NTNU

Her er dekanene som skal lede hvert sitt NTNU-fakultet

Styret ved NTNU ansatte onsdag en museumsdirektør og sju dekaner. En dekanstilling lyses ut på nytt.

Ingrid Schjølberg er ansatt for fire år som dekan på Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU. Bildet er tatt ombord på forskningsfartøyet FF Gunnerus i forbindelse med åpningen av Trondheimsfjorden som testområde for førerløse fartøy.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Her er dekanene som skal lede hvert sitt fakultet fra sommeren og fire år framover ved NTNU.

Seks av de sju dekanene som nå er ansatt var alle ansatt i samme stilling fra før av.

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Fakta

Søkerlistene til dekanjobbene og museumsdirektørjobben

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

 1. Ali Reza Behbahani (50), student Trondheim
 2. Jesper Petersen (45), førsteamanuensis/nestleder forskning - Institutt for lærerutdanning, NTNU
 3. Stephen Dobson (57), dekan - Faculty of Education, University of Wellington New Zealand
 4. Tine Arntzen Hestbek (53), fungerende dekan – Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, NTNU
 5. Remco Polman (56), Head of School Exercise & Nutrition Sciences – Queensland University of Technology Australia
 6. Arild Hovland (59), dekan – Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, HSN/USN

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

 1. Ali Reza Behbahani (50), student Trondheim
 2. Ingrid Schjølberg (55), dekan – Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, NTNU
 3. Anne Cathrine Elster (57), professor - Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, NTNU

Fakultet for ingeniørvitenskap

 1. Mohammad Sadegh Shahmirzadi (36), student Trondheim
 2. Olav Bolland (58), dekan – Fakultet for ingeniørvitenskap, NTNU

Fakultet for naturvitenskap

 1. Øyvind Weiby Gregersen (50), dekan – Fakultet for naturvitenskap, NTNU Trondheim
 2. Peter Berg (47), professor/Department Chair – Department of Science, University of Alberta

Fakultet for medisin og helsevitenskap

 1. Ali Reza Behbahani (50), student Trondheim
 2. Jahanzeb Mughal (39), selvstendig næringsdrivende, General practioner
 3. Kjell Salvesen (62) klinikksjef, St.Olavs Hospital Trondheim
 4. Siri Forsmo (61) Instituttleder - Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 5. Mandy Stubbendorff (41) Global Head of Animal Welfare Hamburg

Det humanistiske fakultet

 1. Jahanzeb Mughal (39), selvstendig næringsdrivende, General practioner Oslo
 2. Anne Kristine Børresen (55), dekan – Det humanistiske fakultet, NTNU

Fakultet for økonomi

 1. Marela Dena (30)
 2. Monica Rolfsen 54, dekan – Fakultet for økonomi, NTNU

Direktør – NTNU Vitenskapsmuseet

 1. Prodromos Zachariadis (50) business development manager, ONGC SA Bergen
 2. Hans Kristen Stenøien (51), Instituttleder – Institutt for naturhistorie, NTNU
 3. Jon Risvaag (56), førsteamanuensis - NTNU Vitenskapsmuseet Viggja
 4. Harald Collin Bentz Høgseth (51) professor - Göteborg Universitet Trondheim
 5. Bodil Børset (45), seniorrådgiver - Norsk kulturråd Rindal
 6. Margrethe Stang (50), førsteamanuensis - Det humanistiske fakultet, NTNU

Tine Arntzen Hestbek (53), kom fra posisjonen som fungerende dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, NTNU

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Ingrid Schjølberg (55), kom fra funksjonen som dekan (siden august 2020) – Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, NTNU

Fakultet for ingeniørvitenskap

Olav Bolland (58), kom fra posisjonen som dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap, NTNU

Fakultet for naturvitenskap

Øyvind Weiby Gregersen, kommer fra stilling som dekan ved Fakultet for naturvitenskap, NTNU.

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Siri Forsmo, kommer fra stilling som instituttleder - Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU

Det humanistiske fakultet

Anne Kristine Børresen (55), kom fra posisjonen som dekan ved Det humanistiske fakultet, NTNU

Fakultet for økonomi

Monica Rolfsen (54), kom fra posisjonen som dekan ved Fakultet for økonomi, NTNU

Direktør – NTNU Vitenskapsmuseet

Hans Kristen Stenøien, kommer fra stillingen som instituttleder – Institutt for naturhistorie, NTNU.

