69NTNUBachelor i ingeniørfag, maskinTrondheim2,9
70Høgskolen i ØstfoldBachelorstudium i ingeniørfag - byggFredrikstad2,6
71Høgskolen i ØstfoldBachelorstudium i ingeniørfag - maskinFredrikstad2,3

Kilde: Studiebarometeret, Nokut

Powered by Labrador CMS