Kunsthøgskolen

Hele toppledelsen kan bli byttet ut

Med rektor Måns Wranges oppsigelse, sitter nå hele Kunsthøg­skolens ledelse på oppsigelse eller i midlertidige stillinger. Det skal også ha blitt debatt da høgskolen konstituerte ny direktør denne uka.

Kunsthøgkolen i Oslo.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne uka sa rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), Måns Wrange, opp sin stilling. Han rakk bare å sitte i litt over ett år.

Men at Wrange er på vei ut dørene, er langt fra det eneste som skaper ustabilitet i toppen ved kunsthøgskolen.

I en tid der pandemi og heftig mediedebatt har preget høgskolen, og styret samtidig denne uka vedtok at de fortsetter Wranges langsiktige mangfolds- og antidiskrimineringsarbeid, sitter heller ikke de andre topplederne ved kunsthøgskolen sikkert.

Midlertidige prorektorer

I rektoratet til Wrange inngår også en ansatt og en valgt prorektor.

Den ansatte prorektoren for forskning, Camille Norment, tiltrådte så sent som 1. august i år, men er bare ansatt i et engasjement. Åremålet som skal strekke seg fram til utløpet av juli 2023, en 60 prosent stilling, er nylig lyst ut med søknadsfrist 25. november.

Det er med andre ord usikkert om Norment også skal være prorektor framover.

Anne-Linn Akselsen ble valgt til prorektor samtidig som Måns Wrange ble valgt til rektor april 2019. De to tiltrådte 1. august i fjor. Akselsen har vært i permisjon siden mars og er ut oktober erstattet av høgskolelektor Miriam Sogn.

Helt siden pandemien rammet Europa for fullt, og Sverige-baserte Wrange måtte lede høgskolen fra hjemmekontor, måtte han med andre ord klare seg uten sin nærmeste medarbeider, Akselsen.

Når Aslaksen i november er tilbake fra permisjon, er heller ikke hun garantert lang tiden i prorektorstolen. Kunsthøgskolens valgreglement sørger nemlig for at et nyvalg av rektor også medfører valg av prorektor.

Etter valg av ny rektor ved Kunsthøgskolen kan dermed både rektor og begge prorektorene være skiftet ut.

Debatt om direktør-ansettelse — fagforeningene ønsket andre muligheter

Om bare én uke slutter også direktør Annemarie Bechmann Hansen ved Kunsthøgskolen. Hun skal over i ny jobb i Statped.

Selv om Hansen sa opp jobben sin 4. september, er ikke ny direktør ansatt ennå. Fristen for å søke jobben er 1. november, og denne uka utnevnte styret ved Kunsthøgskolen seksjonssjef for virksomhetsstyring, Pål Stephensen, som fungerende direktør.

Men utnevnelsen skapte etter det Khrono erfarer debatt under styremøtet tirsdag ettermiddag. Enkelte styremedlemmer skal ha lagt fram et alternativt forslag for å få mulighet til å få inn andre kandidater, men fikk ikke flertall i styret for det.

Rektor og styreleder Wrange skal tidligere i oktober ha informert fagforeningene om at han ønsket å sette Stephensen i direktørstolen midlertidig, men fagforeningene svarte med et brev til Wrange. Der skal de ha bedt om at man vurderte grundig hvordan ansettelsen skulle gjøres, slik at man var sikre på at den fungerende direktøren hadde den kompetansen som kreves.

Fagforeningene skal også ha bedt om at styret måtte se på flere kandidater og har uttrykt at det var ønskelig med en person med erfaring fra universitets- og høgskolesektoren, slik at økonomistyringa ved høgskolen ble ivaretatt.

De skal også ha blittP stilt spørsmål ved om en seksjonssjef er kvalifisert for alle oppgavene i jobben som direktør. Fagforeningene pekte blant annet på at høgskolen skal gjennom flere viktige prosesser og at man ikke ønsker store omrokkeringer i organisasjonen. Å flytte på seksjonssjefen er lite klokt, mente de.

— Kan gå rett inn i stillingen

Rektor og styreleder Måns Wrange skriver i en e-post til Khrono at alle faglige ledere og direktører ved Kunsthøgskolen sitter i åremålsstillinger og at direktøren de konstituerer internt har god kjennskap til virksomheten.

Rektor på KHiO, Måns Wrange.

— Det er samme person som i to og et halvt år til vanlig har fungert ved direktørens fravær. Han har femten års tidligere erfaring som direktør og leder nå seksjon for virksomhetsstyring. Han har også deltatt i alle beslutninger som fortløpende har blitt gjort i forhold til pandemien og ekstraordinære smittevernstiltak. Derfor har han også tilegnet seg kunnskaper som gjør at han kan gå rett inn i stillingen, skriver Wrange.

Rektoren skriver at det å hente inn en ekstern vil kunne være krevende med tanke på å finne en kandidat med rett kompetanse og ikke minst kunne sette seg inn i KHiOs organisasjon, rutiner og virkemåte på så kort tid og for en så kort periode.

— Styret har allerede erkjent at institusjonen står oppe i en vanskelig situasjon. Men det er også viktig å bruke den tiden som er nødvendig for å framskaffe de beste kandidatene til å fylle jobbene som rektor og direktør. Og styret vil sørge for at det sitter kompetente personer som fyller ansvaret i det tidsrommet det er behov for at noen fungerer i stillingen, sier rektor Wrange, som også er styreleder ved KHiO.

Styret fortsetter Wranges arbeid for mangfold og likestilling

Torsdag holdt Kunsthøgskolen i Oslo et ekstraordinært styremøte der de tok stilling til høgskolens vei videre og styrets handlingsrom. Et av spørsmålene som ble reist i sakspapirene, var om styret ønsket å skifte ledelsesmodell og gå over til ansatt rektor.

I en pressemelding Kunsthøgskolen publiserte torsdag kveld, heter det imidlertid at styret har satt i gang prosess for nyvalg av rektorat. Med andre ord blir også neste rektor valgt rektor.

— Styret ved KHiO har satt i gang prosess for nyvalg av rektorat og det blir nå etablert en nominasjonskomite for å finne aktuelle kandidater. Styret holder også fram med rekruttering av ny direktør der søknadsfristen snart går ut, skriver Wrange til Khrono.

Styret skal etter det Khrono forstår senere vurdere om det blir behov for en midlertidig løsning, en interimløsning, i perioden mens Wrange har gått av som rektor og inntil en ny rektor er på plass.

I pressemeldingen fra torsdag heter det også at «styret følgjer opp arbeidet med å etablere eit utval for mangfald og likestilling, og utarbeide ein handlingsplan for dette. KHiO vil halde fram med og intensivere tiltak for å skape god debatt og ein trygg høgskole og arbeidssituasjon for våre studentar og tilsette».

Powered by Labrador CMS