søknadsfrist 15. april

Nesna og Østfold har de mest fornøyde lærerstudentene

Her er oversikten over landets mest fornøyde studenter innen de ulike lærerutdanningene.

Mange lærerstudenter er fornøyd med utdanningen de tar, men ikke alle.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Onsdag etter påske, 15. april, er fristen for å søke opptak til høyere utdanning. I fjor var det nedgang i søkertallene generelt og til lærerutdanningene spesielt. Utdanningene for barnehagelærere var «kjerring mot strømmen» blant lærerutdanningene og opplevd vekst i søkertallene.

Fakta

Dette er Studiebarometeret

Den nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret ble gjennomført for sjuende gang høsten 2019.

Om lag 32.000 studenter svarte på undersøkelsen, noe som utgjør en svarprosent på 49 prosent.

Det er studenter i tredje semester både på bachelor og master som blir spurt.

Undersøkelsen dekker så godt som alle norske universiteter og høyskoler, offentlige som private, og totalt inngår nesten 1800 studieprogrammer.

Den nasjonale studentundersøkelsen og arbeidet med nettportalen www.studiebarometeret.no utføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

På studiebarometeret.no kan du finne svar fra årets undersøkelse, men også historiske data.

Kilde: NOKUT

Over 138.000 søkte om studieplass til høyere utdanning gjennom Samordna opptak for ett år siden.

— Jeg skulle gjerne sett at det var enda flere som ville bli lærer for de yngste elevene i skolen, sa daværende forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i pressemeldingen fra departementet, for ett år siden.

Mange er spent på årets søkning grunnet de helt spesielle forholdene rundt elevene som nå skal gjøre valg for framtiden.

Rektor ved UiT, Anne Husebekk, deler en bekymring om at unge kan skremmes bort fra å studere grunnet koronakrisen, skriver NRK.

— Jeg er redd for at de som kanskje kunne tenke seg å søke, ikke søker. Jeg håper at de studentene som skal søke opptak, tenker mer enn et år fremover. De fleste vil være ferdig med studiene om tre, fem eller seks år med sine studier. Da vil verden se annerledes ut, sier Husebekk til NRK.

Her er de mest fornøyd

I Studiebarometeret som har blitt lagd hvert år de siste 7 årene svarer studentene på en rekke spørsmål om hva som fungerer godt og ikke på deres utdanning. De gir også en totalt skår og svarer på en skala fra 1-5, der 5 er best, på følgende: «Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på.»

Khrono har sett på sju ulike utdanninger og overordnet tilfredshet. Tallene har vi fått fra Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) som ha ansvaret for gjennomføringen av Studiebarometeret. Her presenterer vi tall for barnehagelærer, yrkesfaglærer, grunnskolelærer og lektorutdanning.

Det var i 2019 registrer 46 ulike studietilbud på grunnskolelærerutdanningene, det er 14 ulike studieprogram for yrkesfaglærere, 20 forskjellige lektorutdanninger og 41 forskjellige studietilbud for de som vil bli barnehagelærere.

Lærerstudentene på Nord universitet, studiested Nesna er blant landets aller mest fornøyde, uavhengig av hva man studerer. Studiested Nesna kaprer både 1. plass og 2. plass i denne oversikten for lærerutdanninger med sin utdanning for trinn 1-7 med skår 4,9 og med de som skal bli lærere for trinn 5-10, med skår på 4,7. Denne utdanningen blir nå lagt ned, og det er ikke mulig å søke opptak til Nesna lenger.

Nesna ligger også i topp på barnehagelærerutdanningene, her er det studentene ved Dronning Maud Minnes Høgskole (DMMH) som er nestmest fornøyd.

Nord universitets studenter i Levanger er de mest fornøyde lektorstudentene, mens Oslomets yrkesfaglærere på studieretning design og håndverk og restaurant og matfag er de mest tilfredse studentene som vil bli yrkesfaglærere.

Johanne Hedvig Løvli (23), lærerstudent, Høgskolen i Østfold.

(Se tabell nederst i saken med oversikt over alle utdanningene.)

Tredjemest tilfredse lærerstudentene

Ved Høgskolen i Østfold finner vi lærerstudentene som er tredjemest fornøyd alt i alt med utdanningen sin.