Her blir det ny utlysning

Styret ved NTNU har bestemt seg for at de skal lyse ut følgende dekanstilling på nytt: Fakultet for arkitektur og design.

Rett etter nyttår ble det klart at sittende dekan ved fakultetet, Fredrik Shetelig, hadde trukket søknaden sin. Dermed hadde alle de aktuelle søkerne trukket seg til akkurat denne stillingen og den blir nå lyst ut på nytt. Dette var klart før dagens styremøte.

— Vi skal «keep up the good work»

Instituttleder Siri Forsmo er en av de få som blir ny i rollen som dekan til sommeren.

Hun tar over sjefsjobben for Fakultet for medisin og helsevitenskap etter åtte år som instituttleder.

— Prosessen fakultetet har vært gjennom i fusjonen, til å bli et enda tydligere helseprofesjonsfakultet, er veldig spennende. Det åpner opp for å tenke nytt både innen utdanning, kvalitet, forskning og samarbeid mellom profesjonene og utdanningsprogrammene. Det var vel kanskje særlig det som gjorde at jeg fikk lyst til å søke på stillingen, sier Forsmo til Khrono.

Forsmo var blant de som var i mot fusjonen i sin tid, men sier at hun nå har endret mening.

— På lang sikt var det et godt og riktig grep. Jeg er selv medisiner, men en godt fungerende helsetjeneste er avhengig av at alle profesjonsutøverne kan samarbeide på tvers. Jeg mener vi må bli flinkere til å se hele helsetjenesten under ett. Om jeg kan bidra til at vi også i utdanningene får studentene til å tenke slik, så tror jeg det er bra, sier Forsmo.

Påtroppende dekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, Siri Forsmo, forsikrer om at det hverken skal innføre noe nytt eller legge ned noe når hun tar over til sommeren.

— Hva er det første du skal gjøre når du tiltrer stillingen til sommeren?

— Det aller første jeg skal gjøre, allerede før jeg starter, er å ansette nye instituttledere. For meg er det viktig å få inn folk som har brei kompetanse og kunnskap om området de får ansvar for, eller god evne til å lære. Det vil være viktig å få bygget opp et godt team som forstår oppgavene og rollene, sier Forsmo.

Ellers forsikrer hun at hun hverken kommer til å innføre noe nytt eller legge ned noe når hun tar over stafettpinnen.

— Vi skal «keep up the good work». Vi har vært gjennom en stor omstilling og det har vært mye og krevende for våre ansatte de fire årene etter fusjonen. Det er fortsatt mye som skal på plass, ikke minst dette med identitet og kulturforståelse. Så det blir ingen nye fusjoner på en stund, sier Forsmo.

Har lyst ut 55 instituttlederstillinger

NTNU skal framover også ansatte mange instituttledere.

Hele 55 instituttlederstillinger har søknadsfrist den 24. januar 2021.

På styremøtet for NTNU torsdag 29. oktober 2020 var ett av temaene kvalifikasjonskravene til instituttledere.

Rektor Anne Borg argumenterte i sitt notat til styret for at NTNU burde åpne for å ikke kreve førstekompetanse for de instituttlederne man ansetter.

Det var Universitetsavisa som først skrev om denne saken.

Borg fikk gjennomslag i styret.

Bjarne Foss fikk ikke fire nye år

3. desember 2020 ansatte NTNU to prorektorer.

Som prorektor for forskning ansatte styret Tor Grande. Sittende prorektor for forsking, Bjarne Foss, var en av søkerne, men nådde ikke opp. Dermed ba han rektor Borg om å fratre sin stilling allerede fra nyttår.

Tor Grande har vært prodekan for forskning siden august 2013. Han var altså prodekan i perioden da Anne Borg var dekan for samme fakultet.

I den andre stillingen, prorektor for nyskaping, ansatte styret Toril A. Nagelhus Hernes. Hun får dermed fire nye år i stillingen.

På sitt junimøte ansatte NTNU sitt styre Marit Reitan som prorektor for utdanning.

(Saken er oppdatert kl. 15.14 med intervju med Siri Forsmo)

Powered by Labrador CMS