medisinutdanning vestlandet

Helse Vest demper muligheten for medisinutdanning ved UiS

Etter et vedtak hos Helse Stavanger, ligger det an til at Universitetet i Stavanger må gi opp kampen om en egen medisinutdanning.

Rektor Klaus Mohn ved Universitetet i Stavanger skjønner hvilken vei det går for en egen medisinsutdanning i Stavanger, men tror fortsatt det finnes muligheter for UiS.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter all sannsynlighet blir nå studiemodellen i medisin som Universitetet i Bergen har ønsket, «Vestlandslegen», en realitet.

Gjennom «Vestlandslegen» vil en gruppe studenter kunne tas opp ved og uteksamineres gjennom Universitetet i Bergen, men fullføre de siste studieårene i Stavanger. Et trepartssamarbeid mellom de to universitetene og Stavanger universitetssjukehus skal gjøre dette mulig.

Intensjonsavtale

16. juni bestemte nemlig styret i Helse Stavanger seg for at de er positive til en intensjonsavtale med Universitetet i Bergen om dette.

Fakta

Dette er vedtaket til Helse Stavanger

Styret i Helse Stavanger fattet følgende enstemmig vedtak:

Styret gir adm. direktør fullmakt til å inngå en intensjonsavtale med UiB der følgende momenter vektlegges:

  • At de medisinske fagmiljøene i Stavangerregionen etterhvert blir en medvirker til hele studieløpet for medisinstudenter – Vestlandslegen – gjennom et trepartssamarbeid mellom SUS, UiS og UiB.
  • En opptrapping av antall studenter som mottar klinisk undervisning ved SUS utover 20 plasser.
  • En overordnet plan for finansiering inkludert antall stillinger og, infrastruktur.
  • UiS og UiB må avklare sine roller og samarbeidspunkter, jf. tidligere vedtak om trepartssamarbeid.

«Styret gir adm. direktør fullmakt til å inngå en intensjonsavtale med UiB,» heter det i vedtaket.

Konstituert administrerende direktør i Helse Stavanger, Helle Schøyen, er tydelig på at de fortsatt ønsker et trepartssamarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Universitetet i Bergen og Stavanger universitetssjukehus.

Dekan ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen, Per Bakke, sier til Khrono at dette betyr at nå vil «Vestlandslegen» bli en realitet.

Det ser dermed ut som om UiB har vunnet kampen om Vestlandet — i hvertfall i denne omgang, og at det er usannsynlig at det opprettes et nytt medisinsk fakultet ved Universitetet i Stavanger.

— Demper mulighetene for oss

Universitetet i Stavanger har hele tiden vært tydelige på at de ikke ønsket modellen til Universitetet i Bergen. Stavanger ønsker å få gradsrett — og mulighet til å ha en eget medisinutdanning ved UiS.

— Da må det være for våre studenter, og vi må kunne tildele grad. Det er på denne måten medisinstudiene har utviklet seg andre steder. Så vi følger bare historisk praksis, sa rektor ved Universitetet i Stavanger, Klaus Mohn til Khrono i februar.

Fakta

Grimstadutvalgets plan for studieplasser

Grimstadutvalget har skissert en plan der antall studieplasser i medisin øker med 440 ved de fire ulike fakultetene som tilbyr medisinutdanning i dag:

  • UiT - Norges arktiske universitet: 141 studieplasser (+25)
  • NTNU: 200 studieplasser (+65)
  • Universitetet i Bergen: 285 studieplasser (+120)*
  • Universitetet i Oslo: 450 studieplasser (+230)

Onsdag sa rektor Mohn til Khrono at han nå skjønner hvor det bærer.

Vedtaket fra Helse Stavanger kommer etter at regjeringen har fordelt 80 nye studieplasser til medisin — og alle går til de fire eksisterende medisinske fakultetene ved Universitetet i Oslo, UiT Norges arktiske universitet, NTNU og Universitetet i Bergen.

— Fordelingen av studieplasser er noe som demper mulighetene for oss til å utvikle et alternativ, og et supplerende tilbud til de medisinske programmene som allerede finnes. Vedtaket i går fra Helse Stavanger trekker nok litt i samme retning, sier han, og legger til:

— Men jeg tror fortsatt det finnes muligheter for Universitetet i Stavanger.

Les også: Målet: Medisinutdanning i Stavanger

Kan bli 100 medisinstudenter i Stavanger

Dekan ved Det medisinske fakultet ved UiB, Per Bakke, mener oppbyggingen av modellen «Vestlandslegen» innebærer en skikkelig satsing på Stavanger.

— Det vil også bli en satsing på de andre sykehusene på Vestlandet etterhvert - Haugesund, Førde og Haraldsplass, sier medisindekanen i Bergen.

Fakta

Høring om Grimstad-utvalgets rapport

Et utvalg ledet av professor Hilde Grimstad leverte sin utredning, «Studieplasser i medisin i Norge – Behov, modeller og muligheter», til forsknings- og høyere utdanningsministeren 25. september 2019.

Utredningen har vært på høring med frist 15. februar 2020.

Det kom inn 90 høringssvar.

Dette er rapporten fra Grimstad-utvalget

Universitetet i Bergen har planer om at de 20 nye studieplassene de har fått tildelt skal gå til Vestlandslegen-ordningen. 20 av studentene som begynner til høsten skal altså fullføre medisinstudiet sitt i Stavanger. Det betyr at det første kullet kommer til Stavanger januar 2024.

— Så vil det komme 20 nye det neste året, og året etter det. Til sammen vil det til enhver tid være 60 medisinstudenter ved Stavanger Universitetssjukehus.

I tillegg er det 40 andre studenter fra UiB der til enhver tid, så når opplegget er helt på plass vil det være rundt 100 studenter der.

— Jeg håper dette bare er starten på Vestlandslegen, sier Per Bakke.

Ønsker samarbeid med UiS

Noen av studentene som får tilbud om studieplass ved medisinstudiet til UiB må derfor signere på at de vil reise til Stavanger etter tre år.

— For at de skal kunne gjøre det når de får tilbud i juli, må vi ha en intensjonsavtale på plass. Jeg håper at de vil være klar allerede i utgangen av måneden, sier han.

— Når vi først gjør dette, som vil koste flere titalls millioner, må vi vite at det går. Vi ønsker virkelig et samarbeid med Universitetet i Stavanger om Vestlandslegen — at det skal være et trepartssamarbeid, sier Bakke.

— I Vedtaket til Stavanger universitetssykehus står det at «UiS og UiB må avklare sine roller og samarbeidspunkter, jf. tidligere vedtak om trepartssamarbeid». Er dere i gang med å avklare ting?

— Vi har på vår programplan at vi skal kontakte UiS om samarbeid, sier han.

Åpne for samarbeid, men har ikke gitt opp

Rektor ved UiS, Klaus Mohn, sier at det enn så lenge ikke er noen konkrete planer om samtaler.

— Men når dette er en såpass tydelig føring i vedtaket fra Helse Stavanger, regner jeg med vi blir involvert i noe slikt, sier han.

— Er dere interessert i å være med på et trepartssamarbeid?

— Det er vi åpne for.

Rektor Klaus Mohn understreker at UiS inntil videre vil fortsette å utvikle et eget studieprogram i medisin, og at de avventer utviklingen både innenfor helsesektoren og på politisk hold.

Han nevner og at Helse Stavanger i sitt høringsutkast til Grimstadutvalget var åpen for at dersom store deler av medisinstudiet foregår ved UiS, bør det være de som får gradsrett.

— Dette er et håp vi fortsatt har i mente, sier han.

Powered by Labrador CMS