En av disse er Johanne Hedvig Løvli (23). Hun vil bli lærer for de minste barna, trinn 1-7, og det innen matematikk. Løvli er student på tredje året, og er selv fra Kårkerøy i Fredrikstad. Løvli forteller at hun bor hjemme hos sine foreldrene mens hun studerer for å spare opp penger til å kunne kjøpe seg et sted å bo når hun er ferdig utdannet.

— Hvorfor tror du at du og dine medstudenter er så fornøyde?

Fakta

De mest og minst fornøyde studentene

Grunnskolelærere, 46 studietilbud

Mest fornøyde

 • Nord, studiested Nesna, 1-7
 • Nord, studiested Nesna, 5-10
 • Høgskolen i Østfold, 1-7

Minst fornøyde

 • OsloMet 5-10
 • Uit (alta -samlingsbasert) 5-10
 • HVL, studisted Sogndal, 5-10

Barnehagelærerer, 41 studietilbud

Mest fornøyd

 • Nord, studiested Nesna
 • DMMH

Minst fornøyd

 • USN studiested Drammen
 • HVL, deltid, Bergen
 • Nord, deltid Vesterålen

Yrkesfag, 14 studietilbud

Mest fornøyd

 • Oslomet, design/håndverk
 • OsloMet, mat og restuarantfag

Minst fornøyd

 • Oslomet, kroppsøving

Lektor, 20 studietilbud

Mest fornøyd

 • Nord , studiested Levanger
 • USN, Vestfold lektorutd i historie

Minst fornøyd

 • NTNU, kroppsøving
 • Høgskolen i innlandet, språkfag

Kilde: Studiebarometeret, Nokut

— Det første som slår meg er tryggheten og samholdet mellom medstudenter, forelesere, trinnledere og høgskolen generelt. Jeg mener at forelesere og trinnlederne på lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold går fram som et godt eksempel på hvordan man selv skal være som lærer når vi er ferdig utdannet, skriver Løvli i en epost til Khrono.

Hun forteller at det alltid åpne kontordører til foreleserne og trinnlederne hos dem. Hun mener dette skaper en trygghet og en god relasjon som bidrar til at man stoler på hverandre på utdanningen.

— Det andre som jeg mener er svært positivt er måten forelesningene er organisert på. Vi sitter sjeldent i auditorium da vi heller bruker det «klassiske» klasserommet. Det er lagt opp til mye gruppearbeid slik at vi får god erfaring med å samarbeide med medstudentene. Dette gir oss også god trening til jobbhverdagen som venter oss, da samarbeid er utrolig viktig, skriver Løvli.

— Vanskelig å jobbe helt alene

— Akkurat nå er det jo veldig spesielle tilstander, si gjerne litt om hvordan disse uker med utelukkende digital undervisning har vært?

— Det er en rar situasjon å være i, hverdagen til de fleste er snudd på hodet. Jeg og mange av mine medstudenter er avhengige av å være tilstede på forelesninger på campus eller å sitte på grupperom for å jobbe med studiene sine. Nå er både campus samt grupperom stengt, så da må vi omstille oss veldig, skriver Løvli.

Hun skriver at hun synes det er vanskelig å sette seg ned med studier og jobbe med pensum på egenhånd, spesielt når hun sitter hjemme med utrolig mange distraksjoner.

— Vi har fått artikler, powerpointer og tidligere innspilte forelesninger via Canvas som vi skal jobbe med. For min del synets jeg det er vanskelig å ikke sitte på Høgskolen med en foreleser, men heller må sitte alene å jobbe med pensum. Det er et rart og annerledes semester, men jeg tror at vi kommer til å klare oss fint, skriver Løvli.

Debatt om Studiebarometeret

Etter at den syvende utgaven av Studiebarometeret ble lagt fram i slutten av januar 2020, ble det debatt om verdien av barometeret.

Det startet med at prorektor Astrid Birgitte Eggen ved Universitetet i Stavanger skrev:

— Vi har nå holdt på med dette i sju år. Resultatene er stort sett de samme. Studiebarometeret fra Nokut er blitt en rituell refleksjon.

Etter sju år med barometeret etterlyste hun nasjonale målinger som sier noe nytt.

Flere støttet opp, andre forsvarte barometeret.

Nokuts direktør Terje Mørland skrev blant annet:

— Vi vil takke for de mange konstruktive innspillene. For Nokut er det viktig å ha tett dialog med sektoren om Studiebarometerets rolle og utvikling. Vi har nylig avholdt et møte med referansegruppen, og vi får jevnlig tilbakemeldinger fra kontaktpersonene våre ved institusjonene. Vi følger også med på det som blir skrevet i media.

Se også: Les hele debatten her.

Her finner du oversikten over alle ulike lærerutdanninger og deres skår på påstanden «Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på.» Studentene svarer på en skala fra 1-5, der 5 er best. Snittet for alle utdanninger i Norge er 4,1.

Grunnskolelærerutdanningene

Nr Institusjon Studieprogram Studiested Fornøydhet
1Nord universitetGrunnskolelærerutdanning master 1-7Nesna4,9
2Nord universitetGrunnskolelærerutdanning master 5-10Nesna4,7
3Høgskolen i ØstfoldGrunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 (300 studiepoeng)Halden4,3
4Universitetet i Sørøst-NorgeMaster i grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10Vestfold4,3
5NTNUGrunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (5-årig)Trondheim4,3
6Universitetet i Sørøst-NorgeMaster i grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7, heltidVestfold4,2
7Nord universitetGrunnskolelærerutdanning master 1-7Levanger4,2
8Universitetet i StavangerGrunnskolelærerutdanning for trinn 5 - 10, femårig masterprogramStavanger4,2
9Universitetet i Sørøst-NorgeGrunnskolelærerutdanning for trinn 1-7Vestfold4,2
10Nord universitetGrunnskolelærerutdanning master 5-10Levanger4,1
11Universitetet i Sørøst-NorgeGrunnskolelærerutdanning for trinn 1-7Notodden4,1
12Høgskolen i InnlandetGrunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 samlingsbasertHamar4,1
13NTNUGrunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn- masterstudium (5-årig)Trondheim4,1
14Høgskolen i ØstfoldGrunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (300 studiepoeng)Halden4,1
15Universitetet i StavangerGrunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogramStavanger4,0
16Høgskulen i VoldaMaster i grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7Volda4,0
17Universitetet i Sørøst-NorgeGrunnskolelærerutdanning for trinn 5-10Drammen4,0
18Høgskulen på VestlandetGrunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, SogndalSogndal4,0
19Høgskolen i InnlandetGrunnskolelærerutdanning for trinn 1-7Hamar4,0
20NLA HøgskolenGrunnskolelærerutdanning for trinn 5-10Bergen4,0
21Nord universitetGrunnskolelærerutdanning master 1-7 samlingsbasertLevanger3,9
22Universitetet i Sørøst-NorgeGrunnskolelærerutdanning for trinn 5-10Notodden3,9
23UiT Norges arktiske universitetGrunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - masterTromsø3,9
24Universitetet i AgderGrunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, 5-årig masterprogramKristiansand3,9
25Universitetet i Sørøst-NorgeGrunnskolelærerutdanning for trinn 5-10Porsgrunn3,8
26Høgskulen på VestlandetGrunnskolelærerutdanning 5.-10. trinnStord3,8
27UiT Norges arktiske universitetGrunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn (samlingsbasert) - masterAlta3,8
28Universitetet i Sørøst-NorgeGrunnskolelærerutdanning for trinn 5-10Vestfold3,7
29Universitetet i AgderGrunnskolelærerutdanning for trinn 5-10, 5-årig masterprogramKristiansand3,7
30Høgskulen i VoldaMaster i grunnskolelærerutdanning for trinn 5 -10Volda3,6
31OsloMet – storbyuniversitetetGrunnskolelærerutdanning for trinn 1-7Oslo3,6
32NLA HøgskolenGrunnskolelærerutdanning for trinn 1-7Bergen3,6
33Nord universitetGrunnskolelærerutdanning master 1-7Bodø3,5
34Høgskulen på VestlandetGrunnskolelærerutdanning 1.-7. trinnStord3,5
35Nord universitetGrunnskolelærerutdanning master 5-10Bodø3,5
36NLA HøgskolenGrunnskolelærerutdanning for trinn 5-10Oslo3,5
37Høgskulen på VestlandetGrunnskolelærerutdanning 1.-7. trinnBergen3,5
38Universitetet i Sørøst-NorgeGrunnskolelærerutdanning for trinn 1-7Drammen3,5
39Høgskulen på VestlandetGrunnskolelærerutdanning 5.-10. trinnBergen3,5
40Sámi allaskuvla/Samisk høgskoleSami vuoddoskuvlaoahpaheaddjeoahpu 5.-10. ceahki mastergradaKautokeino3,4
41UiT Norges arktiske universitetGrunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - masterTromsø3,4
42NLA HøgskolenGrunnskolelærerutdanning for trinn 1-7Oslo3,3
43Høgskolen i InnlandetGrunnskolelærerutdanning for trinn 5-10Hamar3,3
44OsloMet – storbyuniversitetetGrunnskolelærerutdanning for trinn 5-10Oslo3,2
45UiT Norges arktiske universitetGrunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn (samlingsbasert) - masterAlta3,1
46Høgskulen på VestlandetGrunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, SogndalSogndal2,9

Kilde: Studiebarometeret, Nokut

Barnehagelærerutdanninger

Nr Institusjon Studieprogram Studiested Fornøydhet
1Nord universitetBachelor barnehagelærerutdanning, deltid 4 årNesna4,8
2DMMHBarnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverkTrondheim4,7
3SteinerhøyskolenBachelor i Steinerpedagogikk barnehagelærerutdanningOslo4,7
4Universitetet i StavangerBarnehagelærer - bachelorstudium -deltidStavanger4,5
5Universitetet i AgderBarnehagekunnskap, masterprogramKristiansand4,5
6Høgskolen i InnlandetBachelor - Barnehagelærerutdanning samlingsbasertHamar4,4
7UiT Norges arktiske universitetBarnehagelærer (samlingsbasert) - bachelorAlta4,4
8Høgskolen i ØstfoldBachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltidHalden4,4
9Høgskulen på VestlandetBachelor - barnehagelærerutdanningStord4,4
10Universitetet i Sørøst-NorgeBachelor - barnehagelærerutdanning, deltidVestfold4,3
11Høgskulen i VoldaBarnehagelærarutdanning deltidVolda4,3
12Universitetet i AgderBarnehagelærerutdanning, bachelorprogramKristiansand4,3
13DMMHBarnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelseTrondheim4,3
14UiT Norges arktiske universitetBarnehagelærer - bachelorTromsø4,2
15Høgskulen på VestlandetBarnehagelærarutdanning, SogndalSogndal4,2
16OsloMet – storbyuniversitetetBachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasertOslo4,2
17Universitetet i AgderBarnehagelærerutdanning, bachelorprogram, GrimstadGrimstad4,2
18DMMHBarnehagelærerutdanning med vekt på natur- og friluftslivTrondheim4,2
19Nord universitetBachelor barnehagelærerutdanningLevanger4,1
20Høgskulen i VoldaBarnehagelærarutdanningVolda4,1
21UiT Norges arktiske universitetBarnehagelærer (samlingsbasert) - bachelorTromsø4,1
22Universitetet i Sørøst-NorgeBachelor barnehagelærerutdanningPorsgrunn4,1
23DMMHBarnehagelærerutdanning, deltidTrondheim4,1
24Universitetet i Sørøst-NorgeBachelor barnehagelærerutdanningNotodden4,1
25Høgskulen på VestlandetBarnehagelærerutdanning med vekt på Språk, tekst og matematikkBergen4,0
26Høgskolen i InnlandetBachelor - BarnehagelærerutdanningHamar4,0
27Høgskolen i ØstfoldBachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltidHalden3,9
28Høgskulen på VestlandetBarnehagelærerutdanning med vekt på Natur, helse og bevegelseBergen3,8
29DMMHBarnehagelærerutdanningTrondheim3,8
30NLA HøgskolenBarnehagelærerutdanningBergen3,8
31Universitetet i Sørøst-NorgeBachelor barnehagelærerutdanning, samling- og nettbasertNotodden3,8
32Universitetet i Sørøst-NorgeBachelor barnehagelærerutdanningVestfold3,7
33OsloMet – storbyuniversitetetBachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltidOslo3,6
34Nord universitetBachelor barnehagelærerutdanning, nett- og samlingsbasertBodø3,6
35Høgskulen på VestlandetBarnehagelærerutdanning med vekt på Barns utvikling, lek og læringBergen3,5
36Høgskulen på VestlandetBarnehagelærerutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitetBergen3,4
37Universitetet i StavangerBarnehagelærer - bachelorstudiumStavanger3,3
38Nord universitetBachelor barnehagelærerutdanningBodø3,2
39Universitetet i Sørøst-NorgeBachelor barnehagelærerutdanningDrammen3,1
40Høgskulen på VestlandetBarnehagelærerutdanning deltidBergen3,1
41Nord universitetBachelor barnehagelærerutdanning, VesterålenVesterålen3,1

Kilde: Studiebarometeret, Nokut

Lektorutdanninger

Nr Institusjon Studieprogram Studiested Fornøydhet
1Nord universitetLektorutdanning i kroppsøving og idrettsfagLevanger4,4
2Universitetet i Sørøst-NorgeLektorutdanning i historieVestfold4,3
3MF vitenskapelig høyskoleLektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfagOslo4,2
4Universitetet i Sørøst-NorgeLektorutdanning i realfagKongsberg4,2
5Universitetet i BergenLektorutdanning med master i nordiskBergen4,1
6NTNULektorutdanning i samfunnsfag - masterstudium (5-årig)Trondheim4,1
7NTNULektorutdanning i språkfag - masterstudium (5-årig)Trondheim4,0
8Universitetet i AgderLektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig masterutdanningKristiansand4,0
9NMBULektorutdanning i realfag - LURÅs4,0
10Universitetet i StavangerLektorutdanning for trinn 8-13Stavanger3,9
11Universitetet i BergenLektorprogram i naturvitenskap og matematikkBergen3,9
12Universitetet i OsloLektorprogrammetOslo3,9
13Nord universitetLektorutdanning i samfunnsfagBodø3,9
14UiT Norges arktiske universitetLektorutdanning for trinn 8-13 - masterTromsø3,7
15Universitetet i BergenLektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskapBergen3,7
16NTNULektorutdanning i historie - masterstudium (5-årig)Trondheim3,7
17NTNULektorutdanning i realfag - masterstudium (5-årig)Trondheim3,6
18Universitetet i BergenLektorutdanning med master i fremmedspråk (engelsk, fransk, spansk eller tysk)Bergen3,4
19NTNULektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag - masterstudium (5-årig)Trondheim3,1
20Høgskolen i InnlandetLektorutdanning i språkfagHamar2,9

Kilde: Studiebarometeret, Nokut

Yrkesfaglærerutdanninger

Nr Institusjon Studieprogram Studiested Fornøydhet
1OsloMet – storbyuniversitetetBachelorstudium - yrkesfaglærer i Design og håndverk/medieproduksjonKjeller4,8
2OsloMet – storbyuniversitetetYrkesfaglærerutdanning i restaurant- og matfagKjeller4,7
3Universitetet i Sørøst-NorgeFaglærerutdanning i design, kunst og håndverkNotodden4,5
4OsloMet – storbyuniversitetetYrkesfaglærerutdanning i helse- og oppvekstfag, heltidKjeller4,5
5Høgskolen i InnlandetBachelor - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfagElverum4,4
6OsloMet – storbyuniversitetetYrkesfaglærerutdanning i helse- og oppvekstfag, deltidKjeller4,3
7Nord universitetBachelor i musikk, faglærerutdanningLevanger4,3
8Universitetet i AgderFaglærerutdanning i musikk, bachelorprogramKristiansand4,2
9Nord universitetBachelor yrkesfaglærerBodø4,1
10NTNUYrkesfaglærerutdanning - bachelorstudiumTrondheim4,0
11Høgskolen i InnlandetBachelor - Faglærerutdanning i musikkHamar4,0
12OsloMet – storbyuniversitetetFaglærerutdanning i design, kunst og håndverkOslo4,0
13Norges idrettshøgskoleFaglærer i kroppsøving og idrettsfagOslo3,9
14OsloMet – storbyuniversitetetBachelorstudium: Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfagOslo3,8

Kilde: Studiebarometeret, Nokut

Powered by Labrador CMS